Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 17/CT-UBND 2020 điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 15/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025); tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021); tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đhoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra, với phương châm hành động “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao”.

Căn cứ nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và 5 năm 2021-2025; kế hoạch về đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự toán ngân sách địa phương năm 2021; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục phục hồi kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao

1.1. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phục hồi kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao:

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương:

- Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2021, đảm bảo duy trì tăng trưởng trên 10%. Phối hợp các cấp, các ngành đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế kết hợp các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, các vấn đề về an sinh xã hội. Hoàn thành trong tháng 1/2021.

- Thường xuyên rà soát, theo dõi sát sao tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới tốc độ phát triển chung của toàn tỉnh để đề xuất kịp thời các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 tháng cuối mỗi quý.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố quy hoạch và thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

(2) Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kịch bản chi tiết và dự kiến các năng lực tăng thêm của ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; hoàn thành trong tháng 01/2021.

(3) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan: Tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí nguồn lực khởi công một số dự án trọng đim thực hiện lĩnh vực đột phá về giao thông và du lịch dịch vụ như: Cảng hàng không Sa Pa, cầu biên giới tại Bản Vược và hạ tầng kết nối, Cầu Phú Thịnh, và hạ tầng giao thông kết nối du lịch Sa Pa, Y Tý (Bát Xát)...Việc tập trung nguồn lực ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ khởi công các dự án này là cơ sở đthực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025; khơi thông các “điểm nghẽn”, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để tạo động lực cho tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ các Dự án ODA, Jica, Coét, dự án vay WB; đy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thực hiện các dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai.

(4) Đối với các sở, ngành còn lại và các địa phương:

- Đxuất các giải pháp hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã giao thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh trong tính toán phương án tăng trưởng và các giải pháp để thực hiện.

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư:

(1) Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư:

- Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bng (đặc biệt là địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa), công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã giao. Trong đó: Đối với các dự án, công trình đã quyết toán yêu cầu giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đã giao trước ngày 30/6/2021. Đối với các dự án, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng khẩn trương quyết toán, giải ngân hết số vốn đã giao. Đối với dự án, công trình chuẩn bị hoàn thành, chuyển tiếp yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các đơn vị có liên quan. Đối với các dự án, công trình khởi công mới được giao kế hoạch vốn từ đầu năm hoàn thành khởi công trước ngày 30/6/2021.

Trường hợp dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn giao: Đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển vốn cho dự án khác gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 30/9/2021 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn từ các sở, ban, ngành, địa phương giải ngân chậm sang sở, ban, ngành, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn.

(3) Sở Tài chính tích cực, chủ động quyết toán các dự án hoàn thành và đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng yêu cầu quy định về quyết toán dự án, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ những năm trước nhưng chưa quyết toán; đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn về thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư theo thẩm quyền đồng thời đề xuất biện pháp, hình thức xử lý đối với các chủ đầu tư còn tồn đọng nhiều dự án công trình chậm quyết toán. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

1.3. Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu các tổ chức tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai chủ trì: Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tăng cường các giải pháp huy động vốn, mở rộng tín dụng đầu tư cho các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm, nhất là 18 Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

1.4. Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân

a) Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước:

(1) Sở Nông nghiệp và PTNT sắp xếp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn n và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên theo phương án tổng thể điều chỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (2) Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu chỉ đạo hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch dầu khí Sa Pa; Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu việc giao tài sản từ các chủ đầu tư cho Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh theo dõi, quản lý và vận hành; nghiên cứu bổ sung giá trị doanh nghiệp khi xác định lại giá trị cổ phần hóa. (3) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Lào Cai, xây dựng phương án thoái vốn đối với Công ty cổ phn cấp nước tỉnh Lào Cai khi có hướng dẫn của Trung ương.

b) Phát triển kinh tế tập thể

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2030; (2) Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện chính sách đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX; khuyến khích KTTT tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mỗi xã một sản phẩm chủ lực, bền vững OCOP. (3) Liên minh HTX tỉnh Lào Cai đẩy mạnh hỗ trợ các HTX vay vốn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật HTX; tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản trị HTX. (4) Các sở, ngành tiếp tục đề xuất hỗ trợ KTTT, HTX bị ảnh hưởng của dịch covid-19; ứng dụng tiến bộ KHCN, xúc tiến thương mại, khuyến công, xử lý vướng mắc về đất đai; hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách về thuế, BHXH, BHTN ...

c) Phát triển kinh tế tư nhân

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 164-CTr/TU ngày 16/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân. Phấn đấu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng trên 10% so với năm 2020.

(2) Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất kế hoạch 2021-2025 và thực hiện hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

(3) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung tháo gkhó khăn vướng mắc đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên môi trường, Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành

1.5. Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực

a) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn:

(1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tham mưu kế hoạch thực hiện triển khai Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021- 2025. Phát triển các sản phẩm chủ lực xuất khẩu; gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp; sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, GAP... để gia tăng giá trị; tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Phát triển kinh tế lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng rừng; khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng hiện có. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp về xóa bỏ lán trại trong rừng phòng hộ, rừng tự nhiên.

- Tiếp tục tập trung xây dựng Nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm. Phấn đấu có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn NTM, 25 thôn kiểu mẫu, 30 thôn nông thôn mới và ít nhất 01 cấp huyện hoàn thành nông thôn mới trong năm 2021.

- Đẩy mạnh việc quy chủ rừng đối với diện tích rừng hiện có, xác định rõ phân diện tích do nhà nước quản lý, diện tích giao cho người dân quản lý gn với việc sắp xếp lại các Công ty Lâm nghiệp (Bảo Yên, Văn n). Đẩy mạnh xã hội hóa, hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng trong năm 2021 để đến năm 2025 đủ tiêu chí khép tán che phủ rừng, đảm bảo hoàn thành tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 60%.

(2) Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quy hoạch đất ở gắn với sắp xếp dân cư nông thôn đối với với tất cả các thôn, bản đến năm 2025 và năm 2030; đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ và quản lý thực hiện đầu tư đối với các điểm dân cư nông thôn.

(3) UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì:

- Chủ động lồng ghép các nguồn lực tại địa phương để triển khai thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và canh tác thảo quả dưới tán rừng tự nhiên đảm bảo theo tiến độ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2740/UBND-NLN ngày 19/06/2020; xây dựng phương án, kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tự tháo dỡ các lu, lán phục vụ canh tác thảo quả dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn quản lý.

- Giải quyết tình trạng làm nhà và các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp không phù hợp mục đích sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5544/UBND-TNMT ngày 02/12/2020.

b) Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

(1) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Hoàn thành đề án phát triển CN-TTCN, hệ thống khu, cụm công nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực, dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt và hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện Đề án điều chỉnh khu công nghiệp phía Tây thành phố về khu vực phù hợp đxây dựng và phát triển khu công công nghiệp. Triển khai Đề án phát triển dịch vụ kinh tế cửa khu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025 là đột phá sau khi được Tỉnh ủy Lào Cai phê duyệt.

- Chú trọng phát triển lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm từ kim loại đồng, thép, hóa chất cơ bản; ưu tiên, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông lâm sản, dược liệu, sản xuất sản phẩm phục vụ khách du lịch. Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; không để xảy ra sự cố, ô nhiễm môi trường.

- Tập trung kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án công nghiệp trọng điểm như: (1) Nhà máy luyện đồng Bản Qua; (2) Nhà máy Graphit Nậm Thi; (3) Nhà máy dây đồng tại Bản Qua; (4) Nhà máy chế biến dược liệu tại Bát Xát; (5) Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm tại Phong Niên, Bảo Thắng; (6) Nhà máy chế biến chuối, dứa tại Lùng Vai, Mường Khương; (7) 6 Dự án thủy điện dự kiến hoàn thành với tổng công suất lấp máy 61,7 MW; (8) Dự án may mặc của Công ty TNHH Babeeni Việt Nam, công suất 3 triệu sản phẩm/năm.

- Kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sâu sản phm từ vật liệu đá; các nhà máy chế biến sâu nông sản như quế, dâu tằm, chè...

(2) Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện thành phố, Công ty Điện lực Lào Cai lồng ghép các chương trình, mục tiêu, vốn ODA bố trí đủ vốn để triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên đầu tư nâng cấp lưới điện nông thôn.

(3) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì: Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khẩn trương đưa các dự án vào hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các ca khẩu; rà soát, nâng cao hiệu quả các khu, cụm công nghiệp ... Đẩy mạnh và cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên và kêu gọi đầu tư đối với những dự án đầu tư lớn gắn với chế biến sâu đthu hút các ngành công nghiệp phụ trợ khác; hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu vực từ Cầu Quang Kim đến Bản Qua.

(4) UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì: Đẩy mạnh phát triển sản xuất tiu thủ công nghiệp tại địa phương, phấn đấu giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt vượt 10-20% kế hoạch tỉnh giao. Triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, kêu gọi đầu tư.

c) Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu:

(1) Sở Công thương chủ trì:

- Quan tâm Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Tham mưu thành lập cặp chợ biên giới. Triển khai thực hiện Chính sách xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025

- Xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển logistics trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và chính thức ký kết thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường cho trái cây, nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc

- Tiếp tục phối hợp với Sở GTVT-XD để hoàn thiện thủ tục, quy trình xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) và nâng cấp Cửa khẩu phụ Bản Vược, Cửa khẩu Mường Khương thành cửa khẩu song phương. Phối hợp với tỉnh Vân Nam khảo sát, thỏa thuận kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu Kim Thành - Bắc Sơn đến 22 giờ hàng ngày (giờ Hà Nội). Làm việc, hội đàm với phía Trung Quốc triển khai các biện pháp thúc đy hoạt động xuất nhập khẩu, tiện lợi hóa thông quan.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa: Nghiên cứu, đề xuất đề án phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch, nhất là tại các địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa.

(2) Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì: Tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khu. Kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng đối với một số dự án đầu tư hạ tầng khu vực Kim Thành Bản Vược, hạ tầng khu gia công chế biến Bản Qua; hạ tầng KCN xã Quang Kim, Huyện Bát Xát; Trung tâm XTTM và Chợ Biên giới Kim Thành, Dự án Logicstics Quang Kim. Thường xuyên cập nhật và thông báo tới các thương nhân quy định của phía Trung Quốc đrút ngắn thời gian giao hàng hóa tại cửa khẩu.

(3) Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, các cơ quan kiểm dịch, các sở, ngành liên quan: Đẩy mạnh cải cách TTHC, phối hợp kiểm tra chung, rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành, góp phần giảm thời gian và chi phí thông quan hàng hóa ... cho các doanh nghiệp, thương nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; nắm bắt tốt thông tin phía Trung Quốc, hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn.

d) Lĩnh vực du lịch

(1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Ưu tiên triển khai các hạng mục xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa mang tm cỡ quốc tế. Tiếp tục thúc đy phát triển du lịch Bát Xát (trọng tâm là Y Tý), Bc Hà, Bảo Yên đmở rộng không gian du lịch của tỉnh. Tổ chức thành công Festival tinh hoa Tây Bắc - Lào Cai - 2021 trong Chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung xúc tiến quảng bá du lịch tại các đô thị lớn; Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Huế...; Ưu tiên thu hút khách du lịch nội địa bằng các sự kiện du lịch nổi bật. Đẩy mạnh du lịch công vụ gắn với đăng cai tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo, tập huấn của các ngành, các cấp nhằm kích cầu phục hồi dịch vụ du lịch.

Đẩy mạnh việc xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch mới; du lịch công vụ gắn với đăng cai tổ chức các sự kiện hội nghị; hội thảo; tập huấn của các ngành, các cấp; các giải, sự kiện thể thao quy mô quốc gia, quốc tế nhằm kích cầu, phục hồi dịch vụ du lịch; chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch

(2) Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách từ hoạt động du lịch.

2. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

a) Đẩy mạnh hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải Xây dựng, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện các quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế cửa khẩu; quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu vực Y Tý; quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết dọc tuyến sông Hồng; quy hoạch chi tiết các Khu đô thị. Công bố công khai, rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử và các điểm quy hoạch, để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân; đồng thời trong quá trình triển khai phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch; kịp thời phát hiện và xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy hoạch.

b) Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân; hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, dịch vụ thông qua phát triển các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(2) Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đặc biệt là các lĩnh vực: Đất đai, đầu tư xây dựng, thuế, thành lập doanh nghiệp....Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ đ đy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh: Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai; Dự án công viên vui chơi giải trí huyện Bát Xát (hạng mục sân Golf); Dự án công viên văn hóa Mường Hoa (giai đoạn 1); Dự án tòa nhà hỗn hợp tại Tiểu khu đô thị số 2 ...

c) Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Phối hợp với Sở Tài chính tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động; cân đối, phân bổ, lồng ghép nguồn lực hợp lý. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành; các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ công; quản lý sử dụng hiệu quả vốn vay, có phương án xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn tập trung đầu tư hoàn thành dự án trọng điểm thực hiện 02 lĩnh vực đột phá của tỉnh, các dự án chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai ...; các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số và min núi giai đoạn 2021- 2030; các dự án đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn trọng tâm là cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Tham mưu triển khai hợp tác và làm việc chuyên đề với một số nhà đầu tư chiến lược của tỉnh như Tập đoàn Sun Group, Bitexco, Gleximco, Vingroup, T&T, FLC... Đẩy mạnh và đổi mới phương thức xúc tiến thu hút các dự án FDI đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức như PPP, BT, BOT...

(2) Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao quản lý để tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn lực của các quỹ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị:

(1) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì:

- Đánh giá và rà soát các tiêu chí về đô thị để cân đối bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nhằm đáp ứng các tiêu chí và tiến độ nâng cấp các đô thị trên địa bàn theo kế hoạch. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, đảm bảo tiêu chuẩn cho thành phố Lào Cai đạt loại I, đô thị Sa Pa đạt loại IV và đảm bảo bảo điều kiện làm việc của các phường mới thị xã Sa Pa.

- Khởi công và đy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2021 các công trình xây dựng trọng điểm nhằm tạo tiền đề cho các giai đoạn thực hiện 2 lĩnh vực đột phá của tỉnh, như: Tập trung hoàn thành sớm công tác quy hoạch chi tiết tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và Khu du lịch Y Tý tạo cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư. Công trình đường BOT Lào Cai - Sa Pa; đường Bảo Xèo - Y Tý; tỉnh lộ 156; Nút giao Phố Lu. Các công trình kè dọc Sông Hồng nhằm tạo cơ sở cho phát triển đô thị. Khởi công Cảng hàng không Sa Pa. Cầu Bản Vược (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), Cầu Phú Thịnh, Cầu Làng Giàng... Khởi công khu Đông Bắc Sa Pa; khu du lịch Hàm rồng; Công viên văn hóa Mường Hoa và Trường Quốc tế. Thống nhất phương án kết nối, triển khai xây dựng đoạn tuyến đường sắt giữa ga Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc). Lập quy hoạch tuyến đường thủy nội địa trên sông Hồng từ Yên Bái đến ngã ba Nậm Thi (thành phố Lào Cai) để phát triển du lịch và vận tải hàng hóa;

- Nâng cấp đường đến Trung tâm các xã có tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hóa....

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Cân đối nguồn vốn tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các khu quy hoạch, đô thị, trọng tâm là thành phố Lào Cai, đô thị du lịch Sa Pa và Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, khu công nghiệp, trung tâm các huyện... các công trình xây dựng trọng điểm nhằm tạo tiền đề cho các giai đoạn thực hiện 2 lĩnh vực đột phá của tỉnh. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA ...

4. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách:

(1) Cơ quan Thuế, Hải quan căn cứ chức năng nhiệm vụ: Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và các khoản thu đóng góp theo quy định; đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan. Quản lý chặt chẽ các khoản thu... Tiếp tục triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường:

(i) Chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét quyết định, làm cơ sở thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, xác định thời điểm thuê đất của các dự án thuê đất trên địa bàn tỉnh.

(ii) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của tỉnh về khai thác nguồn lực từ đất đai cho phù hợp với Luật Đất đai theo hướng đảm bảo vừa tạo quỹ đất vừa có kế hoạch dài hạn trong việc huy động nguồn lực từ đất theo sát giá thị trường, góp phần hình thành thị trường bất động sản được tổ chức, quản lý hiệu quả. Đồng thời tiếp tục thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá để tăng nguồn thu từ đất đai, sử dụng đất có hiệu quả.

(iii) Đẩy mạnh thực hiện Dự án đo đạc đất đai, lập bản đồ địa chính, thực hiện nhiệm vụ số hóa dữ liệu đất đai; chủ trì tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý quỹ đất công đảm bảo hiệu quả.

(3) Sở Tài chính chủ trì: (i)y dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách, phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương, định mức phân bdự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thực hiện trong giai đoạn 2022-2025; (ii) Thực hiện các giải pháp để tăng nguồn thu NSNN trên địa bàn (tập trung các giải pháp tăng thu nội địa); đẩy mạnh các giải pháp tăng nguồn thu từ đất, cửa khẩu, du lịch, chống thất thu ngân sách, đặc biệt ở khu vực ngoài quốc doanh... (iii) Đẩy mạnh triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định (đặc biệt là đối với các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tại khu đô thị Lào Cai cũ); thực hiện bán đấu giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyn nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đối với số nhà, đất dôi dư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đề tạo nguồn tài chính đầu tư cơ sở hạ tầng.

(4) Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển, UBND các huyện thành phố: Xây dựng kế hoạch chi tiết thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2021 báo cáo UBND tỉnh quyết định trong tháng 01/2021; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ngay từ những tháng đầu năm.

(5) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách:

- Đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ và giải ngân nguồn kinh phí trong phạm vi dự toán được giao, kể cả chi cho các chế độ chính sách, nhiệm vụ, đề án theo chương trình mục tiêu.

- Quản lý chặt chẽ chi tiêu thường xuyên, tiết kiệm triệt để trong chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, kỷ niệm thành lập ngành; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, phối hợp với cơ quan tài chính các cấp thường xuyên rà soát các nhiệm vụ, dự toán được giao nhưng không thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng còn dư kinh phí để điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các nhiệm vụ chi phát sinh, đột xuất nhưng chưa cân đối, bố trí được kinh phí. Việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền và đảm bảo phù hợp quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công thông qua việc rà soát, hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh việc đu thầu, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công;

Từ năm 2021, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách do tỉnh ban hành đnghiên cứu, áp dụng phương thức đặt hàng cho một số đơn vị sự nghiệp công lập, tạo chuyển biến về nhận thức đối với đơn vị sự nghiệp, tăng cường tính tự chủ về tài chính, đẩy mạnh các dịch vụ sự nghiệp đtăng thu, giảm dn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

(6) Các cơ quan chủ trì thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác, ngay sau khi được Trung ương giao dự toán năm 2021:

- Xây dựng phương án phân bổ đối với các khoản kinh phí chi thường xuyên và kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND cho ý kiến để tổ chức thực hiện.

- Tích cực triển khai thực hiện dự toán chi ngân sách được giao theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức theo quy định; hạn chế tối đa việc trả lại nguồn vốn ngân sách trung ương và chuyển nguồn ngân sách sang năm sau; thường xuyên phối hợp với cơ quan Tài chính, Kế hoạch theo dõi tiến độ giải ngân các nguồn vốn, kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp các biện pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, đồng thời xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nếu để xảy ra việc chậm thực hiện các dự án, nhiệm vụ dẫn đến phải hoàn trả nguồn vốn cho ngân sách trung ương.

(7) Các cấp chính quyền địa phương, đơn vị dự toán thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương như sau:

- Nguồn cải cách tiền lương các năm trước chưa thực hiện hết chuyển sang (nếu có).

- Ngân sách các cấp sử dụng nguồn tăng thu đcải cách tiền lương, bao gồm:

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương (không ksố thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động x skiến thiết) dự toán cấp trên giao năm 2019 so với năm 2017.

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán cấp trên giao năm 2020 so với năm 2019 (không k: thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xsố kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước đbồi thường, giải phóng mặt bằng; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng đchi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đt trng lúa; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán cấp trên giao năm 2021 so với năm 2020 (không k: thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; tin thuê đất một ln được nhà đầu tư ứng trước đbồi thường, giải phóng mặt bằng; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng đchi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).

+ 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán cấp trên giao năm 2020 (không k thu tin sử dụng đất, thu từ hoạt động xsố kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bng; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng đ chi đu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đt trng lúa; phí sử dụng công trình kết cu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).

- Tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). UBND cấp huyện khi phân bổ và giao dự toán cho ngân sách cấp xã phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021; khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc không bao gồm khoản 10% tiết kiệm chi thường xuyên này (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên).

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2021, riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ:

(1) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo các cơ sở giáo dục: Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TU; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; rà soát, đánh giá chương trình sách giáo khoa lớp 1, triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6; xây dựng và triển khai quy hoạch mạng lưới trường, lớp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tích hợp trong quy hoạch tỉnh Lào Cai); đánh giá hoạt động các trường phổ thông dân tộc nội trú; rà soát lại cơ sở vật chất trường lớp học, nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ; xây dựng trường Quốc tế, xây dựng trung tâm ngoại ngữ đẳng cấp quốc tế.

(2) Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghề gn với giải quyết việc làm sát với thực tin; cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động do tác động của dịch Covid-19. Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

(3) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy mạnh đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng ISO điện tử theo TCVN phiên bản ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai. Thực hiện tốt quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến, bảo hộ nhãn hiệu và hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân

6.1. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa, thể thao:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì:

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tỉnh Lào Cai (Đề án 641); Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Triển khai dự án đầu tư công trình: Không gian trưng bày Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2021-2030.

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lớn: Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1991-2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đăng cai tổ chức Hội thi ththao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I và một số giải thể thao cấp Quốc gia tại tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng Phong trào “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới và “Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tiếp tục sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, ứng dụng khoa học công nghệ và phương pháp huấn luyện tiên tiến vào phát triển thể thao thành tích cao.

- Mở rộng hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ công tác giao lưu, đối ngoại. Tăng cường xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao. Quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao.

6.2. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số

(1) Sở Y tế chủ trì: Tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tham mưu công tác tuyển dụng, tăng cường công tác đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Thực hiện tốt các chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới CSSK toàn diện. Nâng cao chất lượng công tác tiêm chủng; chăm sóc sức khỏe BMTE, dinh dưỡng hợp lý. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID 19. Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình y tế - dân số. Đẩy mạnh công tác dân số hướng tới mục tiêu dân số và phát triển... Phát triển dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

(2) Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về đề án bảo hiểm y tế toàn dân; mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT hộ gia đình; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

6.3. Nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo, an sinh xã hội

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị Quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

7. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì: (1) Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (2) Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, và thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; (3) Thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện; (4) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh; (5) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý đất lâm nghiệp, quy được chủ quản lý rừng; rà soát, giải quyết tình trạng làm nhà và các công trình xây dựng trên đất không phù hợp quyền sử dụng đất; (6) Thực hiện tốt công tác xác định giá đất; (7) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặt triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh...” (8) Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH và Kế hoạch ứng phó với BĐKH. Nâng cao hiệu quả công tác cấp phép hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường. Kịp thời tham mưu giải quyết các điểm nóng về môi trường (Di chuyển dân cư KCN Tằng Loỏng; khu thợp đồng Sin Quyền); Tiếp tục tham mưu đề xuất đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý rác thải khu vực đô thị, nông thôn.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

(1) Sở Nội vụ chủ trì: Tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị định 107/2020/NĐ-CP , 108/2020/NĐ-CP , 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hưng dẫn và thẩm định đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các ngành, các địa phương đảm bảo Trung tâm phục vụ Hành chính công hoạt động thực sự hiệu quả. Tham mưu cho tỉnh tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

(2) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới, băng thông rộng trên địa bàn tỉnh; phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng Logistic để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Phát triển Trung tâm mạng thông tin (trung tâm dữ liệu) của tỉnh, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh. Tiếp tục triển khai nền tảng số, xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Từng bước phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, tại 1 số địa bàn ưu tiên phù hợp với điều kiện thực tế (thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa), chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu...

(3) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát sinh; đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

(4) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chủ động khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin; thực hiện có hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, kết hợp việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công và qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đề xuất và thực hiện các nội dung đổi mới của ngành, lĩnh vực, địa phương theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 79-TB/TU ngày 07/12/2020; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh 16 nội dung đổi mới.

9. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế

(1) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì: Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, gìn giữ biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai ngày càng vững chắc. Chủ động nắm chắc, phân tích đánh giá chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng an ninh; chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, kịp thời xử trí các tình huống, kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện phổ biến các văn bản pháp luật của Trung ương, chính sách của địa phương, thực hiện tốt các hoạt động PBGDPL cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân.

(2) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an ninh biên giới; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh, kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là đấu tranh, ngăn chặn kịp thời không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ hộ khẩu tại các đô thị, những dự án sử dụng nhiều lao động, qun lý vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Kim chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục đi mới nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, đin hình tiên tiến về ANTT.

(3) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tăng cường các biện pháp, chương trình, kế hoạch đng bộ xây dựng và bảo vệ vững chc chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia, trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ kép: Quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới gắn với phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; Từng bước thúc đẩy xây dựng hệ thống camera giám sát biên giới, hệ thống barie các khu vực cửa khẩu quốc tế và các công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới, mốc quốc giới; Củng cố và phát huy các cơ chế hợp tác Biên phòng, ngoại giao nhân dân hai bên biên giới với những nội dung, hình thức, biện pháp triển khai hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

(4) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng

(5) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với người tham gia giao thông trên địa bàn về văn hóa giao thông và các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Phối hợp với Công an tỉnh và cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục đối với người tham gia giao thông.

(6) Sở ngoại vụ chủ trì: Thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và an ninh biên giới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trong Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh biên giới Việt Nam (Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, lãnh thổ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, ổn định tình hình trật tự trị an trong khu vực biên giới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các văn kiện về biên giới, lãnh thổ và Biên bản các phiên họp của Ủy ban liên hp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

10. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các Ban Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác

a) Tiếp tục quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng bộ, có trọng điểm trong chỉ đạo, điều hành đthực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND các cấp đvừa đảm bảo chỉ đạo toàn diện, tạo điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo.

b) Giữ vững mi quan hệ Đảng - Chính quyền - Đoàn thể quần chúng. Chp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh và các Đoàn thể quần chúng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và việc hướng dẫn chấp hành các quy định, pháp luật của Nhà nước. Chấn chỉnh kỷ luật hành chính, tạo chuyển biến đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở; đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong điều hành, quản lý.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; tăng cường công tác giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát về các chính sách và kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền; đưa thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời... tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

d) Đy mạnh phong trào thi đua yêu nước: Kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, đơn vị điển hình có cách làm sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

e) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hợp Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai... đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật của tỉnh năm 2021. Định hướng thông tin, xây dựng môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình thông tin phát triển, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, cách tiếp cận thông tin của nhân dân. Tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021). Theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin trên báo chí, trên mạng xã hội, có phương án xử lý kịp thời, hạn chế thông tin xấu, độc.

Ứng dụng, đổi mới công nghệ, kết hợp chặt chẽ các loại hình thông tin đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đi thông tin của xã hội, nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận xã hội. Lựa chọn thí điểm hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại những địa phương đảm bảo điều kiện. Ký kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2021 - 2025 với các cơ quan báo chí trung ương, triển khai thực hiện các nội dung về thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh của Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chỉ thị này và Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng Chương trình công tác, giải pháp thiết thực để thực hiện kế hoạch năm 2021 của cơ quan, đơn vị địa phương, ban hành trước ngày 20/01/2021 (Chương trình công tác của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tng hợp, theo dõi).

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021.

3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cụ thể các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc ngành, UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2021.

4. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hằng tháng để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và đánh giá mức độ hoàn thành của từng sở, ngành, địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- Các đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị ngành dọc TW đóng trên địa bàn;
- Các DNNN trên địa bàn (TW, tỉnh);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!