Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 05/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và các cơ sở nghiên cứu;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quyết định thành lập Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí (tại Công văn số 4950/VPCP-ĐMDN ngày 19 tháng 10 năm 2001);
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí (tại Tờ trình số 540/TT-ĐADN ngày 05 tháng 4 năm 2001 );
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí trên cơ sở Trung tâm Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí;

Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, hoạt động sản xuất-kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: DESIGN AND MECHANICAL TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY, viết tắt: DMT;

Trụ sở chính: Số 23, đường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Chi nhánh : Số 277, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh: - Tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Và ở nước ngoài;

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Triển khai kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới từ các kết quả nghiên cứu áp dụng vào sản xuất dưới các hình thức chế thử mẫu để sản xuất các sản phẩm cơ khí chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu;

2. Thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt hệ thống các loại máy móc thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ, điều khiển điện, tự động hoá, thuỷ khí, giao thông, thuỷ lợi và xử lý các chất thải môi trường;

3. Sản xuất - kinh doanh các sản phẩm Cơ khí;

4. Huấn luyện, đào tạo cán bộ chuyên ngành sau trung học và công nhân kỹ thuật,

5. Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại máy, thiết bị công nghiệp;

6. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vốn Điều lệ của Công ty: 1.754.208.000 đồng.

Trong đó:

+Vốn ngân sách: 494.208.000 đồng;

+Vốn tự bổ sung: 1.260.000.000đồng.

Điều 3. Giao cho Viện trưởng Viện Nghiên Cơ khí chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Điều lệ Tổ chức-hoạt động và đề nghị bổ nhiệm người đứng đầu Công ty, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quyết định;

Uỷ quyền cho Viện trưởng Viện Nghiên Cơ khí Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty được quy định tại Điều 6, Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Công ty có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ Công ty và những quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí, Giám đốc Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

-Như điều 4,
-Văn phòng Chính phủ,
-Ban ĐMQLDNTW,
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-Bộ Tài chính,
-Bộ KHCNMT,
-Ngân hàng Nhà nước VN,
-Ban TCCBCP,
-UBND thành phố Hà Nội,
-Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2001/QĐ-BCN ngày 05/11/2001 về việc thành lập Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!