Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/2001/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 24/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 12 Tiêu chuẩn Việt Nam:
(Danh mục kèm theo)

 


Nơi nhận:

- Công báo (2 bản)
- Thanh tra TC
- Các Trung tâm Kỹ thuật 1,2,3
- Tổng cục TCĐLCL (KHHT)
- Lưu HS,VT

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG


 
Bùi Mạnh Hải

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số.50./2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24.tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường)

1. TCVN 5815: 2001 Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử

(Soát xét lần 1)

2. TCVN 6611-1: 2001 Tấm mạch in - Phần 1: Quy định chung

(IEC 2326-1: 1996)

3. TCVN 6611-2: 2001 Tấm mạch in - Phần 2: Phương pháp thử

(IEC 362-2: 1990)

4. TCVN 6611-3: 2001 Tấm mạch in -

(IEC 362-32: 1991) Phần 3: Thiết kế và sử dụng tấm mạch in

5. TCVN 6844: 2001 Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh an toàn trong

(ISO/IEC GUIDE 51: 1999) tiêu chuẩn

6. TCVN 2550 - 78 Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh môi trường trong

(ISO/IEC GUIDE 64: 1997) tiêu chuẩn sản phẩm

7. TCVN 6871: 2001   Chai chứa khí axetylen hoà tan - (ISO 10462 : 1994) Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ

8. TCVN 6872: 2001   Chai chứa khí - Mũ bảo vệ van và vỏ bảo vệ van

(ISO 11117: 1998) cho các chai khí công nghiệp và y tế - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm

9. TCVN 6873: 2001   Chai trong giá chai để chứa khí vĩnh cửu và khí hoá

(ISO 11755: 1996)) lỏng(trừ axetylen) - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

10. TCVN 6874-1: 2001 Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật

(ISO 11114-1: 1997))  liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa -

Phần 1: Vật liệu kim loại

11. TCVN 6874-3: 2001 Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa -(ISO 11114-3: 1997))

Phần 3: Thử độ tự bốc cháy trong khí ôxy

12. TCVN 6909: 2001 Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24/09/2001 ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Tấm mạch in, Chai chứa khí, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.776

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!