Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2008 về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 31/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Tên tiếng Anh:

Hydraulics Construction Corporation N0.4 – joint stock Company.

Tên viết tắt: HYCO4 – JSC.

2. Trụ sở chính: số 205 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP và Luật Doanh nghiệp.

4. Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 đang kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Căn cứ vào tình hình thực tế cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4, cho phép kéo dài thời gian có hiệu lực của giá trị doanh nghiệp đã được công bố thêm 03 tháng tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa.

7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 10.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 5.800.000 cổ phần, chiếm 58% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động: 809.600 cổ phần; chiếm 8,096% vốn điều lệ;

- Bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 290.400 cổ phần, chiếm 2,904% vốn điều lệ;

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam: 1.550.000 cổ phần, chiếm 15,5% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 1.550.000 cổ phần, chiếm 15,5% vốn điều lệ.

8. Phương án sắp xếp lao động: số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP là 1.153 người; lao động dôi dư: không; số lao động được giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật về lao động là 26 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 thành Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 có trách nhiệm quản lý Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2008 về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214