Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT năm 2014 về tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1443/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 13/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2008 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin về thực hiện đầu tư của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ dân cư.

Điều 2. Nội dung điều tra gồm:

- Thông tin định danh của chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình;

- Thông tin về kết quả thực hiện đầu tư trong năm 2014 và lũy kế thực hiện đến hết năm 2013 của dự án/công trình;

- Thông tin về năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014;

- Thông tin về năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

Tổng cục Thống kê: chủ trì xây dựng và ban hành phương án điều tra; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), các địa phương tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện điều tra; tổng hợp, công bố kết quả điều tra;

Bộ, ngành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện thống nhất theo quy định của phương án điều tra; Các đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành: cung cấp thông tin về danh sách và thống kê chính xác, kịp thời kết quả thực hiện đầu tư của dự án/công trình, mua sắm tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động từ nguồn vốn Nhà nước;

Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện thống nhất theo quy định của phương án điều tra; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: cung cấp thông tin về danh sách và thống kê chính xác, kịp thời kết quả thực hiện đầu tư của dự án/công trình, mua sắm tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động từ nguồn vốn Nhà nước;

Đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trang trại, hộ dân cư: báo cáo đầy đủ thông tin theo nội dung được yêu cầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư, trưởng ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT năm 2014 về tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125