Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3224/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3224/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THI CÔNG VƯỢT LŨ, CHỐNG LŨ NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 về quản lý an toàn đập; số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng và số 49/2009/NĐ-CP ngày 18/04/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh mục các công trình thủy lợi đang xây dựng có nhiệm vụ thi công vượt lũ, chống lũ năm 2012 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM THI CÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VƯỢT LŨ:

1. Hồ chứa nước Nậm Ngam - Pú Nhi, tỉnh Điện Biên

2. Hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang

3. Hồ chứa nước Đá Hàn, tỉnh Nghệ An

4. Hồ chứa nước Thác Chuối, tỉnh Quảng Bình

5. Hồ chứa nước Tân Kim, tỉnh Quảng Trị

6. Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Đập dâng Văn Phong, tỉnh Bình Định

8. Hồ chứa nước Krông Búk Hạ, tỉnh Đắk Lắk

9. Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi

10. Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận

II. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHỐNG LŨ:

1. Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

2. Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

3. Cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

4. Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh

5. Hồ chứa nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa

6. Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

7. Cụm đầu mối Hồ chứa nước Ea Rớt, công trình hồ chứa nước Krông Páck Thượng, tỉnh Đắk Lắk

8. Dự án chống lũ hạ du sông Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Trạm bơm Ngoại Độ 2, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

- Các chủ đầu tư: tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần) hạng mục công trình đầu mối; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ huy PCLB địa phương, các nhà thầu tư vấn, xây lắp, tổ chức lập, duyệt phương án PCLB, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong các mùa lũ;

- Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc, bố trí đủ vốn kế hoạch năm 2012 và giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học công nghệ; Giám đốc các Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi, Nhà thầu xây lắp, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh có công trình nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TTr. Đào Xuân Học;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT (để p/hợp);
- Bộ Tài chính (để p/hợp);
- UBND các tỉnh có CT (để p/hợp);
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT như Điều 1;
- Lưu VT, XD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3224/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190