Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3126/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3126/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BNN-XD ngày 20/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng Trường Trung học và dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I (nay là Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ);
Căn cứ Quyết định số 6458/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Trường Trung học và dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I;
Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ giai đoạn 2009 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020;
Xét Tờ trình số 162/TTr-XD-CĐNN ngày 25/9/2010 (kèm theo hồ sơ) của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ về việc xin lập Dự án Đầu tư xây dựng Khu Ký túc xá học sinh, sinh viên trong khuôn viên của Trường giai đoạn 2011 – 2015;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên của Trường với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

Dự án thực hiện trong khuôn viên của Trường, bao gồm 4 hạng mục xây mới. Cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Diện tích XD (m2)

Diện tích sàn (m2)

Số tầng

1

Ký túc xá số 1

800

4.000

5

2

Ký túc xá số 2

650

3.250

5

3

Ký túc xá số 3

650

3.250

5

4

Ký túc xá số 4

650

3.250

5

Cộng

 

13.750

 

2. Chủ đầu tư: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

3. Địa điểm: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

4. Nguồn vốn:

- Vốn chuẩn bị đầu tư: Nguồn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

- Vốn thực hiện Dự án: Nguồn trái phiếu Chính phủ.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2011 – 2015

Điều 2. Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về lập, phê duyệt, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành đề cương, dự toán Dự án nói trên, trình Bộ phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ: Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3126/QĐ-BNN-KH ngày 22/11/2010 cho phép lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.659

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!