Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 71/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 71/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lãnh đạo các Sở, ngành của Thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, công văn số 1702/TTg-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông - 2012 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành liên quan đã có những cố gắng, kiên trì, quyết liệt, đặc biệt là trong những tháng cao điểm trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông - 2012 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia”.

Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, có một số biện pháp quyết liệt, nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông như: tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về văn hóa giao thông, kiểm tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông (không xảy ra tệ nạn đua xe); tăng cường công tác tổ chức giao thông…

Năm 2011 cả ba chỉ tiêu về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm, số điểm ùn tắc giao thông giảm. Đặc biệt, Hà Nội đã quyết tâm thực hiện việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn thành phố; giải tỏa ùn tắc giao thông (nút giao thông, lòng đường, hè phố), bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân An toàn giao thông Quốc gia, biểu dương, đánh giá cao việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông của thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn khiêm tốn, chưa vững chắc, trường hợp ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra… vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã được giao tại các Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP , số 88/NQ-CP của Chính phủ, công văn số 1702/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông - 2012 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Đồng ý cơ bản với các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và đặc biệt việc tổ chức thực hiện những giải pháp quyết liệt gần đây như điều chỉnh giờ học, giờ làm, phân làn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông… Trong những tháng tới đây của Năm an toàn giao thông - 2012, Thành phố cần quyết tâm hơn nữa, tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Phát huy những kết quả tích cực trong thời gian qua trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phấn đấu giảm 20% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương; số vụ ùn tắc giảm 30% trong năm nay và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục tập trung và có nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật giao thông, về văn hóa giao thông; tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát, phân làn, giải tỏa ùn tắc giao thông, rà soát xử lý các điểm, nút giao thông có nguy cơ ùn tắc cao và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

- Chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án giao thông cấp bách đang được triển khai trên địa bàn thành phố để sớm đưa vào hoạt động, trong đó ưu tiên các dự án ở trung tâm thành phố; đẩy nhanh việc thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông tĩnh như các bến xe, điểm đỗ xe; thực hiện xã hội hóa để đầu tư các công trình này; giải quyết nhanh thủ tục đầu tư để có hệ thống bến xe trong thời gian đến.

- Tiếp tục các giải pháp tổ chức giao thông và quản lý điều hành giao thông có hiệu quả như duy trì phân làn phương tiện; cải tạo, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, sắp xếp điểm dừng phương tiện một cách hợp lý và kiên quyết bảo đảm “lòng đường dành cho phương tiện, hè đường dành cho người đi bộ” góp phần giảm ùn tắc giao thông; xây dựng văn minh đô thị; theo dõi chặt chẽ việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh vừa qua để tiếp tục xử lý giảm bớt ùn tắc thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ.

- Phối hợp với các Bộ liên quan trong việc thực hiện quy hoạch di dời trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn và cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi khu vực nội đô; không phát triển; mở rộng thêm những cơ sở này trong khu vực nội đô để giảm tải khối lượng lưu thông lớn trong thành phố giai đoạn 2012 - 2015; đồng thời tiếp tục hoàn thiện việc điều chỉnh giờ học, giờ làm trên địa bàn Thủ đô.

III. VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Về đề nghị ban hành chính sách quản lý, hạn chế sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân, tăng mức thu phí giao thông đối với các phương tiện cá nhân… trên địa bàn Thủ đô, giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính và Thành phố, các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị ưu tiên bố trí vốn từ các nguồn vốn ODA cho Hà Nội để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông, có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đàm phán với các tổ chức tài chính quốc tế tăng nguồn vốn ODA cho các dự án giao thông trên địa bàn Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

3. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải:

- Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo tinh thần của Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, ngay trong tháng 3 năm 2012;

- Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông do Bộ quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để sớm đưa vào hoạt động, trong đó ưu tiên các dự án ở trung tâm thành phố (tàu điện ngầm, đường sắt trên cao…).

4. Về đề nghị bổ sung biên chế, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông trên địa bàn Hà Nội: đồng ý về nguyên tắc giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch chung hàng năm.

5. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nghiên cứu, sửa đổi Thông tư về việc để lại kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ phục vụ công tác an toàn giao thông.

6. Về việc chỉ định thầu thực hiện một số dự án đầu tư của Thành phố: đồng ý giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trên cơ sở xem xét tính cấp bách của từng dự án theo quy định bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, TP, TN&MT, KH&ĐT, CA, XD, TC, VH-TT và DL, GD&ĐT;
- Thành ủy Hà Nội; HĐND, UBND TP Hà Nội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Ủy ban ATGTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, KGVX, NC;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 71/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233