Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 278/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT THỜI ĐIỂM CHẶN DÒNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ CHỨA NƯỚC ĐÁ MÀI, TỈNH QUẢNG TRỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2009/NĐ-CP ngày 18/4/2009 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ các Quyết định số 4066/QĐ-BNN-XD ngày 24/12/2007 và số 197/QĐ-BNN-XD ngày 31/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình chứa nước Đá Mài - Tân Kim, tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ văn bản số 134/UBND-NN ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ cho phép chặn dòng, tích nước công trình hồ Đá Mài thuộc dự án hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim, tỉnh Quảng Trị;
Xét đề nghị tại tờ trình số 32/TTr-SNN ngày 18/1/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị xin phê duyệt phương án chặn dòng hồ Đá Mài thuộc dự án hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim (kèm theo báo cáo số 22/BQL-KH ngày 18/01/2010 của Ban Quản lý Dự án đầu tư XD NN&PTNT về tình hình thực hiện và kế hoạch chặn dòng hồ Đá Mài);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt công tác chặn dòng hồ Đá Mài thuộc dự án hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim với nội dung chính như sau:

1. Thời điểm chặn dòng: cuối tháng 3 năm 2011.

2. Phương án, biện pháp thi công chặn dòng: Căn cứ lưu lượng thực tế tại thời điểm chặn dòng, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án, biện pháp thi công chặn dòng chi tiết; tổ chức thực hiện, lựa chọn thời điểm chặn dòng phù hợp, bảo đảm chặn dòng thành công, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối cho công trình.

3. Thực hiện khối lượng thi công dự kiến trước khi chặn dòng, đắp đập vượt lũ theo yêu cầu thiết kế, hoàn thành công tác đắp đập trước lũ chính vụ 30/8/2011.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

1. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị:

- Tổ chức lập kế hoạch, tiến độ chi tiết, đôn đốc các nhà thầu thi công các hạng mục công trình đầu mối đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặp đập vượt lũ an toàn và đáp ứng mục tiêu yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa bão năm 2011.

-Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn lòng hồ, đảm bảo môi trường nước cho sinh hoạt phía hạ du, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xây dựng.

2. Các nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP XL dầu khí 1 và Tổng công ty XD Trường Sơn, Công ty Cổ phần Thành An chuẩn bị và tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy để chặn dòng, tập trung thi công đắp đập vượt lũ, thi công tràn xả lũ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối cho công trình theo đúng trình tự và thiết kế được duyệt.

3. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và XD Quảng Trị: Tổ chức tốt công tác giám sát tác giả, kịp thời giải quyết các phát sinh vướng mắc tại thực địa theo quy định hiện hành, để nhà thầu thi công đạt mục tiêu chất lượng, tiến độ;

4. Ban Quản lý Dự án đầu tư XD NN&PTNT Quảng Trị; Công ty CP Tư vấn ĐT&XD (Tư vấn giám sát): Tăng cường nhân lực, tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, đúng quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước;

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị: tiếp tục chỉ đạo công tác đền bù, di dân, khai thác vật nuôi cây trồng, thu dọn vệ sinh lòng hồ … trước khi chặn dòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân cư cũng như tài sản của nhân dân vùng lòng hồ và đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; UBND tỉnh Quảng Trị; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- LD Cty CP XL dầu khí 1 - Tcty XD Trường Sơn;
- Công ty Cổ phần Thành An;
- Công ty CP TVĐT và XD Quảng Trị;
- Lưu VT, XD (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 278/QĐ-BNN-XD ngày 22/02/2011 phê duyệt thời điểm chặn dòng công trình thủy lợi hồ chứa nước Đá Mài, tỉnh Quảng Trị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.416

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!