Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2336/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2336/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2336/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THEO HÌNH THỨC BOT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT (như Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP , Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT .

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD và CL CTGT; Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, ĐTCT (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)
(Kèm theo Quyết định số 2336/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Bộ GTVT)

Stt

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến
(tỷ đồng)

Thời gian thực hiện

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

1

Ký túc xá Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Thực hiện chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên của Đảng và Nhà nước; nhằm phấn đấu đến năm 2015, đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên có nhu cầu, được thuê nhà ở tại “Ký túc xá” Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

- Diện tích khu đất xây dựng: 1.020 m2.

- Quy mô xây dựng:

+ Diện tích xây dựng: 682m2.

+ Tầng cao: 5 - 8 tầng.

+ Diện tích sàn xây dựng: 5.615 m2.

+ Cấp công trình: Cấp III.

+ Số giường dự kiến: 900 g.

+ Cấp điện, cấp thoát nước, giao thông nội bộ.

- Mật độ xây dựng: 21,7% (<25%).

50,6

Dự kiến trong năm 2014 - 2015

* Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư thuộc Bộ GTVT

Điện thoại:
84-4-39416369,
Số Fax:
84-4-39423291

* Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2336/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208