Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND sửa đổi kết quả rà soát quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 28/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Anh Linh
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 15/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2007 CỦA KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ IX VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, QUY HOẠCH LẠI 3 LOẠI RỪNG TỈNH KON TUM.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2005-2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2006/NQ-HĐND , ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 1880/TTg-NN ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chức năng rừng tiểu khu 663 vườn Quốc gia Chư Mom ray, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 1775/BNN-LN ngày 03/7/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh diện tích 3 loại rừng tỉnh Kon Tum;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 100/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chức năng rừng đặc dụng thuộc tiểu khu 663 thuộc vườn Quốc gia Chư Mom Ray và rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 9, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei sang rừng sản xuất; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 của kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX về kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Kon Tum như sau:

Chuyển 1.686 ha rừng đặc dụng tại tiểu khu 663 thuộc vườn Quốc gia Chư Mom ray sang rừng sản xuất và 272,5 ha rừng, đất rừng (trong tổng số 758 ha) thuộc tiểu khu 9, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô quản lý sang rừng sản xuất.

Diện tích các loại rừng sau khi sửa đổi, bổ sung là:

1 Đất lâm nghiệp 747.168,4 ha

1.1 Rừng đặc dụng: 93.517,1 ha

- Vườn Quốc gia: 54.748,2 ha

- Khu Bảo tồn thiên nhiên: 38.109,4 ha

- Ban quản lý sinh cảnh: 659,5 ha

1.2 Rừng phòng hộ: 186.659,9 ha

- Ban quản lý rừng phòng hộ: 101.716,8 ha

- Doanh nghiệp nhà nước: 31.297,1 ha

- UBND xã: 53.646 ha

1.3 Rừng sản xuất: 466.991 ha

- Doanh nghiệp nhà nước: 252.859,1 ha

- Hộ gia đình: 12.312,3 ha

- UBND xã: 194.287,2 ha

- Tổ chức khác: 7.532,8 ha

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX - kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND sửa đổi kết quả rà soát quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74