Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1124/NQ-UBTVQH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 28/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1124/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ TĂNG THÊM NĂM 2007 – 2008 CHO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội,
Căn cứ vào Luật Kiểm toán nhà nước,
Trên cơ sở đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Tờ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội số 320/TTr-KTNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 và Báo cáo ý kiến số 3341/UBKTNS ngày 5 tháng 5 năm 2007 của ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm cho Kiểm toán Nhà nước trong năm 2007 và năm 2008 là 300 người (ba trăm người), trong đó bố trí 200 người cho 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực mới thành lập, 100 người cho các đơn vị Kiểm toán chuyên ngành và các đơn vị tham mưu của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn về đạo đức, bản lĩnh, phẩm chất và chuyên môn nghề nghiệp, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

TM.UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH11 về việc giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm ngày 28/05/2007 – 2008 cho kiểm toán nhà nước do Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.340

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!