Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1082/CD-TTg Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 16/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GII NGÂN KHOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, tình hình kinh tế- xã hội nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm, nlực cao hơn nữa để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đi sống cho người lao động. Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiu biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tuy nhiên, kết qugiải ngân vốn đầu tư công đến 31 tháng 7 năm 2021 mới đạt 36,71% so với kế hoạch vốn năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (40,67%), đặc biệt tlệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài rất thấp (7,52%). Nhiều Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động với nhiều biện pháp hiệu quả nên kết quả giải ngân đạt cao (trên 50%) như: Thái Bình (71%), Hưng Yên (65%), Hà Nam (64,36%), Thanh Hóa (61,59%), Nam Định (58,01%), Hà Tĩnh (55,49%), Thái Nguyên (51,33%), Ngân hàng Chính sách xã hội (67,27%), Văn phòng Quốc hội (52,9%); đặc biệt một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chthị 16/CT-TTg nhưng vẫn có kết quả giải ngân tốt như Bắc Ninh (55,37%), Bình Phước (52,88%), Tiền Giang (50,90%). Bên cạnh đó, vn còn nhiều Bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như: Bộ Thông tin và Truyền thông (0,40%), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (0,56%), Ban Qun lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (0,95%), Đài truyền hình Việt Nam (1,17%), Thông tấn xã Việt Nam (1,19%), Bộ Ngoại giao (2,57%), Viện Khoa học công nghệ Việt Nam (2,67%), Hội nông dân Việt Nam (2,7%), Bắc Kạn (8,37%), Quảng Bình (15,46%), Cao Bằng (15,84%), Đk Lk (15,86%), ...; đặc biệt một số cơ quan chưa giải ngân (0%), như: Ủy ban Dân tộc, Liên Minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kthuật Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

T lgiải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khoá, tiền tệ, nhất là trong bi cảnh nền kinh tế nước ta đang chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh Covid-19 din biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương, tuy nhiên nguyên nhân chủ quan vẫn là chyếu, nht là các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Một số Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là nhũng nơi không thực hiện giãn cách xã hội thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, công tác lập kế hoạch vốn chưa với sát thực tế và khả năng giải ngân; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, giải phóng mt bng chưa được giải quyết dứt điểm; quy trình, thủ tục thanh quyết toán vn đầu tư công còn bất cập; sự phối hợp giữa các cơ quan có trường hợp thiếu chặt ch; công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt; việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, nghiêm minh...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

a) Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cnh đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chđạo của Lãnh đạo Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

b) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

c) Có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vn đầu tư công. Thay thế kịp thời nhng cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì tr, cây nhũng nhiễu, tiêu cực, kn quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền.

d) Thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong từng Bộ, cơ quan, địa phương do Bộ trưởng, Thtrưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đứng đu để thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn; phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách từng dự án; tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị liên quan đkịp thời nm bắt và tháo gcác khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

đ) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 để hoàn thành việc giao vốn chi tiết cho các dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn.

e) Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án khởi công mới ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT- TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công đến thời điểm Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cp thẩm quyền theo quy định.

g) Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến các quy trình, thủ tục đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

h) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Bộ, cơ quan, địa phương mình.

i) Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng của 34 Bộ, cơ quan và 07 địa phương có tỷ lgiải ngân 7 tháng đầu năm dưới 25% (không bao gồm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chthị 16/CT-TTg) chịu trách nhiệm và kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, không để tiếp tục tình trạng giải ngân chậm trong thời gian tới.

k) Các địa phương dang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định đbảo đảm triển khai ngay sau khi hết giãn cách xã hội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của các Bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao từ đầu năm đcương quyết điều chuyển cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ theo quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2021 để giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương đối với các dự án đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công đến thời điểm Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở cho các Bộ, cơ quan, địa phương giao vốn chi tiết cho các dự án khởi công mới năm 2021 theo quy định.

c) Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với các Bộ, cơ quan, địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021, đề xuất các giải pháp quyết liệt, hiệu quả phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đã đề ra.

d) Trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2021 dự thào Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

3. Bộ Tài chính:

a) Chđạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát, thời gian kiểm soát thủ tục rút vốn từ nhà tài trợ, bo đảm đúng quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mc về thanh, quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ.

b) Công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại Công điện này./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn ph
òng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan n
gang bộ, cơ quan thuộc CP;
- TU, HĐND. UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban T
W Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ươn
g của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ, đơn vị: CN, NN, KGVX, NC, QHQT, QHĐP, TKBT, TH, Cục QT, TGĐ
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). B

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1082/CD-TTg

Hanoi, August 16, 2021

 

OFFICIAL TELEGRAM

ACCELERATION OF IMPLEMENTATION AND DISBURSEMENT OF PUBLIC INVESTMENT PLAN 2021

From THE PRIME MINISTER to:

- Ministries, ministerial agencies, governmental agencies;

- The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

Amid complicated developments of Covid-19 pandemic in Vietnam and in the world, the socio-economic situation of our country continues to face many difficulties and challenges, requiring the whole political system to join with greater determination and greater efforts to achieve the "dual goals": control the epidemic, recover and develop the economy. Accelerating the disbursement of public investment capital is an important and urgent task, which contributes to stimulation of total demand, promotes economic growth, and creates more jobs, income, and improves living standards of working people. Recently, the Government and the Prime Minister have taken many drastic and specific measures to speed up the disbursement of public investment capital in 2021.

However by July 31, 2021, the disbursement of public investment capital is only 36,71% according to the 2021’s plan established by the Prime Minister, lower than that of the same period in 2020 (40,67%). The disbursement of ODA and concessional loans of foreign sponsors is especially low (7,52%). Many Ministries, agencies and local governments have proactively implemented effective measures that help them achieve high ratios of disbursement (over 50%) such as: Thai Binh (71%), Hung Yen (65%), Ha Nam (64,36%), Thanh Hoa (61,59%), Nam Dinh (58,01%), Ha Tinh(55,49%), Thai Nguyen (51,33%), Vietnam Bank for Social Policies (67,27%), Office of the National Assembly (52,9%); Some provinces still achieve good results while practicing social distancing under Directive No. 16/CT-TTg such as Bac Ninh (55,37%), Binh (52,88%), Tien Giang (50,90%). Besides, many Ministries, agencies and local governments still have low disbursement ratios: the Ministry of Information and Communications (0,40%), Vietnam National University of Ho Chi Minh City (0,56%), Management Board of Vietnam Cultural Villages (0,95%), Vietnam Television (1,17%), Vietnam News Agency (1,19%), the Ministry of Foreign Affairs (2,57%), Vietnam Academy of Science and Technology (2,67%), Vietnam Farmer’s Union (2,7%), Bac Kan (8,37%), Quang Binh (15,46%), Cao Bang (15,84%), Dak Lak (15,86%), etc. Some agencies even have 0% disbursement ratio such as Committee for Ethnic Minority Affairs, Vietnam Cooperative Alliance, Vietnam Journalist Association, Vietnam Union of Literature and Arts Associations, Vietnam Union of Science and Technology Associations, Vietnam Development Bank.

The low disbursement ratio reduces the efficiency of public investment capital, wastes resources, affects economic growth, and the implementation of fiscal and monetary policies, especially while the economy is being affected by Covid-19 pandemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In order to accelerate disbursement of 2021’s public investment capital and achieve the disbursement ratio of over 95% in 2021 under the Government’s Resolution No. 63/NQ-CP dated June 29, 2021, thus contribute to economic recovery and development amid Covid-19 pandemic, the Prime Minister hereby demands that:

1. Ministries, central and local authorities:

a) Determine that acceleration of disbursement of public investment capital is one of the key political tasks of 2021, a political objective in the current situation in order to promote economic growth, implement highest socio-economic development goals in 2021 during Covid-19 pandemic. Acceleration of disbursement must go hand in hand with assurance of construction quality and efficient use of public investment capital. Drastically and uniformly pursue the objectives, perform the tasks and solutions set out in the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP dated January 1, 2021, Resolution No. 63/NQ-CP dated June 29, 2021, the Resolutions of the Government's periodic meetings and guiding documents of the Government's leaders on disbursement of public investment capital in 2021.

b) Enhance discipline in disbursement of public investment capital; emphasize the roles and responsibilities of the heads; review the allocation of capital to projects in accordance with the schedule and disbursement capacity; ensure that investment is focused, not fragmented or prolonged.

c) Impose severe penalties upon investors, project management boards, organizations and individuals who intentionally cause difficulties, obstruct or slow down the progress of allocation and disbursement of public investment capital; promptly replace incapable or corrupt officials and public employees; thoroughly handle negative actions in public investment management. Disbursement results of public investment projects are one of the important bases for assessment of completion of tasks in 2021 by assigned monitoring organizations and individuals and heads of authorities at all levels.

d) Promptly establish special working groups to expedite disbursement of public investment capital in each Ministry, agency and local government headed by Ministers, heads of agencies, units, and Presidents of the People’s Committees, who shall lead, urge, inspect, supervise and handle bottlenecks in the process disbursement of public investment capital. Make detailed disbursement plan for each project, especially key projects and projects with large amounts of capital. Assign leaders of agencies, units and administrative divisions to directly take charge of each project. Hold periodic meetings with relevant agencies and units to promptly deal with difficulties and obstacles in the disbursement process.

dd) Quickly complete procedures for investment in projects using public investment capital in 2021 to complete the detailed allocation of capital to projects. Focus on acceleration of site clearance and construction progress; remove difficulties and obstacles related to land and natural resources; carry out project commissioning and payment as soon as the volume is available; proactively review the transfer of capital from projects with slow disbursement rate to projects with better disbursement capacity and lack of capital.

e) Assign detailed public investment capital plans of 2021 for new construction projects right after the Prime Minister assigns the medium-term public investment plan 2021 - 2025. During social distancing under the Prime Minister’s Directive No. 15/CT-TTg and Directive No. 16/CT-TTg, urgently complete procedures for investment in projects expected to be included in the medium-term public investment plan for 2021 - 2025 that have not satisfied the conditions specified in Article 52 of the Law on Public Investment by the time the National Assembly approves the medium-term public investment plan for 2021 – 2025, and send them to the Ministry of Planning and Investment for approval and reporting to competent authorities.

g) Continue reviewing mechanisms, policies and regulations of law that Article relevant to public investment procedures in order to make or request competent authorities to make timely amendments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Ministers and heads of 34 Ministries, agencies and 07 provinces with disbursement ratio lower than 25% in the first 7 months of the year (excluding provinces practicing social distancing under Directive No. 16/CT-TTg) shall take responsibility and have solutions to slow disbursement.

k) Provinces practicing social distancing under Directive No. 16/CT-TTg shall focus on completion of procedures for investment in the projects to ensure that they can be executed immediately after social distancing is over.

2. The Ministry of Planning and Investment shall:

a) Prepare and submit detailed reports to competent authorities on reduction of funding from central government budget in 2021 of Ministries, agencies and provinces that have disbursement ratio by September 30, 2021 of below 60% of disbursement plan assigned in the beginning of the year and transfer capital to other Ministries, agencies and provinces in need additional capital for important and urgent projects that need to be accelerated under the Government’s Resolution No. 63/NQ-CP dates June 29, 2021.

b) Submit proposals to the Prime Minister before August 20, 2021 for assignment of medium-term public investment plan for 2021-2025 from the central budget to eligible projects as prescribed in Article 52 of the Law on Public Investment until the National Assembly approves the medium-term public investment plan for 2021 - 2025, which is the basis for Ministries, agencies and provinces to allocate specific capital to new construction projects in 2021 as per regulations.

c) Promptly report to the Prime Minister the results of inspection of disbursement of public investment capital at Ministries, agencies and provinces under the Government’s Resolution No. 63/NQ-CP dated June 29, 2018. 2021, propose drastic and effective solutions to achieve the targets of disbursement of public investment capital in 2021.

d) In August 2021, propose a draft Decree to replace Decree No. 56/2020/ND-CP to promptly deal with difficulties in disbursement of ODA and concessional loans of foreign sponsors.

3. The Ministry of Finance shall:

a) Request relevant units to ensure payment sources for projects; simplify procedures, shorten control time for capital withdrawal procedures from sponsors; ensure compliance with regulations; cooperate with relevant agencies and units to promptly handle problems in payment, settlement, negotiation, signing of agreements, and capital withdrawal from sponsors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces and heads of units using public investment capital are responsible for the implementation of the tasks and solutions specified in this Official Telegram./.

 

 

THE PRIME MINISTER
Pham Minh Chinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Telegram No. 1082/CD-TTg dated August 16, 2021 on acceleration of implementation and disbursement of public investment plan 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.495

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!