Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1441/QĐ-UBND 2016 Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 1441/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Trung Hoàng
Ngày ban hành: 08/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1441/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 203/TTr-SKHĐT ngày 08/6/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển:

- Quy hoạch giao thông vận tải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, kết nối các điểm tập trung dân cư, các vùng sản xuất nông, lâm - nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đầu mối giao thông, khu du lịch,... và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

- Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông là khâu cơ bản, nhằm kết nối hệ thống giao thông của tỉnh với hệ thống giao thông quốc gia và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Chiến lược lâu dài, xây dựng hệ thống giao thông liên hoàn kết nối hợp lý giữa các trục quốc lộ, đường tỉnh với các đường huyện,... xem trọng phát triển giao thông nông thôn.

- Phát triển giao thông đường thủy gắn kết với mạng lưới giao thông đường bộ tạo thành hệ thống liên hoàn, đảm bảo sự phối hợp và hài hoà với các giải pháp thủy lợi, nông nghiệp trong vùng, đảm bảo lợi ích liên ngành cùng phát triển.

- Về vận tải: Tổ chức phân luồng tuyến hợp lý đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn và đảm bảo kết nối giữa các tuyến liên tỉnh, tuyến nội tỉnh.

- Giao thông vận tải là ngành sản xuất đặc biệt vừa mang tính phục vụ vừa mang tính kinh doanh, không chỉ xét hiệu quả kinh tế, mà cần xét đến yếu tố phục vụ dân sinh.

- Trên cơ sở phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển hệ thống giao thông vận tải.

- Đảm bảo an sinh và môi trường bền vững.

2. Mục tiêu phát triển:

2.1. Mục tiêu tổng quát: Từng bước tạo ra một hệ thống giao thông vận tải đồng bộ và liên hoàn, có khả năng phát triển bền vững. Đảm bảo lưu thông thuận tiện và an toàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng và đa dạng hóa phục vụ chiến lược phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh và quốc phòng.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải:

- Xây dựng hoàn chỉnh các trục giao thông đối ngoại, bao gồm 3 tuyến quốc lộ với quy mô thực hiện theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải và do Trung ương đầu tư.

- Đến năm 2020, các tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, sau năm 2020 nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp III.

- Đến năm 2020, 100% đường huyện được cứng hóa. Sau năm 2020, nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V.

- Đến năm 2020, tối thiểu 70% đường xã được cứng hóa, đạt tiêu chuẩn theo bộ tiêu chuẩn nông thôn mới, xóa bỏ toàn bộ cầu khỉ.

- Xây dựng tuyến vòng tránh các khu đô thị trên địa bàn tỉnh, phấn đấu quỹ đất giành cho giao thông đô thị ≥16%.

- Tối thiểu 60% đường thôn xóm được cứng hóa đạt tiêu chuẩn đường nông thôn loại A trở lên.

- Tối thiểu 45% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, phương tiện cơ giới đi lại thuận tiện.

- Xây dựng mạng lưới giao thông đường thủy, kết hợp với giao thông đường bộ tạo thành một mạng lưới giao thông thủy - bộ liên hoàn.

- Cải tạo, nâng cấp các đầu mối giao thông đảm bảo nhu cầu giao lưu thông suốt. Dự trữ quỹ đất để cải tạo các đầu mối trong tương lai.

- Cải tạo, nâng cấp và hoàn thành đưa vào cấp kỹ thuật các luồng tuyến vận tải thủy.

b) Về vận tải:

- Phát triển các tuyến vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Từng bước đổi mới phương tiện để nâng cao khả năng vận chuyển, chất lượng phục vụ và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

- Phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng, khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm dần phương tiện cá nhân trong các khu đô thị.

- Phát triển giao thông vận tải đường thủy để chia sẻ áp lực vận tải đường bộ, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường. Với hệ thống các khu, cụm công nghiệp của tỉnh thì giao thông thủy là một lợi thế để xuất nhập và phân phối hàng hóa một cách thuận tiện và hiệu quả.

3. Nội dung quy hoạch:

3.1. Hệ thống giao thông đường bộ:

a) Hệ thống giao thông quốc gia trên địa bàn tỉnh:

- Quốc lộ 53:

+ Đoạn từ ranh Vĩnh Long đến thành phố Trà Vinh nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe; đoạn từ thành phố Trà Vinh đến Quốc lộ 54, xã Tập Sơn huyện Trà Cú nâng cấp đạt tối thiểu tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe.

+ Xây dựng các tuyến tránh qua các trung tâm đô thị như: Thành phố Trà Vinh (trước 2020), thị trấn Càng Long và thị trấn Cầu Ngang.

+ Nắn chỉnh tuyến cục bộ tại một số vị trí: Đoạn nắn cống Trà Cuôn, đoạn gần cầu Vinh Kim (ấp Mai Hương), ngã ba Long Sơn, ngã ba Thanh Hòa Sơn, đoạn cống Bến Giá.

- Quốc lộ 54: Nâng cấp toàn tuyến tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe, hoàn thành trước 2020.

- Quốc lộ 60: Nâng cấp 43km tuyến hiện hữu tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; xây dựng đoạn tuyến mới để kết nối với cầu Đại Ngãi, điểm đầu tại xã Bình Phú, huyện Càng Long, điểm cuối tại cầu Đại Ngãi.

- Đường hành lang ven biển: Nâng cấp, cải tạo từ các tuyến đê biển, các tuyến đường tỉnh (Đường tỉnh 913, Đường tỉnh 914, Đường tỉnh 915B), toàn tuyến dài 64,7km, mặt nhựa rộng 8m, nền 9m, đạt tiêu chuẩn cấp IV.

b) Hệ thống đường bộ do tỉnh quản lý:

- Đường tỉnh 911:

+ Đoạn từ ranh Vĩnh Long đến Đường tỉnh 912: Dài 36,4km, quy hoạch nâng cấp đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

+ Đoạn từ Đường tỉnh 912 đến Đường tỉnh 914: Dài 20,2km. Giai đoạn 2016 - 2020, tiến hành cắm mốc lộ giới. Sau năm 2020 nâng cấp đạt chuẩn đường cấp IV.

- Đường tỉnh 912: Từ giao Quốc lộ 54 (xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần) đến giao Quốc lộ 54 xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành: Dài 18,78km, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020 và đoạn kéo dài 18,16km từ giao Quốc lộ 54 (gần cầu Giồng Lức, huyện Châu Thành) theo kênh Thống Nhất đến giao Quốc lộ 53 và theo Hương lộ 19 đến giao Đường tỉnh 915B tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành sau 2020.

- Đường tỉnh 913: Quy hoạch thành đường hành lang ven biển.

- Đường tỉnh 914: Từ giao Quốc lộ 53 xã Đại An, huyện Trà Cú, đến giáp đê Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, dài 36,5km, quy hoạch nâng cấp đạt cấp IV, hoàn thành sau năm 2020 (trong đó, đoạn từ cống Thâu Râu đến ngã ba Long Hữu được quy hoạch thành đường hành lang ven biển).

- Đường tỉnh 915: Từ giáp sông Tân Dinh (ranh Vĩnh Long), đến giao Quốc lộ 53 xã Đại An, huyện Trà Cú, dài 49,797 km, quy hoạch gồm 02 đoạn như sau:

+ Từ ranh tỉnh Vĩnh Long đến giao với Đường huyện 27, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

+ Nâng cấp đoạn từ giao Đường huyện 27 đến Quốc lộ 53, quy hoạch đạt cấp III, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường tỉnh 915B: Từ giao Quốc lộ 60 (đường dẫn vào cầu Cổ Chiên) tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đến giáp Đường tỉnh 914 xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, dài 48,937km. Quy hoạch gồm 02 đoạn như sau:

+ Từ đường vào cầu Cổ Chiên đến cầu Long Bình 3, quy hoạch cấp III, hoàn thành trước năm 2020.

+ Đoạn còn lại, đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020. Riêng đoạn từ thị trấn Mỹ Long đến giao Đường tỉnh 914, quy hoạch thành đường hành lang ven biển.

c) Hệ thống đường huyện:

* Các tuyến chuyển cấp quản lý:

- Hương lộ 19: Nâng cấp toàn tuyến thành Đường tỉnh 912.

- Hương lộ 25: Nâng cấp toàn tuyến thành Đường tỉnh 911.

- Hương lộ 38: Đoạn từ Đường tỉnh 912 đến kênh Chánh Hội được nâng cấp thành Đường tỉnh 911.

- Quốc lộ 60: Chuyển Quốc lộ 60 đoạn từ phà Cổ Chiên đến đường dẫn vào cầu Cổ Chiên thành Đường huyện 03.

* Các tuyến giao cho địa phương quản lý:

- Hương lộ 13: Từ đường Nguyễn Đáng, thành phố Trà Vinh đến Hương lộ 11, giao cho thành phố Trà Vinh quản lý và xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

- Hương lộ 3: Giao cho thành phố Trà Vinh quản lý.

* Các tuyến nâng cấp:

- Đường huyện 01 (Hương lộ 1): Tuyến dài 17,35 km, quy hoạch toàn tuyến đạt cấp V, hoàn thành sau 2020.

- Đường huyện 02 (Hương lộ 2): Dài 18,22km; quy hoạch đạt cấp IV đoạn từ Quốc lộ 53 đến Đường tỉnh 911; đoạn còn lại đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 04 (Hương lộ 4): Dài 7,04km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 05 (Hương lộ 5): Dài 2,08km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 06: Dài 21,48km, giai đoạn 2016 - 2030 định hướng phát triển tuyến gồm 2 đoạn như sau:

+ Đoạn 1 (Hương lộ 6): Dài 14,23km; điểm đầu từ Quốc lộ 53, xã Bình Phú, huyện Càng Long đến giáp Đường tỉnh 911, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, quy hoạch đạt cấp IV và đoạn từ Đường tỉnh 911 đến Quốc lộ 60, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

+ Đoạn 2: Hình thành trên cơ sở mở mới một đoạn dài 7,25km từ Quốc lộ 60, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần đến Đường tỉnh 912, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 07: Dài 38,425km, giai đoạn 2016 - 2030 định hướng phát triển tuyến gồm 2 đoạn như sau:

+ Đoạn 1: Mở mới 19,125km bắt đầu từ Quốc lộ 53 gần cầu Mỹ Huê, dọc theo kênh An Trường đến bờ đê kênh Trà Ếch, tuyến dọc theo kênh Trà Ếch đến giao với Hương lộ 6, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

+ Đoạn 2 (Hương lộ 7): Dài 19,3km, điểm đầu từ Hương lộ 6, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, điểm cuối Quốc lộ 53 xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 08 (Hương lộ 8): Dài 9,8km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 09 (Hương lộ 9): Kéo dài một đoạn từ điểm cuối đến giao Đường tỉnh 912, huyện Tiểu Cần. Tuyến dài 9,12 km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 10 (Hương lộ 10): Dài 3,58km, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 11 (Hương lộ 11): Dài 4,4km, nâng cấp Hương lộ 11 thành tuyến tránh Quốc lộ 53 qua thành phố Trà Vinh, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 12 (Hương lộ 12): Dài 25,5km, giai đoạn 2016 - 2030 định hướng phát triển tuyến gồm 02 đoạn như sau:

+ Đoạn 1: Từ Đường huyện 21 đến Quốc lộ 53, quy hoạch đạt cấp V, giai đoạn đầu tư 2015 - 2020.

+ Đoạn 2: Từ giao Quốc lộ 53 đến Đường tỉnh 915, quy hoạch đạt cấp IV, giai đoạn đầu tư 2015 - 2020.

- Đường huyện 13 (Hương lộ 13): Dài 16,76 km, chia làm 03 đoạn như sau:

+ Đoạn 1: Từ Hương lộ 11 đến Đường tỉnh 911, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

+ Đoạn 2: Từ Đường tỉnh 911 đến Đường huyện 09, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

+ Đoạn 3: Từ Đường huyện 09 đến Quốc lộ 60, quy hoạch mở mới đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 14 (Hương lộ 14): Dài 2,7km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 15 (Hương lộ 15): Dài 5,88km; đoạn đầu dài 3,13km giao với Quốc lộ 53 thuộc xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành đến giáp Đường tỉnh 915B, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, quy hoạch đạt cấp IV và đoạn còn lại từ Đường tỉnh 915B đến bến phà Bãi Vàng, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 16 (Hương lộ 16): Dài 14,55km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 17 (Hương lộ 17): Dài 17,7km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020, giai đoạn sau năm 2020, nâng cấp đoạn từ giao Hương lộ 20 đến Quốc lộ 53 đạt tiêu chuẩn cấp IV.

- Đường huyện 18: Kéo dài 8,7km từ điểm cuối tại xã Tân Hiệp đến giao Quốc lộ 53 tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú. Tuyến dài 23,6km, quy hoạch đạt cấp V, đoạn hiện hữu hoàn thành trước năm 2020, đoạn kéo dài hoàn thành sau 2020.

- Đường huyện 20 (Hương lộ 20): Dài 8,1km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 21 (Hương lộ 21): Dài 10,9km, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 22 (Hương lộ 22): Dài 5,9km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 23 (Hương lộ 23): Dài 8,74km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 24 (Hương lộ 24): Kéo dài 2km từ Đường tỉnh 913 tại xã Đông Hải đến đê biển. Tuyến dài 8,0km quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 26 (Hương lộ 26): Dài 9,7km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 27 (Hương lộ 27): Dài 7,6km, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 28 (Hương lộ 28): Dài 11,06km; đoạn từ Quốc lộ 53 đến gần Ủy ban nhân dân xã Lưu Nghiệp Anh chỉ tiến hành duy tu sửa chữa; đoạn còn lại, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 29 (Hương lộ 29): Dài 4,3km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 30 (Hương lộ 30): Dài 17,97km, quy hoạch đạt cấp VI, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 31 (Hương lộ 31): Dài 22,8km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 32 (Hương lộ 32): Dài 8,6km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 33 (Hương lộ 33): Dài 7,0km, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 34 (Hương lộ 34): Kéo dài một đoạn 2,85km từ điểm cuối Hương lộ 34 hiện hữu đến giáp Hương lộ 51. Tuyến dài 8,45km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 35 (Hương lộ 35): Dài 11,74km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 36 (Hương lộ 36): Dài 15,6km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước 2020.

- Đường huyện 37 (Hương lộ 37): Dài 11,57km, điểm đầu Quốc lộ 53, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, điểm cuối giao Đường huyện 01, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 38 (Hương lộ 38): Kéo dài 3,4km từ rạch Te Te đến Quốc lộ 54, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần. Tuyến dài 9,5km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 39 (Hương lộ 39): Dài 7,76km, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 50 (Hương lộ 50): Dài 3,5km, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 51 (Hương lộ 51): Dài 5,5km, quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 81 (Hương lộ 81): Dài 4,8km, nâng cấp theo quy hoạch chung của khu kinh tế Định An.

* Các tuyến mở mới:

- Đường huyện 03: Dài 16km, phân ra 02 đoạn.

+ Đoạn 1: Dài 9,5km, mở mới từ giáp đường Vành Đai, phường 7, thành phố Trà Vinh đến giáp Quốc lộ 60, xã Bình Phú, huyện Càng Long, quy hoạch đạt cấp III, hoàn thành trước năm 2020;

+ Đoạn 2: Dài 6,5km, chuyển đoạn Quốc lộ 60 từ cuối đường vào cầu Cổ Chiên đến bến phà cũ thành đường địa phương quy hoạch đạt cấp IV, hoàn thành trước năm 2020.

- Đường huyện 19: Dài 16,84km, điểm đầu từ Đường tỉnh 915, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, điểm cuối Đường huyện 06 (Hương lộ 6) xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tuyến chạy dọc kênh Mỹ Văn, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

- Đường huyện 25: Tuyến dài 6,57km, điểm đầu từ Quốc lộ 54, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, điểm cuối Quốc lộ 60, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, quy hoạch đạt cấp V, hoàn thành sau năm 2020.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

d) Hệ thống cầu, phà:

- Các cầu trên địa bàn tỉnh được xây dựng mới có kết cấu bê tông dự ứng lực hoặc bê tông cốt thép:

+ Đối với đường tỉnh tải trọng là HL93;

+ Đối với đường huyện tải trọng tối thiểu là 0,5HL93;

+ Đối với đường xã tải trọng tối thiểu 5T, xóa bỏ 100% cầu tạm.

- Đối với những nơi chưa xây dựng được cầu thì phải xây dựng bến phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ưu tiên nâng cấp và mở mới các bến phà có vai trò quan trọng trong việc kết nối với các cù lao: Phà Bãi Vàng, phà Định An,...

đ) Công trình phục vụ vận tải đường bộ:

- Bến xe khách:

+ Bến xe khách Trà Vinh: Giai đoạn đến 2020 vẫn duy trì hoạt động của bến theo tiêu chuẩn loại 4. Giai đoạn sau 2020, di dời bến xe về vị trí mới tại nút giao giữa tuyến số 1 và đường Lê Văn Tám (phía Tây tuyến số 1); quy mô bến loại 2 với diện tích sử dụng 15.400m2.

+ Bến xe khách Cầu Kè: Vị trí khóm 8, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, có tổng diện tích bến xe 3.000m2, đạt tiêu chuẩn loại 4.

+ Bến xe khách Trà Cú: Di chuyển bến xe ra tuyến tránh thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, quy hoạch đạt tiêu chuẩn loại 4.

+ Bến xe khách Tiểu Cần: Di chuyển bến xe ra khu vực quy hoạch của trường dạy nghề, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, quy hoạch đạt tiêu chuẩn loại 4.

+ Bến xe khách Cầu Ngang: Di chuyển ra nút giao giữa Quốc lộ 53 và vành đai thị trấn, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, đạt tiêu chuẩn loại 4.

+ Bến xe khách Càng Long: Xây dựng mới tại khu Mỹ Huê, khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, đạt tiêu chuẩn loại 4.

+ Bến xe khách khu kinh tế Định An: Thực hiện theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

- Bến xe hàng: Xây dựng 1 bến xe hàng tại thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và khu kinh tế Định An.

- Trạm dừng nghỉ: Xây dựng một trạm dừng nghỉ tại huyện Càng Long, Trà Vinh với quy mô 3.000m2, tiêu chuẩn loại 3 (trên Quốc lộ 53, lý trình từ km53+00 - km55+00).

- Trạm cân cố định: Xây dựng trạm cân cố định trên Quốc lộ 54, nằm ở xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, gần ngã ba Đường tỉnh 912 và Quốc lộ 54.

3.2. Sân bay:

- Khôi phục, cải tạo, nâng cấp sân bay Long Toàn hiện có để phục vụ vận chuyển cho các loại máy bay cỡ nhỏ. Định hướng phát triển theo hướng bay dịch vụ, khảo sát, cứu hộ và phục vụ an ninh, quốc phòng.

- Dành quỹ đất dự trữ cho việc xây dựng sân bay tại khu vực xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, khi cần thiết trong tương lai sau năm 2030, diện tích khoảng 719ha, trước mắt được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp.

3.3. Hệ thống giao thông thủy nội địa:

a) Mạng lưới đường thủy:

- Các tuyến sông, kênh do Trung ương quản lý: Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chuyển kênh Trà Vinh cho địa phương quản lý.

- Các tuyến sông, kênh do tỉnh quản lý:

+ Tuyến Láng Sắc - Rạch Hàm quy hoạch đạt cấp đặc biệt.

+ Các tuyến sông, kênh cải tạo đạt cấp III (đường thủy nội địa): Kênh Trà Ngoa - Trà Ếch - sông Ô Chát - Kênh Ngang - kênh 3/2 - kênh La Bang (đến sông Láng Sắc), Ba Si - Láng Thé và tuyến Cần Chông - Trà Vinh.

+ Các tuyến sông, kênh cải tạo đạt cấp IV (đường thủy nội địa): Tuyến Cầu Kè - Tổng Tồn, An Trường - Cái Hóp, Long Hội - Tiểu Cần.

+ Các tuyến sông, kênh cải tạo đạt cấp V (đường thủy nội địa): Tuyến Mỹ Văn - kênh 19/5, Trà Cú - Tân Hiệp.

- Hệ thống đường thủy do huyện quản lý:

+ Xây dựng và hình thành các cống điều tiết thủy lợi thì một số tuyến sông, kênh đã bị chia cắt luồng vận tải (các tuyến này cho ngành thủy lợi quản lý).

+ Đối với các tuyến sông, kênh còn lại, cải tạo luồng tuyến duy trì đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI (đường thủy nội địa), cho phép phương tiện thủy dưới 20 tấn lưu thông, tĩnh không cầu (2,5-3)m.

+ Ưu tiên nạo vét luồng từ cửa Cung Hầu đến sông Long Toàn (tuyến Rạch Giăng).

b) Cảng biển:

- Bến cảng Trà Cú: Cảng tổng hợp cho tàu tải trọng từ 10.000 tấn đến 20.000 tấn giảm tải, có diện tích 16,8ha, 01 bến cập tàu dài 180m.

- Bến cảng Định An: Cảng tổng hợp, container cho tàu tải trọng từ 30.000 tấn đến 50.000 tấn. Định hướng sẽ phát triển thành bến chính với vai trò xuất nhập khẩu hàng hóa cho toàn vùng, diện tích 34,45 ha.

- Cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải: Cảng chuyên dùng phục vụ Trung tâm Điện lực Duyên Hải, có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 tấn.

- Bến cảng đầu mối tiếp nhận than cho các nhà máy nhiệt điện: Cảng đầu mối tiếp nhận, trung chuyển than nhập khẩu cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện, có khả năng tiếp nhận tàu hàng rời trọng tải từ 100.000 tấn đến 200.000 tấn phục vụ cho các trung tâm điện lực khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

c) Cảng thủy nội địa:

- Cảng Long Đức quy mô 5,34 ha, tới năm 2020 tiếp nhận được tàu 2.000 DWT, lượng hàng hóa qua cảng 400.000 tấn/năm. Sau năm 2020, công suất đạt 600.000 tấn/năm.

- Xây mới cảng khách Trà Vinh đảm bảo đón được tàu ≤100 ghế, công suất đạt 0,8 triệu HK/năm vào năm 2020 và năm 2030 là 1,2 triệu HK/năm.

d) Bến thủy nội địa:

- Bến xăng dầu: Duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị và khả năng phục vụ của các bến xăng dầu hiện hữu.

- Bến hàng hóa: Chủ yếu là các bến vật liệu xây dựng, hàng hóa tổng hợp và bến vật tư nông nghiệp, xây xát lúa gạo, được phép tiếp nhận tàu có mướn nước ≤2m: Bến Trà Cú tiếp nhận tàu 100 tấn; bến Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần tiếp nhận tàu 200 tấn; bến Long Toàn tiếp nhận tàu 300 tấn; bến Cầu Quan tiếp nhận tàu 1.000 tấn.

đ) Bến khách:

- Bến hành khách: Nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các bến hành khách đang hoạt động. Đồng thời mở mới một số bến khách ở những khu vực có nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường thủy: bến Cầu Kè, bến Càng Long, bến Cầu Quan, bến Tiểu Cần, bến Trà Cú, bến Long Toàn.

- Bến khách ngang sông: Duy trì hoạt động và ưu tiên đầu tư nâng cấp các bến đò có lưu lượng lớn và có ý nghĩa quan trọng về mặt giao thông.

3.4. Quy hoạch phát triển vận tải:

a) Vận tải đường thủy:

* Vận tải thủy quốc gia:

- Tuyến sông Hậu - biên giới Campuchia: Có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng (10.000-20.000)DWT

- Tuyến sông Cổ Chiên: Đoạn từ cửa Cổ Chiên đến ngã ba kênh Trà Vinh, đạt chuẩn cấp I đường thủy nội địa; đoạn từ ngã ba kênh Trà Vinh đến ngã ba sông Tiền, đạt chuẩn cấp đặc biệt.

- Tuyến Sài Gòn - Cà Mau: Đoạn đi qua địa bàn tỉnh đạt cấp III (ngã ba sông Tiền đến kênh Trà Vinh), tuyến kênh Trà Vinh cấp III (ngã ba sông Cổ Chiên đến cầu Long Bình 1), đoạn kênh Trà Vinh - kênh Thống Nhất - sông Cần Chông quy hoạch đạt cấp III.

* Vận tải thủy địa phương:

- Tuyến trục dọc chính: Kênh Trà Ngoa - kênh Trà Ếch - Sông Ô Chát - kênh Ngang - kênh 3/2 - kênh La Bang (đến sông Láng Sắc). Thay thế cống La Bang bằng một âu thuyền nối với sông Láng Sắc.

- Các tuyến trục ngang:

+ Tuyến nhánh 1: Tuyến rạch Cầu Kè - kênh Tổng Tồn. Bố trí âu thuyền Cầu Kè ở cuối tuyến.

+ Tuyến nhánh 2: Tuyến kênh An Trường - cống Cái Hóp (sông Càng Long). Bố trí âu thuyền Cái Hóp ở cuối tuyến.

+ Tuyến nhánh 3: Tuyến kênh Mỹ Văn - kênh 19/5.

+ Tuyến nhánh 4: Tuyến Long Hội - Tiểu Cần.

+ Tuyến nhánh 5: Tuyến Ba Si - Láng Thé. Cuối tuyến bố trí âu thuyền Láng Thé.

+ Tuyến nhánh 6: Tuyến Cầu Quan - cảng Long Đức (sông Cần Chông - kênh Thống Nhất - kênh Trà Vinh). Đầu tuyến bố trí âu thuyền cầu Quan.

+ Tuyến nhánh 7: Tuyến Trà Cú - Tân Hiệp.

+ Tuyến nhánh 8: Tuyến Láng Sắc - Rạch Hàm.

b) Vận tải đường bộ:

- Hành lang vận tải đường bộ: Các trục hành lang vận tải phát triển dựa trên các tuyến đường bộ chính như: Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, Quốc lộ 60 và các tuyến đường tỉnh, đảm nhận vai trò chính trong vận chuyển hàng hóa và hành khách (chiếm khoảng 80% khối lượng vận chuyển).

- Vận tải hành khách cố định:

+ Từ nay đến năm 2020: Duy trì hoạt động của các tuyến vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, nâng cao mức độ phục vụ, tần suất hoạt động.

+ Giai đoạn 2016 - 2020: Lựa chọn tổ chức thêm 3 tuyến buýt: thành phố Trà Vinh - cầu Cổ Chiên - Bến Tre; thành phố Trà Vinh - thị trấn Cầu Kè; thị trấn Cầu Quan - thị trấn Định An. Kéo dài tuyến thành phố Trà Vinh - Cầu Ngang đến phà kênh Tắt.

+ Giai đoạn sau 2020: Xem xét mở mới các tuyến buýt liên tỉnh kết nối Trà Vinh với Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng trên cơ sở các tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 6,... Mở mới: Phà Kênh Tắt - phà Tà Nị; Cầu Ngang - phà Tà Nị.

- Taxi: Phát triển hệ thống taxi hiệu quả để khuyến khích người sử dụng taxi phục vụ các mục đích khác nhau, đồng thời phục vụ khách du lịch.

c) Logistics: Xây dựng trung tâm logistcis loại II với quy mô 30ha đến năm 2020 và trên 70ha đến năm 2030 tại khu kinh tế Định An.

3.5. Định hướng phát triển đến năm 2030:

a) Hệ thống đường bộ:

- Hoàn thiện các tuyến Quốc lộ, đạt chuẩn cấp II - III.

- Nâng cấp các tuyến đường tỉnh tối thiểu đạt cấp III - IV.

- Nâng cấp toàn bộ các tuyến đường huyện tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp IV - V.

- Hệ thống đường xã được cứng hóa 90%.

- Đường thôn xóm được cứng hóa 70% đạt tiêu chuẩn đường nông thôn loại A trở lên.

- Đường trục chính nội đồng được cứng hóa 70%.

b) Hệ thống đường thủy: Tiếp tục đầu tư nạo vét các tuyến sông, kênh nhằm phát huy tối đa ưu thế về vận tải thủy của vùng đồng bằng sông Cửu Long và Trà Vinh. Phát triển đội tàu theo hướng đa dạng trong đó tập trung vào các đội tàu chuyên dùng chở container, hàng rời, hàng lỏng,.... Tăng tốc độ vận chuyn của đội tàu.

3.6. Phân kỳ đầu tư:

a) Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Nhu cầu vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải của tỉnh khoảng 6.928,9 tỷ đồng, chiếm 39,1% tổng nguồn vốn. Trong đó:

- Trung ương (nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Giao thông Vận tải đầu tư): 2.253,9 tỷ đồng.

- Ngân sách (nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Đầu tư công, cân đối từ các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương, trái phiếu Chính phủ, tín dụng ưu đãi, xổ số kiến thiết): 3.871,6 tỷ đồng.

- Nguồn vốn sự nghiệp (sự nghiệp mang tính chất đầu tư và nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương): 200 tỷ đồng.

- Xã hội hóa (nguồn vốn kêu gọi đầu tư, xã hội hóa): 603,4 tỷ đồng.

b) Giai đoạn 2021 - 2030: Nhu cầu vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải của tỉnh khoảng 10.786 tỷ đồng, chiếm 60,9% tổng nguồn vốn. Trong đó:

- Trung ương (nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Giao thông vận tải đầu tư): 613,7 tỷ đồng.

- Ngân sách (nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Đầu tư công, cân đối từ các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương, trái phiếu Chính phủ, tín dụng ưu đãi, xổ số kiến thiết): 9.172,3 tỷ đồng.

- Nguồn vốn sự nghiệp (sự nghiệp mang tính chất đầu tư và nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương): 400 tỷ đồng.

- Xã hội hóa (nguồn vốn kêu gọi đầu tư, xã hội hóa): 600 tỷ đồng.

4. Dự án ưu tiên đầu tư: Tập trung hoàn thành các công trình giao thông quan trọng của tỉnh như: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si, Trà Vinh - Long Toàn, tuyến tránh Quốc lộ 53 qua thành phố Trà Vinh, cầu Đại Ngãi và các tuyến đường tỉnh Đường tỉnh 914, Đường tỉnh 915 và Đường tỉnh 915B; một số tuyến đường huyện có mật độ lưu lượng phương tiện lớn, kết nối các trung tâm kinh tế; 1.000 km đường giao thông nông thôn; cảng Trà Cú.

5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch:

a) Các giải pháp, chính sách quản lý quy hoạch:

- Đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông và các công trình phục vụ vận tải trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch được duyệt và theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

- Tiến trình đầu tư đảm bảo sự cân đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ dân sinh; đồng thời, phải đảm bảo quốc phòng an ninh và hiệu quả của dự án.

b) Các giải pháp, chính sách về nguồn vốn đầu tư:

- Huy động các nguồn vốn từ ngân sách, từ Trung ương thông qua chương trình phát triển và cơ chế chính sách ưu đãi của Chính phủ (chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới,...).

- Nguồn tài trợ từ các dự án nước ngoài: Tranh thủ các nguồn vốn ODA hoặc viện trợ không hoàn lại của các nước, các tổ chức quốc tế đầu tư cho hệ thống giao thông của tỉnh Trà Vinh.

- Các nguồn vốn khác gồm:

+ Thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân thông qua các hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

+ Khuyến khích đầu tư theo hình thức BOT, BT; chính sách để phát triển đầu tư theo hình thức PPP.

+ Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động vận tải (bến xe, bến tàu, vận tải hành khách công cộng, cảng bến thủy nội địa,...).

- Hệ thống giao thông nông thôn: Khuyến khích theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” ((nhà nước hỗ trợ một phần, huy động nhân dân tham gia phần chính yếu (kể cả đóng góp bằng ngày công lao động công ích của mọi thành phần)). Tranh thủ nguồn vốn từ các dự án phát triển giao thông nông thôn của Bộ Giao thông vận tải (nguồn vốn tài trợ của ngân hàng thế giới).

6. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai rộng rãi và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch này.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo thứ tự ưu tiên đầu tư.

- Bổ sung, điều chỉnh các tuyến đường, các công trình phục phục vụ vận tải nhưng phải phù hợp với chức năng, quy mô dự án theo Quy hoạch được duyệt. Trường hợp cần bổ sung điều chỉnh quy hoạch được duyệt, Sở Giao thông vận tải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình nâng cấp, cải tạo, nạo vét các tuyến đường thủy đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch ngành nông nghiệp.

- Lập kế hoạch ngắn hạn và trung hạn cho việc phát triển mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư.

- Xác định và cắm mốc chỉ giới theo đúng quy định của pháp luật, dành quỹ đất để mở rộng, nâng cấp các công trình giao thông nhằm giảm thiểu chi phí đền bù và các vấn đề có liên quan đến giải phóng mặt bằng khi tiến hành xây dựng công trình theo quy hoạch.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo quy hoạch với các hình thức BOT, BTO, BT, PPP, liên doanh,... theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong quá trình đầu tư các tuyến đường hành lang ven biển nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xác định nhu cầu và cân đối nguồn vốn đầu tư để xây dựng hoàn chỉnh và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong các kế hoạch hàng năm, trung hạn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh các chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính: Cân đối tài chính để đầu tư và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, quản lý quỹ đất theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải tạo nâng cấp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai nạo vét kênh thủy lợi và xây dựng các cống thủy lợi để tránh trùng lắp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy.

6. Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình cấp phép các công trình thương mại, chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu,... đảm bảo an toàn giao thông khi kết nối vào mạng lưới đường bộ và phù hợp với Quy hoạch này.

7. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình quy hoạch và xây dựng hạ tầng đô thị đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch này.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng để triển khai dự án theo Quy hoạch này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chánh VP, các PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng NC: KTTH, NN, TH;
- Lưu VT, KTKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH VÀ ĐƯỜNG HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mã hiệu

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (km)

Quy hoạch

GĐ 2016 - 2020

GĐ sau 2020

Rộng

Kết cấu mặt

Cấp

Lộ giới (m)

Nâng cấp

Mở mới

Nâng cấp

Mở mới

Mặt

Nền

A

ĐƯỜNG TỈNH

228,77

 

 

 

 

 

127,31

6,50

71,83

15,63

1

Đường tỉnh 911

Đường tỉnh 911

Ranh Vĩnh Long

Đường tỉnh 914, Đôn Xuân

56,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Ranh Vĩnh Long

Đường tỉnh 912

36,40

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

36,40

 

 

 

 

 

Đoạn 2 (kéo dài)

Đường tỉnh 912, Ngãi Hùng, Tiểu Cần

Đường tỉnh 914, Đôn Xuân

20,20

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

 

 

15,80

4,40

2

Đường tỉnh 912

Đường tỉnh 912

Quốc lộ 54, Tân Hùng, Tiểu Cần

Thị trấn Mỹ Long, Cầu Ngang

36,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Quốc lộ 54, Tân Hùng, Tiểu Cần

Quốc lộ 54, Mỹ Chánh, Châu Thành

18,78

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

18,78

 

 

 

 

 

Đoạn 2 (kéo dài)

Quốc lộ 54, Mỹ Chánh, Châu Thành

Thị trấn Mỹ Long, Cầu Ngang

18,16

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

 

 

6,93

11,23

3

Đường tỉnh 913

Đường tỉnh 913

Quốc lộ 53, Duyên Hải

Trung tâm xã Đông Hải, Duyên Hải

 

Quy hoạch thành đường ven biển

 

 

 

 

4

Đường tỉnh 914

Đường tỉnh 914

Quốc lộ 53, Đại An, Trà Cú

Đê Hiệp Thạnh, Duyên Hải

36,50

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

 

 

29,00

 

5

Đường tỉnh 915

Đường tỉnh 915

Ranh Vĩnh Long-Câu Kè

Quốc lộ 53, Đại An, Trà Cú

49,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Ranh Vĩnh Long

Đường huyện 27

29,70

7,0

9,0

Nha

IV

29,0

29,70

 

 

 

 

 

Đoạn 2

Đường huyện 27

Quốc lộ 53, Đại An, Trà Cú

20,10

15,0

30,0

Nhựa

111

60,0

 

 

20,10

 

6

Đường tỉnh 915B

Đường tỉnh 915B

Đường vào cầu Cổ Chiên, Càng Long

Đường tỉnh 914, Hiệp Thạnh, Duyên Hải

48,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường vào cầu Cổ Chiên

Cầu Long Bình 3

10,70

7,0

12,0

Nhựa

III

32,0

10,70

 

 

 

 

 

Đoạn 2

Cầu Long Bình 3

Đường tỉnh 914, Hiệp Thạnh

38,24

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

31,74

6,50

 

 

B

ĐƯỜNG HUYỆN

462,77

 

 

 

 

 

277,85

18,62

107,00

69,95

1

Đường huyện 01

Hương lộ 1

Đường tỉnh 915B, Đại Phước, Càng Long

Trung tâm xã Đức Mỹ, Càng Long

17,35

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

14,66

2,69

2

Đường huyện 02

Hương lộ 2

Cầu Mỹ Khê, Quốc lộ 53, Càng Long

Quốc lộ 60, Hiếu Trung, Tiểu Cần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Cầu Mỹ Khê, Quốc lộ 53

Đường tỉnh 911

10,02

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

10,02

 

 

 

 

 

Đoạn 2

Đường tỉnh 911

Quốc lộ 60, Tiểu Cần

8,20

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

8,20

 

 

 

3

Đường huyện 03

Hương lộ 3 (mới)

Đường vành đai, P.7, Tp.Trà Vinh

Phà Cổ Chiên

15,50

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

6,00

9,50

 

 

4

Đường huyện 04

Hương lộ 4

Hương lộ 37

Đường vào cầu Cổ Chiên

7,04

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

7,04

 

 

 

5

Đường huyện 05

Hương lộ 5

Hương lộ 19, H.Cầu Ngang

Đường tỉnh 915B, Cầu Ngang

2,08

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

2,08

 

 

 

6

Đường huyện 06

Hương lộ 6

Quốc lộ 53, Bình Phú, Càng Long

Đường tỉnh 912, Tập Ngãi, Tiểu Cần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Quốc lộ 53, Bình Phú, Càng Long

Đường tỉnh 911, cầu Ngã 4

4,10

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

 

 

4,10

 

 

 

Đoạn 2

Đường tỉnh 911, cầu Ngã 4

Quốc lộ 60, Hiếu Tử, Tiểu Cần

10,13

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

10,13

 

 

 

Đoạn 3

Quốc lộ 60, Hiếu Tử, Tiểu Cần

Đường tỉnh 912, Tiểu Cần

7,25

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

 

7,25

7

Đường huyện 07

Hương lộ 7

Quốc lộ 53, cầu Mỹ Huê

Quốc lộ 53, Phương Thạnh, Càng Long

38,43

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

19,30

19,13

8

Đường huyện 08

ơng lộ 8

Quốc lộ 54, xã Châu Điền, Cầu Kè

Hương lộ 33, Thông Hòa, Cầu Kè

9,80

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

9,80

 

 

 

9

Đường huyện 09

Hương lộ 9

Quốc lộ 60, Song Lộc Châu Thành

Đường tỉnh 912, Tập Ngãi, Tiểu Cần

9,12

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

8,00

1,12

10

Đường huyện 10

Hương lộ 10

Quốc lộ 53, Hòa Thuận, Châu Thành

Đường tỉnh 915B

3,58

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

3,58

 

 

 

11

Đường huyện 11

Hương lộ 11

Quốc lộ 54, TPTV

Quốc lộ 60, Lương Hòa, Châu Thành

4,40

Tuyến tránh Quốc lộ 53 qua thành phố Trà Vinh

 

 

 

 

12

Đường huyện 12

Hương lộ 12

Hương lộ 21, Long Sơn, Cầu Ngang

Đường tỉnh 915, xã Hàm Giang, Trà Cú

25,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Hương lộ 21, cầu Ngang

Quốc lộ 53

 

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

18,50

 

 

 

 

 

Đoạn 2

Quốc lộ 53

Đường tỉnh 915

 

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

7,00

 

 

 

13

Đường huyện 13

Hương lộ 13

Hương lộ 11

Quốc lộ 60, Tiểu Cần

16,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Hương lộ 11

Đường tỉnh 911

 

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

7,00

 

 

 

 

 

Đoạn 2

Đường tỉnh 911

Quốc lộ 60, Tiểu Cần

 

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

2,10

 

 

7,66

14

Đường huyện 14

Hương lộ 14

Quốc lộ 53, Hòa Lợi, Châu Thành

Đường tỉnh 915B, Hưng Mỹ, Châu Thành

2,70

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

2,70

 

 

 

15

Đường huyện 15

Hương lộ 15

Quốc lộ 53, Hòa Lợi, Châu Thành

Đò Bãi Vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Quốc lộ 53, Hòa Lợi, Châu Thành

Đường tỉnh 915B, Hưng Mỹ, Châu Thành

3,13

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

3,13

 

 

 

 

 

Đoạn 2

Đường tỉnh 915B, Hưng Mỹ, Châu Thành

Đò Bãi Vàng

2,75

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

2,75

 

16

Đường huyện 16

Hương lộ 16

Quốc lộ 53, Phước Hảo, Châu Thành

Hương lộ 13, Lương Hòa A, Châu Thành

14,55

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

14,55

 

 

 

17

Đường huyện 17

Hương lộ 17

Quốc lộ 53, cống Trà Cuôn, Châu Thành

Quốc lộ 54, Phước Hưng, Trà Cú

17,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Quốc lộ 53, cống Trà Cuôn

Hương lộ 20

 

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

 

 

11,00

 

 

 

Đoạn 2

Hương lộ 20

Quốc lộ 54, Phước Hưng, Trà Cú

 

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

6,70

 

 

 

18

Đường huyện 18

Hương lộ 18

Quốc lộ 53, thị trấn Cầu Ngang

Quốc lộ 53, Ngãi Xuyên, Trà Cú

23,60

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

14,90

 

 

8,70

19

 

Hương lộ 19

Quốc lộ 53, thị trấn Cầu Ngang

TT,Mỹ Long, Cầu Ngang

 

Quy hoạch thành Đường tỉnh 912

 

 

 

 

20

Đường huyện 20

Hương lộ 20

Quốc lộ 53, Long Sơn, Cầu Ngang

Hương lộ 17, Nhị Trường, Cầu Ngang

8,10

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

8,10

 

 

 

21

Đường huyện 21

Hương lộ 21

Quốc lộ 53, ngã 3 Long Sơn, Cầu Ngang

Đường tỉnh 914, Ngũ Lạc, Duyên Hải

10,90

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

10,90

 

 

 

22

Đường huyện 22

Hương lộ 22

Quốc lộ 53, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang

Hương lộ 21, Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang

5,90

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

5,90

 

 

 

23

Đường huyện 23

Hương lộ 23

Đường tỉnh 912, Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang

Đường tỉnh 915B, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang

8,74

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

8,74

 

 

 

24

Đường huyện 24

Hương lộ 24

Quốc lộ 53, thị trấn Long Thành

Đê biển, xã Đông Hải, Duyên Hải

8,00

5,5

7,5

Nha

V

27,5

6,00

2,00

 

 

25

 

Hương lộ 25

Quốc lộ 54, Phước Hưng, Trà Cú

Đường tỉnh 914, Đôn Xuân

 

Quy hoạch thành Đường tỉnh 911

0,00

 

 

 

26

Đường huyện 26

Hương lộ 26

Quốc lộ 54, Tân Hùng, Tiểu Cần

Đường tỉnh 915, cống Cần Chông, Tiểu Cần

9,70

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

9,70

 

 

 

27

Đường huyện 27

Hương lộ 27

Quốc lộ 54, Tân Sơn, Trà Cú

Sông Hậu, An Quảng Hữu, Trà Cú

7,60

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

7,60

 

 

 

28

Đường huyện 28

Hương lộ 28

Quốc lộ 53, Ngãi Xuyên, Trà Cú

Hương lộ 27, An Quảng Hữu, Trà Cú

11,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Quốc lộ 53

Gần UB Lưu Nghiệp Anh

 

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

 

 

 

 

 

 

Đoạn 2

Gần UB xã Lưu Nghiệp Anh

Hương lộ 27

 

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

3,20

 

 

 

29

Đường huyện 29

Hương lộ 29

Quốc lộ 54, Hòa Ân, Cầu Kè

Quốc lộ 54, Hòa Ân, Cầu Kè

4,30

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

4,30

 

 

 

30

Đường huyện 30

Hương lộ 30

Giáp đê, Hòa Minh, Châu Thành

Giáp đê, Long Hòa, Châu Thành

17,97

4,0

6,5

Nhựa

VI

16,5

17,97

 

 

 

31

Đường huyện 31

Hương lộ 31

Quốc lộ 53, cầu Mây Tức, thị trấn Càng Long

Hương lộ 2, Tân Bình, Càng Long

22,80

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

22,80

 

32

Đường huyện 32

Hương lộ 32

Quốc lộ 54, Hòa Ân, Cầu Kè

Trung tâm xã An Phú Tân, Cầu Kè

8,60

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

8,60

 

 

 

33

Đường huyện 33

Hương lộ 33

Quốc lộ 54, Thông Hòa, Cầu Kè

Đường tỉnh 911, Thạnh Phú, Cầu Kè

7,00

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

 

 

7,00

 

34

Đường huyện 34

Hương lộ 34

Thị trấn Cầu Quan, Tiểu Cần

Hương lộ 51, xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè

8,45

5,5

7,5

Nha

V

27,5

5,60

2,85

 

 

35

Đường huyện 35

Hương lộ 35

Quốc lộ 53, thị trấn Cầu Ngang, Cầu Ngang

Quốc lộ 53, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang

11,74

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

11,74

 

 

 

36

Đường huyện 36

Hương lộ 36

Đưng tỉnh 911, Long Hiệp, Trà Cú

Sông Hậu, Kim Sơn, Trà Cú

15,60

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

15,60

 

 

 

37

Đường huyện 37

Hương lộ 37

Quốc lộ 53, thị trấn Càng Long

Đường huyện 01, Đức Mỹ, Càng Long

11,57

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

7,30

4,27

 

 

38

Đường huyện 3 8

Hương lộ 38

Đường tỉnh 911, Tập Ngãi, Tiểu Cần

Quốc lộ 54, Tiểu Cần

9,50

5,5

7,5

Nha

V

27,5

9,50

 

 

 

39

Đường huyện 39

Hương lộ 39

HL2, An Trường, Càng Long

Hương lộ 31, xã An Trường A, Càng Long

7,76

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

7,26

 

40

Đường huyện 50

Hương lộ 50

Quốc lộ 54, thị trấn Cầu Kè, Cầu Kè

Đường tỉnh 915, Hòa Ân, Cầu Kè

3,50

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

3,50

 

 

 

41

Đường huyện 51

Hương lộ 51

Quốc lộ 54, Phong Phú, Cầu Kè

Đường tỉnh 915, Ninh Thới, Cầu Kè

5,50

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

5,50

 

 

 

42

Đường huyện 81

Hương lộ 81

Quốc lộ 53, Long Toàn, Duyên Hải

Đường tỉnh 913: Dân Thành, Duyên Hải

4,80

7,0

9,0

Nhựa

IV

29,0

4,80

 

 

 

43

Đường huyện 19

Hương lộ 19 (mới)

Đường tỉnh 915, xã Ninh Phước, Cầu Kè

Đường huyện 06 (Hương lộ 6), xã Hiếu Tử, Tiểu Cần

16,84

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

 

16,84

44

Đường huyện 25

Hương lộ 25 (mới)

Quốc lộ 54, Phong Thạnh, Cầu Kè

Quốc lộ 60, Hiếu Trung, Tiểu Cần

6,57

5,5

7,5

Nhựa

V

27,5

 

 

 

6,57

Tổng

691,55

 

 

 

 

 

405,16

25,12

178,83

85,58

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 08/07/2016 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.793

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!