Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2778/QĐ-BNN-KH năm 2010 cho phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình kiểm lâm vùng III tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuộc Cục Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2778/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2778/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIỂM LÂM VÙNG III TẠI PHƯỜNG PHÚ HÒA, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG THUỘC CỤC KIỂM LÂM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị tại tờ trình số 15/TTr-KLV3 ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Kiểm lâm vùng 3, đề nghị số 998/TCLN-KHTC ngày 11/10/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc xin phê duyệt chủ trương lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan kiểm lâm vùng III;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, của Kiểm lâm vùng III thuộc Cục Kiểm lâm với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Kiểm lâm vùng III thuộc Cục Kiểm lâm.

2. Địa điểm đầu tư xây dựng: Tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Vốn đầu tư: Vốn Ngân sách nhà nước cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

4. Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng mới khu huấn luyện kiểm lâm vùng, trụ sở làm việc, kho và các công trình phù trợ khác của đội kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy rừng trên vị trí lô đất được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Kiểm lâm vùng III tại Quyết định số 5614/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 nhằm tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý bảo vệ rừng 22 tỉnh khu vực Nam bộ theo quyết định 539/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Điều 2. Giao Kiểm lâm vùng III thực hiện chức năng nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm lập đề cương, tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án trình Bộ phê duyệt làm căn cứ triển khai. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình và chức năng nhiệm vụ được giao, quá trình lập đề cương cần xem xét, rà soát kỹ về quy mô dự án, giải pháp kỹ thuật để dự án phù hợp thực tế và đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc Kiểm lâm vùng III và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC;
- Lưu VT, KH (2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2778/QĐ-BNN-KH năm 2010 cho phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình kiểm lâm vùng III tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuộc Cục Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226