Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về lịch thời vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 14/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 13/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LỊCH THỜI VỤ NUÔI TÔM BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định lịch thời vụ nuôi tôm sú và tôm chân trắng (gọi tắt là tôm biển) mùa vụ nuôi năm 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Đối với hoạt động nuôi tôm biển:

a) Từ ngày 15 tháng 9 năm 2009 đến ngày 15 tháng 11 năm 2009: các tổ chức, cá nhân không được thả giống tôm biển để nuôi với mọi hình thức.

b) Từ ngày 16 tháng 11 năm 2009 đến ngày 15 tháng 01 năm 2010: cho phép các tổ chức, cá nhân được thả giống tôm sú nuôi với hình thức quảng canh, tôm rừng; các tổ chức, cá nhân không được thả giống tôm biển để nuôi với hình thức thâm canh, bán thâm canh.

c) Từ ngày 16 tháng 01 năm 2010 đến ngày 15 tháng 02 năm 2010 mọi tổ chức, cá nhân không được thả giống tôm biển để nuôi với mọi hình thức.

d) Từ ngày 16 tháng 02 năm 2010 cho phép các tổ chức, cá nhân được tiếp tục thả giống tôm biển để nuôi với mọi hình thức.

2. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống tôm biển:

a) Từ ngày 15 tháng 9 năm 2009 đến ngày 15 tháng 02 năm 2010: các tổ chức, cá nhân không được di nhập giống tôm biển từ ngoài vào tỉnh với bất cứ mục đích gì; các cơ sở sản xuât giống tôm biển trên địa bàn tỉnh được tiếp tục sản xuất giống nhưng phải xuất bán ra ngoài tỉnh, riêng đối với tôm sú giống được xuất bán cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú với hình thức quảng canh, tôm rừng trong thời gian như điểm b khoản 1 Điều này.

b) Từ ngày 16 tháng 02 năm 2010 cho phép các tổ chức, cá nhân được di nhập, sản xuất, bán giống tôm biển cho các tổ chức cá nhân nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này bãi bỏ Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về lịch thời vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.951

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38