Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 712/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 712/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

********

 

Số:  712 /QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

 

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRẠM BƠM TIÊU HÁN QUẢNG HUYỆN QUẾ VÕ.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét báo cáo thẩm định số 859/KH-XDCB ngày 18.11.2005 của sở Kế hoạch và đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Hán Quảng huyện Quế Võ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Địa điểm xây dựng: K37+990 đê tả Đuống thuộc xã Hán Quảng huyện Quế Võ.

Diện tích chiếm đất: 205.426m2. Trong đó diện tích vĩnh viễn 180.576m2, diện tích tạm thời 24.850m2.

4. Nhiệm vụ của công trình: Tiêu cho 1.920 ha đất tự nhiên. Trong đó có 1.557 ha đất canh tác của các xã: Hán Quảng, Nam Sơn huyện Quế Võ và một phần thuộc các xã: Lạc Vệ, Hạp Lĩnh, Tân Chi huyện Tiên Du.

5. Quy mô đầu tư - giải pháp xây dựng:

Công trình cấp IV, tần suất thiết kế tưới P = 75%, tần suất thiết kế tiêu P = 10%, hệ số tiêu thiết kế q = 4,9 l/s/ha.

Giải pháp thiết kế và các thông số chủ yếu của phương án chọn là: Phương án IVa - Vị trí 2 cụ thể như sau:

5.1. Khu đầu mối trạm bơm.

5.1.1. Nhà máy bơm: Theo kiểu khối tảng, chia làm 2 tầng.

+ Tầng trên: Là nhà trạm có kích thước 29,75x7,2m, kết cấu dạng khung cột BTCT chịu lực, tường xây VXM mác 50.

+ Tầng dưới: Là buồng hút chia làm 5 ngăn, kết cấu bằng BTCT.

Lưu lượng tiêu thiết kế 9,4 m3/s, kiểu loại máy bơm liên doanh trục đứng, cao trình mực nước thiết kế bể hút +1,5m, cao trình mực nước thiết kế bể xả +8,78m, cao trình mực nước sông Đuống thiết kế +8,58m, cao trình đáy buồng hút thiết kế -2m, cao trình đỉnh bể xả thiết kế +9,56m, cao trình sàn động cơ +5m, cao độ sàn bơm +1,15m, cao trình đầm cầu trục +11,3m, cao trình trần nhà máy +13,29m, cao độ đáy bể xả +4,5m, số tổ máy bơm 5 tổ máy, lưu lượng bơm của 1 máy 1,88m3/s, công suất động cơ 250Kw, công suất trạm biến áp 1.800KVA.

5.1.2. Cống xả qua đê: Lưu lượng thiết kế Q = 9,4m3/s, khẩu độ BxH= 2x1,4x2,5m, cao độ đáy +4,5, kết cấu BTCT, có bố trí dàn van máy đóng mở chạy điện kết hợp thủ công, cánh cửa thép.

5.1.3. Cống lấy phù sa bể xả: Lưu lượng thiết kế Q=2,05m3/s, mực nước lấy phù sa khi mực nước sông Đuống từ BĐ1 đến BĐ2, khẩu độ BXH=1,0x1,3m, cao trình ngưỡng cống +4,5, kết cấu BTCT, có bố trí dàn văn máy dóng mở chạy bằng điện kết hợp thủ công, cánh cửa thép.

5.1.4. Cống dẫn nước vào kênh N6: Lưu lượng thiết kế Q=2,05m3/s, mực nước thượng lưu +4,25m, mực nước hạ lưu +4,15m, khẩu độ BxH=2x1,5m, cao trình đáy +3,05, kết cấu BTCT.

5.1.5. Nhà quản lý: Theo kiểu nhà cấp IV, mái bằng, điện tích 110m2, tường xây gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ chống nóng bằng tôn Đông Anh, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch Cẻamic, tường quét vôi ve.

5.1.6. Sân, tường rào, đường nội bộ, cây xanh: Xây dựng sân, tường rào, đường vào khu quản lý, trong khuôn viên khu quản lý bố trí cây xanh tạo môi trường xanh sạch dẹp.

5.2. Hệ thống kênh và công trình trên kênh:

5.2.1. Kênh xả: Dài 95m, dẫn lưu lượng Q=9,4m3/s, mặt cắt hình thang Bk=4,5m, hk=1,68m, m=2, cao độ đáy tại đầu kênh +4,5, cơ +6,58, độ dốc đáy kênh i=1x104, gia cố đáy, mái, bờ kênh bằng đá xây.

5.2.2. Kênh dẫn: Dài 1.340m, chia làm 2 đoạn.

+ Đoạn 1 từ K0 đến K0+650 có: Q=8,42m3/s, mặt cắt hình thang m=2, Bk=7m, hk=1,9m, cao độ đáy tại đầu kênh -0,18, độ dốc đáy kênh i=1x104.

+ Đoạn 2 từ K0+650 đến Kc có: Q=9,4m3/s, mặt cắt hình thang m=2, Bk=7m, hk=2,01m, cao độ đáy tại bể hút -0,52, độ dốc đáy kênh i=1x104.

Các công trình trên kênh dẫn gồm 4 công trình:

+ Cầu máng kênh N6: Tại K0+810, BxHxL=0,8x1,5x43,8m.

+ Cống duới đê tào khê: Tại đầu kênh dẫn (K3+453 ngòi Tào khê) có khẩu độ BxH=2x(2,8x2,3)m, cao trình đáy +0,2m.

+ Cống tiêu đầu kênh T3: Tại K0+750, khẩu độ BxH=1,2x1,2m, cao độ đáy +1,8m.

+ Công tiêu đầu kênh T4: Tại K0+650, khẩu độ BxH=1,2x1,2m, cao độ đáy +1,8m.

5.2.3. Kênh tiêu cấp I: Bao gồm kênh Tào khê, Ngòi Cơn Tên.

Bảng các chỉ tiêu thiết kế cơ bản

TT

Tên kênh

Dài (m)

Qtk (m3/)

i

m

n

Khẩu độ (m)

 

Ngòi Tào Khê

 

 

 

 

 

RộngCao

1

K0-K0+780

780

1,07

1,5x10-4

2,0

0,03

5.00,67

2

K0+780-K1+445

665

2,45

1,5x10-4

2,0

0,03

5.01,04

3

K1+445-K2+270

825

3,94

1,5x10-4

2,0

0,03

5.01,29

4

K2+270-K3+469

1.199

4,49

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,58

 

Ngòi Cơn Tên

 

 

 

 

 

 

1

K0+371-K0+936

565

1,12

1,0x10-4

2,0

0,03

4.00,85

2

K0+936-K1+432

946

1,85

1,0x10-4

2,0

0,03

4.01,10

3

K1+432-K3+372

1.940

3,75

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,44

4

K3+372-K3+818

1.446

3,915

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,47

 

5.2.4. Công trình trên kênh tiêu cấp1: Làm mới, gia cố, sửa chữa các cống làm nhiệm vụ điều tiết nước và giao thông dân dụng nhu sau:

TT

Tên hạng mục

Vị trí

Khẩu độ (m)

Độ cao đáy(m)

Hình thức xây dựng

 

Ngòi Tào Khê

 

 

 

 

1

Cống đầu kênh T9

K0+60

0,8x0,8

1,3

Làm mới

2

Cống đầu kênh T7

K0+451

1,0x1,0

1,3

Làm mới

3

Cống đầu kênh T10

K0+624

1,0x1,0

1,25

Làm mới

4

Cống đầu kênh T12

K1+297

1,2x1,2

1,2

Làm mới

5

Cống đầu kênh T5

K1+416

1,2x1,2

1,2

Làm mới

6

Cống đầu kênh T14

K1+990

0,8x0,8

1,25

Làm mới

7

Cống đầu kênh T16

K2+800

0,8x0,8

1,5

Làm mới

8

Cống đầu kênh T8

K0+22

 

 

Gia cố

9

Cống đầu kênh T18

K3+413

 

 

Sửa chữa

10

Cống ĐT Cầu Trầm

 

 

 

Thay văn cửa

11

Cống ĐT La Miệt

 

 

 

Thay văn cửa

 

Ngòi Cơn Tên

 

 

 

 

1

Cống đầu kênh T22

K0+319

1,5x1,5

1,3

Làm mới

2

Cống đầu kênh An Động

K0+825

1,2x1,2

1,2

Làm mới

3

Cống đầu kênh T20

K1+415

1,5x1,5

1,25

Làm mới

4

Cống điều tiết Cầu Tây

K3+372

2(1,8x2)

0,5

Làm mới

5

Cầu Núi Rùa

 

 

 

Gia cố

Kết cấu công trình:

+ Các cống đầu kênh: Đáy bằng bê tông mác 150, tường đầu thuợng hạ lưu cống xây gạch VXM mác 75, ống cống BTCT đúc sẵn, lắp dàn van và máy đóng mở.

+ Cống điều tiết Cầu Tây: Cống hình hộp BTCT, lắp đặt dàn van máy đóng mở chạy điện kết hợp thủ công.

5.2.5. Kênh tiêu cấp 2:

Bảng các chỉ tiêu thiết kế cơ bản kênh tiêu cấp 2

TT

Tên kênh

Dài (m)

Điện tích (ha)

Qtk (m3/s)

i

n

bk

hk

1

T22

1.578

228,0

1,117

2x10-4

 

1,5

0,99

2

An Động

2.605

148,6

0,728

5x10-5

0,03

2,0

1,02

3

T20

1.915

388,4

1,903

3x10-4

0,03

1,8

1,19

4

T18

1.278

33,6

0,165

5x10-4

0,03

0,8

0,39

5

T16

764

65,8

0,323

5x10-4

0,03

1,0

0,50

6

T9

345

88,0

0,431

5x10-4

 

1,0

0,57

7

T7

869

113,0

0,566

5x10-4

0,03

1,0

0,65

8

T10

1.089

78,8

0,386

5x10-4

0,03

1,0

0,54

9

T12

1.779

166,2

0,814

2x10-4

0,03

1,4

0,87

10

T5

3.198

178,8

0,876

2x10-4

 

1,4

0,90

11

T14

1.002

56,4

0,276

5x10-4

 

0,8

0,50

12

T3

947

66,0

0,324

5x10-4

 

1,0

0,50

 

Tổng

17.369

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Công trình trên kênh tiêu cấp 2: Cải tạo, nâng cấp và xây mới 41 công trình, trong đó: Cầu thô sơ 34 chiếc, cầu máng 4 chiếc, cống 3 chiếc. Giữ lại 48 công trình và 5 trạm bơm.

Kết cấu công trình:

+ Cầu thô sơ: Mố cầu xây gạch VXM mác 75, tấm đan mặt cầu bằng BTCT mác 200, có gờ chắn bánh.

+ Xi phông: Hình hộp BTCT mác 200.

+ Cống qua đường: Tường cống xây gạch VXM mác 75, tấm nắp BTCT mác 200.

5.3. Đường điện cao thế, hạ thế và cơ khí máy bơm.

5.3.1. Điện cao thế, hạ thế: Đường điện cao thế lấy từ đường dây 35Kv lộ 372-E-74 đang cấp điện cho trạm bơm Tân Chi (nguồn điện lấy từ trạm trung gian Võ Cường), cách trạm bơm 4 km.

Lắp đặt 01 máy biến áp 1000KVA-35/0.4Kv.

Lắp đặt toàn bộ hệ thống điều khiển và điện hạ thế.

5.3.2. Cơ khí máy bơm: Lắp dặt 5 tổ máy bơm liên doanh loại hỗn hợp lưu trục đứng, động cơ 250KW, lưu lượng 1 máy 1,88m3/s.

Lắp dặt hệ thống Cầu trục 3 tấn chạy điện.

6. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

6.1. Vốn đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 53.759.000.000 đồng (năm ba tỷ bẩy trăm năm chín triệu đồng). Trong đó:

Xây lắp:                               27.695.000.000 đồng.

Thiết bị:                                 9.377.000.000 đồng.

Chi quản lý và chi khác:        3.800.000.000 đồng.

Chi đền bù GPMB:                8.000.000.000 đồng.

Dự phòng:                              4. 887.000.000 đồng.

6.2. Nguồn vốn đầu tư: Tiền dấu giá quyền sử dụng đất, Ngân sách Nhà nước, vốn địa phương dóng góp và các nguồn vốn khác.

7. Phần chia gói thầu:

Gói 1: Khu đầu mối trạm bơm Hán Quảng.

Gói 2: Cống xả qua đê, kênh xả, kè cửa ra kênh xả.

Gói 3: Xây lắp, thiết bị cơ điện.

Gói 4: Kênh và công trình trên kênh dẫn, kênh cấp 1.

Gói 5: Xây lắp và thiết bị cơ điện.

Gói 6: Kênh và công trình trên kênh cấp 2.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

7. Tổ chức thực hiện:

Quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Thời gian thực hiện: Khi chuẩn bị đủ vốn.

8. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kiến trúc nhà trạm bơm. Kiểm tra kết cấu và tính toán xử lý nền móng công trình sao cho hợp lý và tiết kiệm, đồng thời xin thoả thuận với Cục quản lý đê điều về vị trí công trình.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Kế hoạch và đầu tư, sở Tài chính, UBND huyện Quế Võ; Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND xã Hán Quảng, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 712/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.452

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211