Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 16/2007/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số:   16/2007/QĐ-BLĐTBXH

                Hà Nội, ngày  29  tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC 48 NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Thủ tướng và các Phó thủ tướng;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Như Điều3;
- Lưu VT, TCDN (20b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

DANH MỤC

48 NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2007
( Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định số: 16 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 / 5 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội )

            Số TT

Danh mục nghề đào tạo

1

Lắp đặt thiết bị cơ khí

2

Chế tạo thiết bị cơ khí

3

Nguội sửa chữa máy công cụ

4

Cắt gọt kim loại

5

Hàn

6

Công nghệ cán kéo kim loại

7

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

8

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

9

Kỹ thuật xây dựng mỏ

10

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

11

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

12

Kỹ thuật máy nông nghiệp

13

Công nghệ ô tô

14

Thông tin tín hiệu đường sắt

15

Điều hành chạy tàu hoả

16

Điện tàu thuỷ

17

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ

18

Máy tàu thuỷ

19

Điều khiển tàu biển

20

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

21

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

22

Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

23

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

24

Vận hành điện trong nhà máy điện

25

Kỹ thuật lò hơi

26

Kỹ thuật tua bin

27

Đo lường điện

28

Thí nghiệm điện

29

Hệ thống điện

30

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

31

Điện công nghiệp

32

Điện dân dụng

33

Điện tử công nghiệp

34

Điện tử dân dụng

35

Lập trình máy tính

36

Quản trị mạng máy tính

37

Quản trị cơ sở dữ liệu

38

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

39

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

  40

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

41

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

42

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

43

Công nghệ chế biến chè

44

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

45

Chế biến rau quả

46

May và thiết kế thời trang

47

Dịch vụ nhà hàng

48

Kế toán  doanh nghiệp

( Ghi chú: Các nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề không có trong Danh mục này vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành )./.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.597
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81