Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh Đắk Nông quản lý giai đoạn 2011-2015

Số hiệu: 20/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Chín
Ngày ban hành: 15/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2010/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015”;

Theo đề nghị của UBND tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 3250/TTr-UBND ngày 24/09/2010 về việc đề nghị thông qua đề án Phân cấp quản lý và phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện, giai đoạn 2011-2015;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 32/BC-KTNS ngày 12/10/2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2011-2015 với các nội dung sau:

1. Nguyên tắc:

- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách và Luật Xây dựng.

- Đảm bảo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư đúng theo cơ cấu ngành, lĩnh vực, chương trình,… theo các quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đảm bảo tính hợp lý giữa đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Đăk Nông lần thứ X, các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, huyện, thị xã.

- Đảm bảo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành (thanh toán nợ và lãi các khoản vay, nợ ứng, nợ đầu tư, thủ tục đầu tư…). Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn NSNN, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển .

- Các công trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt và phải có đủ các thủ tục đầu tư theo quy định quản lý đầu tư và xây dựng.

- Bố trí vốn tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, quan trọng có tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các công trình, dự án hoàn thành, vốn đối ứng cho các dự án ODA; đảm bảo thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành các dự án nhóm B không quá 5 năm, dự án nhóm C không quá 3 năm; không bố trí vốn NSNN cho các dự án khi chưa xác định được rõ nguồn vốn.

- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển các vùng, với việc ưu tiên hỗ trợ các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng trong tỉnh.

- Đảm bảo tính hiệu quả, công khai, minh bạch trong đầu tư phát triển. Mức vốn đầu tư phát triển trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 của các huyện, thị xã không thấp hơn số vốn kế hoạch năm 2010.

2. Tiêu chí và điểm số:

a. Tiêu chí về dân số 45 điểm:

- Dân số bình quân 35 điểm;

- Dân số là người dân tộc thiểu số 5 điểm;

- Số hộ nghèo 5 điểm.

b. Tiêu chí diện tích tự nhiên 25 điểm.

c. Tiêu chí số đơn vị hành chính 15 điểm:

- Đơn vị hành chính cấp xã 10 điểm;

- Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới 5 điểm.

d. Tiêu chí đặc thù về phát triển đô thị 15 điểm: Trong đó thị xã Gia Nghĩa 10 điểm, huyện Đăk Mil 2,5 điểm, huyện Đăk R’lấp 2,5 điểm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 15/10/2010.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Chín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh Đắk Nông quản lý giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116