Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4340/QĐ-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4340/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4340/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 30 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 2. Doanh nghiệp nưc ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hưng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hp tác quốc tế, Tchức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy đnh ti Điều 1 chu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Viện KNT TW, Viện KNT TP Hồ Chí Minh, Viện KĐQG vắc xin, SPYT;
- Bộ Tài Chính (Tổng Cục Hải quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Trương Quốc Cường

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 4340/QĐ-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Btrưởng BY tế)

1

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Access Healthcare Inc.,

292 Fifth Avenue, 4th F1, New York, NY 10001, USA

+1 888 866 2014            Fax: +1 888 530 2627

2

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Biodeal Laboratories Pvt. Ltd.

508 G.I.D.C., Estate, Wadhwan City 363035, Dist: Surendranagar, Gujarat State, India

02752) 0 243730-31-32   Fax: (02752) 243733

3

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Biological E. Limited

18/1&3, Azamabad, Hyderabad- 500020, India

+91 40 2760 3742          Fax: +91 40 2763 0307

4

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Egis Pharmaceuticals Public Ltd. Co.

1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38, Hungary

36 1 356 5555                Fax: 36 1 265 5529

5

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Galien Pharma

Les Hauts de Lafourcade - 32200 Gimont, France

33 5626 78477               Fax: 33 5626 77844

6

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

GlaxoSmithKline Pte Ltd.

150 Beach Road # 21-00 Gateway West, Singapore 189720, Singapore

65 62 32 83 38               Fax: 65 62 91 40 38

7

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Haw Par Healthcare Ltd.

401 Commonwealth Drive #03-03 Haw Par Technocentre, Singapore 149598, Singapore

65 6337 9102                 Fax: 65 6490 0258

8

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hetero Labs Limited

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial Estate, Sanathnagar Hyderabad, Andhra Pradesh-AP, India

0091-40-23704923/24/25 Fax: 0091-40-23704926

9

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hong Kong Pui's Pharmaceuticals Co., Ltd.

Flat 31, 8/F, Kowloon Bay Industrial Centre, 15 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kln, Hongkong

852 2750 1275               Fax: 852 2331 8079

10

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kwan Star Co., Ltd

21F-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Road, Banciao Dist., New Taipei City 220, Taiwan R.O.C

886-2-89690978 Fax: 886-2-89690979

11

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Laboratoire Chauvin

416 Rue Samuel Morse CS 99535-34961 Montpellier Cedex 2, France

33 4 67 12 30 30            Fax: 33 4 67 12 30 31

12

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Laboratorios Lesvi S.L

Av. Barcelona 69, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona, Spain

93-475-9600                  Fax: 93-373-3020

13

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Liberty Group Trading Ltd

No. 15,5th Floor (Left) 87th Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar

09 9 5001149                 Fax: 09 9 5001149

14

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Meiji Seika Pharma Co. Ltd.

4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 104-8002, Japan

03 3272 6511                 Fax: 03 3281 4058

15

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Merck Sante s.a.s

37 Rue Saint Romain 69379 Lyon Cedex 08, France

33 0 4 72 78 25 25         Fax: 33 0 4 78 75 39 05

16

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Pharmaceutical Works Polpharma SA

Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdan'ski, Poland

48 58 563 1600              Fax: 48 58 562 2353

17

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

PT. Kalbe Farma Tbk.

Kawasan Industri Delta Silicon, J1.M.H.   Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi, Indonesia

62 21 89907333 Fax: 62 21 8972874

18

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Riemser Pharma GmbH

An der Wiek 7,17493 Greifswald - Insel Riems, Germany

49 0 38 351 76 0            Fax: 49 0 38 351 76 778

19

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Scott Edil Pharmacia Ltd.

54-55, Industrial Area, Phase-II, Chandigarth, 160002, India

01795 271069                Fax: 01795 271068

20

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Shanghai Pharmaceutical Import and export Co., Ltd

No. 19 Yan An Road (E) Shanghai, P.R.China, China

86 21 63233200 Fax: 86 21 63231810

21

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Shine Resources Limited

Room 19-21,21/F., Corporation Park, 11 On Lai Street, Shatin, New Territories, Hongkong

852 31508418                Fax: 852 31508419

22

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Swiss Parenterals Pvt., Ltd.

809, Kerala Industrial Estate G.I.D.C, NR. Bavla, Dist. Ahmedabad 382 220, Gujarat State, India

922                   800       Fax: 91 079 4006 2698
9071/72/73/74

23

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tablets (India) Limited

179. T.H Road, Chennai 600 081, India

91 44 4205 0000            Fax: 91 44 2858 9090

24

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tai Yu Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.

No. 1 Alley 13, Lane 11, Yun San Road, Chutung, Hsinchu, Taiwan R.O.C

886 3 58 26655              Fax: 886 3 5822389

25

Tên:

Địa chỉ:

 

Điện thoại:

Techno Drugs Ltd.

31 Segunbagicha, Dhaka-1000

Factory: Satirpara, Narsingdi, Bangladesh

0088 02 9881083           Fax: 0088 02 9354799

26

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Industrial Area 2, Har Hahotzvim Jerusalem, Israel

972 3 926 7268              Fax: 972 3 926 7851

27

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thai Nakorn Patana Co., Ltd.

94/7 Soi Ngamwongwan 8 (Yimprakorb), Ngamwongwan Road, Nonthaburi 11000, Thailand

+662 555 999                Fax: +662 589 2729

28

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Torrent House off Ashram Road, Ahmedabad 380 009, India

079 658 5090                 Fax: 079 658 2100

29

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Vivimed Labs Ltd.

2nd Floors, Veernag Towers, Habsiguda, Hyderabad 500 007, A.P, India

+91 40 2717 6005/06      Fax: +91 40 2715 0599

30

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 19 Dalian Road, Yichang Economic & Technology Developing Zone, Hubei, China

86 717 6345071 Fax: 86 717 6345002

Tổng số: 30 Doanh nghiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4340/QĐ-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.594
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89