Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1494/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1494/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ TIÊN XUÂN, XÃ TAM ANH, HUYỆN NÚI THÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và đầu tư xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý và đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-KTM ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng khu dân cư thôn Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành;
Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 230/TT-UBND ngày 16/11/2005 của UBND huyện Núi Thành về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;
Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Giao thông – Vận tải tại văn bản số 192/TĐ-TKCS ngày 10/3/2006; Sở Xây dựng tại văn bản số 14/PTĐ-XD ngày 20/01/2006; Sở Công nghiệp tại Công văn số 78/TĐ-CN ngày 29/12/2005 và đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số: 218/KH&ĐT ngày 8/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành, với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của dự án: Giải quyết một phần nhu cầu về đất ở và đất bố trí tái định cư trên địa bàn huyện, đồng thời tạo nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

2. Địa điểm và quy mô chiếm đất:

2.1 Địa điểm: Xã Tam Anh, huyện Núi Thành.

2.2 Quy mô chiếm đất :89.505 m2

- Đất ở : 50.185m2.

- Đất hạ tầng kỹ thuật : 24.027m2.

- Đất hành lang an toàn Quốc lộ : 11.473m2.

- Đất công viên cây xanh : 990m2.

- Đất công trình công cộng : 2.830m2.

3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Núi Thành.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

5. Quy mô và nội dung đầu tư :

* Đường giao thông: Đường nội bộ khu nhà ở theo tiêu chuẩn 20TCN104-83, gồm các tuyến theo quy hoạch được duyệt:

- Đường có mặt cắt ngang (03+7,5+03)m=13,5m: 339,97m.

- Đường có mặt cắt ngang (03+5,5+03)m=11,5m:1.098,51m.

- Đường có mặt cắt ngang (3,5+5,5+01)m=9,5m : 565,09m.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Tải trọng thiết kế nền mặt đường: Trục xe 10tấn.

+ Tải trọng thiết kế công trình: H18-XB60.

+ Môduyn dàn hồi: 1.000daN/cm2.

+ Tần suất thiết kế:2%.

+ Quy mô công trình: Vĩnh cửu.

- Giải pháp kết cấu: Các lớp từ trên xuống

. Bê tông nhựa chặt hạt vừa dày 07cm.

. Cấp phối đá dăm dày 25 cm.

. Cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

*Bó vỉa,vỉa hè:

- Bó vỉa: Bó vỉa bê tông mác 200 đổ tại chỗ, khoảng 05m bố trí khe co dãn.

- Vỉa hè: Lát gạch gạch bê tông, trên lớp đệm cát hạt thô dày.

* Hố trồng cây: Khoảng cách từ 8-10m bố trí một hố.

* Hệ thống thoát nước:

- Mương thoát nước khẩu độ B=0,35-0,8m: Tổng chiều dài 3073m, kết cấu mương hở đậy đan bê tông bê tông cốt thép M200, thân mương bê tông M150, móng mương bê tông M100, bố trí hố ga thu nước.

- Cống qua đường khẩu độ B=0,5-B=0,8: Tổng chiều dài 126m, kết cấu thân cống bê tông M150, bản mặt cống bê tông cốt thép M200, móng bê tông M150.

- Cống kỹ thuật: Ống cống bê tông li tâm D=0,4m.

* Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.

- Đường dây chiếu sáng: 1.920m.

- Đường dây hạ thế: 2.166m.

- Trạm biến áp 250KVA: 01 trạm.

- Đường dây trung thế 22KV:405m.

* Hệ thống cấp nước, cứu hoả:

- Trụ cứu hoả: 03 trụ.

- Đường ống Æ50-Æ100: 3.205m.

* San lấp mặt bằng, rà phá bom mìn.

* Đền bù giải toả.

* Cây xanh, vệ sinh môi trường, công trình đảm bảo an toàn giao thông.

(Chi tiết cụ thể các hạng mục theo bước thiết kế kỹ thuật)

6. Tổng vốn đầu tư : 20.363.000.000 đồng.

- Chi phí xây lắp : 12.084.000.000 đồng

- Chi phí khác : 1.469.000.000 đồng.

- Đền bù giải toả : 5.470.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng : 1.340.000.000 đồng.

7. Dự kiến nguồn khai thác quỹ đất : 22.441.730.900 đồng.

- 5.963,32 m2 x 500.000 đồng x 1,0 = 2.981.660.000 đồng.

- 1.113,46 m2 x 700.000 đồng x 1,1 = 857.364.200 đồng.

- 26.018,49 m2 x 600.000 đồng x 1,0 = 15.851.094.000 đồng.

- 3.187,16 m2 x 600.000 đồng x 1,1 = 2.103.525.600 đồng.

- 517,13 m2 x 600.000 đồng x 1,2 = 372.333.600 đồng.

- 501,37 m2 x 500.000 đồng x 1,1 = 275.753.500 đồng.

- 12.884,07m2 đất chỉnh trang và đất bố trí tái định cư (không thu tiền cấp quyền sử dụng đất).

(Giá này sẽ được chuẩn xác khi có kết quả đấu giá).

8. Dự kiến chênh lệch (7-6): 2.078.730.900đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất Khu dân cư Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành.

10. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu.

11. Thời gian đầu tư: Từ năm 2006.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư căn cứ vào dự án phê duyệt tổ chức thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự toán công trình; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng; và quản lý thu, chi, trích nộp nguồn thu cấp quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

- Sở Tài nguyên & Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định của luật đất đai, đồng thời giám sát sử dụng đất đúng mục đích.

- Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện dự án .

Điều 3 : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông - Vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT-KTN-KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 17/05/2006 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250