Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/QĐ-QLLĐNN năm 2009 phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo các nghề trong ngành xây dựng và điều dưỡng viên cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng năm 2009 do Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Số hiệu: 69/QĐ-QLLĐNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 69/QĐ-QLLĐNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHO LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG NĂM 2009

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước;
Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-LĐTBXH ngày 22/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án thí điểm đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-LĐTBXH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung “Đề án thí điểm đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu”;
Theo đề nghị của Trưởng phòng đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu đào tạo năm 2009 các nghề trong ngành xây dựng và điều dưỡng viên cho 07 doanh nghiệp tham gia Đề án thí điểm đào tạo nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu giai đoạn 2008 – 2010 như sau:

STT

Tên nghề

Số lượng lao động đào tạo

1

Xây, trát, láng

310

2

Gia công lắp đặt cốt thép

357

3

Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo

350

4

Đường ống cấp, thoát nước

280

5

Điện sinh hoạt

250

6

Ốp, lát

250

7

Đốc công

36

8

Điều dưỡng viên

20

 

Tổng số

1.853 lao động

(Số lượng chi tiết cho từng doanh nghiệp tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp được giao chỉ tiêu đào tạo nêu tại Điều 1 làm các thủ tục ký kết hợp đồng đào tạo và đưa người lao động đi làm việc theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc các doanh nghiệp tham gia Đề án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng KH-TC, TCCB;
- Lưu VT, ĐT.

CỤC TRƯỞNG  
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 


CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ NGÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN NĂM 2009 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 69/QĐ-QLLĐNN ngày 02/12/2009 của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước)

Số TT

Tên doanh nghiệp

Tên viết tắt

Các nghề trong ngành xây dựng

Điều dưỡng viên

Ghi chú

Tổng số

Xây trát, láng

Gia công lắp đặt cốt thép

Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo

Đường ống cấp, thoát nước

Điện sinh hoạt

Ốp, lát

Đốc công

Nghiệp vụ

Ngoại ngữ

Bổ túc nghề

Ngoại ngữ

1

Công ty CP nhân lực và Thương mại

VINACONEXMEX

430

80

 

100

80

90

80

 

 

 

 

Lao động đi LIBYA

2

Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và TM

SONA

572

60

140

106

80

80

50

36

36

20

20

Lao động đi LIBYA, Ukraina, Abu Dhabi và Đài Loan

3

Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

VTC CORP

360

60

70

80

50

40

60

 

 

 

 

Lao động đi LIBYA

4

Công ty cổ phần dịch vụ và TM hàng không

AIRSECO

316

60

76

30

50

40

60

 

 

 

 

Lao động đi UAE và KSA

5

Công ty Cổ phần xây dựng, DV và Hợp tác lao động

OLECO

40

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Lao động đi UAE và KSA

6

Công ty Cổ phần bách nghệ toàn cầu

GLO-TECH

100

30

30

20

20

 

 

 

 

 

 

Lao động đi Oman và Arap Saodi

7

Công ty CP Hợp tác lao động nước ngoài

LOD

35

 

21

14

 

 

 

 

 

 

 

Lao động đi làm thủy điện tại Lào

 

TỔNG SỐ

 

1,853

310

357

350

280

250

250

36

36

20

20

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/QĐ-QLLĐNN năm 2009 phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo các nghề trong ngành xây dựng và điều dưỡng viên cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng năm 2009 do Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11