Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 42/NQ-CP 2020 biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Số hiệu: 42/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Đã có Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, các đối tượng người lao động (NLĐ) sau đây sẽ được hỗ trợ tiền:

- NLĐ làm việc theo HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch, không có doanh thu, không có nguồn tài chính để trả lương:

+ Mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

+ Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

- NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm:

+ Mức hỗ trợ là 01 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng.

+ Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng được hỗ trợ tiền như người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; hộ nghèo; hộ cận nghèo…

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 42/NQ-CP được ban hành ngày 09/4/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ kết luận phiên họp ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3546/TB-TTKQH ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Tng Thư ký Quốc hội;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và đnghị của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đu tư tại Tờ trình số 2344/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưng lớn đến nn kinh tế toàn cầu và các nước, đối tác lớn của nước ta. trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xut hoặc sản xuất cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngn hạn và tình hình có thphức tạp hơn nếu dịch bệnh kéo dài.

Nhằm chia sẻ khó khăn, bo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần n định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

I. NGUYÊN TẮC

1. Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bo mức sống tối thiu, chịu ảnh hưng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đi tượng đang hưng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

2. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia strách nhiệm trong việc bảo đm cuộc sng cho người lao động.

3. Việc hỗ trợ bo đm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không đlợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc din được hưng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưng một chế độ htrợ cao nhất; không htrợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

4. Ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách tại Nghị quyết này.

a) Các tỉnh, thành phố có tlệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 50% tự bo đảm kinh phí thực hiện. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc:

- 70% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh min núi, Tây Nguyên.

- 50% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đi ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh min núi, Tây Nguyên).

- 30% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tnh, thành ph có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

b) Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng 50% ngun dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm c3 cấp tnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn ci cách tiền lương còn dư đthực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được htrợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

5. Người có công vi cách mạng đang hưng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trmột lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trmột lần.

III. CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC

1. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

2. Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi công bố hết dịch mà không phi xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xy ra dịch bệnh trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dn các địa phương, cơ quan bo hiểm xã hội thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định tại điểm 1, 3, 4, 5, 6, 7 Mục II, điểm 1 Mục III Nghị quyết này, bảo đm kịp thời, công khai, minh bạch, ch htrợ các đi tượng khó khăn, bị ảnh hưng theo nguyên tc quy định tại Mục I Nghị quyết này.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan dự tho Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người sdụng lao động để chi trả tiền lương ngừng việc theo quy định tại điểm 2 Mục II Nghị quyết này, báo cáo Thtướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2020.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dn các địa phương và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thống nhất việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và ttuất theo điểm 1 Mục III Nghị quyết này.

d) Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp đ tháo gkhó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện.

2. Bộ Tài chính:

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chế độ quy định tại điểm 2, 3 Mục II Nghị quyết này.

b) Bảo đm nguồn ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này.

c) Căn cứ quy định tại Nghị quyết này, quy định của pháp luật có liên quan và sthực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) đxem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương, đnh kỳ tng hợp, báo cáo Thtướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chtrì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bảo him Xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan hướng dẫn và cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn khoảng 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để cho người sử dụng lao động vay trlương cho người lao động theo điểm 2 Mục II Nghị quyết này.

b) Được phép sử dụng khoản dự phòng rủi ro trích lập từ nguồn chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để x lý đối với khoản nợ tái cấp vốn tại Nghị quyết này phát sinh quá hạn từ 3 năm tr lên.

4. Bo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưng chế độ quy định tại điểm 1 Mục III Nghị quyết này và phối hợp với các cơ quan liên quan trin khai thực hiện, bo đm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đi tượng, không đlợi dụng, trục lợi chính sách.

5. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chđộng sdụng nguồn lực của địa phương theo quy định tại Mục I Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính đtng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

b) Chtrì xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Mục II Nghị quyết này và phối hợp với các cơ quan liên quan trin khai thực hiện, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.

c) Căn cứ Nghị quyết này, chịu trách nhiệm tổ chức trin khai thực hiện, b trí nguồn lực kịp thời hỗ trợ đối tượng quy định tại điểm 4 Mục II.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tchức ph biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này.

7. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chđạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vn động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chđộng phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xlý những vướng mắc phát sinh, định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính ph, Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ.

8. Bộ trưng, Thủ trưng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chtịch Hội đồng thành viên, Tng giám đốc các tập đoàn, tng công ty nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thtướng Chính phvề việc trin khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này./


Nơi nhận:
- Tng Bí thư, Chủ tịch nước (đ b/c);
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND c
ác tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát trin Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3).H.Dương

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 42/NQ-CP

Hanoi, April 09, 2020

 

RESOLUTION

ASSISTANCE FOR PEOPLE AFFECTED BY COVID-19 PANDEMIC

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 01, 2016 on Working Regulations of the Government;

Pursuant to Notice No. 3546/TB-TTKQH dated April 09, 2020 of the Secretary General of National Assembly on the conclusion of the Meeting of Standing Committee of the National Assembly;

By consensus of the Government during its periodic meeting of March 2020 and at the request of the Minister of Planning and Investment in Document No. 2344/TTr-BKHDT dated April 09, 2020,

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In order to assist the people and workers in overcoming difficulties and thus contribute to social stabilization, the Government promulgates a Resolution on provision of assistance for people affected by Covid-19.

I. PRINCIPLES

1. Assistance shall be provided for people who suffer from significant decrease in income and have difficulty living at subsistence level; people who are laid off or cannot find a job because of Covid-19 pandemic and thus having difficulties maintaining sufficiency; certain groups of beneficiaries of incentive and social protection policies during the pandemic.

2. The State, enterprises and society are all responsible for assisting workers overcoming difficulties.

3. Assistance shall be provided for eligible beneficiaries in an open and transparent manner; prevent abuse of these assistance policies. A person who is eligible for more than one assistance policy specified in this Resolution will receive the most favorable policy. Eligible beneficiaries may voluntarily refuse to receive assistance.

4. State budget will be the primary source of funding for provision of assistance in this Resolution.

a) Provinces and centrally affiliated cities (hereinafter referred to as “provinces") that contribute over 50% of their revenues to central government budget will cover the cost of assistance themselves. Central government budget shall provide funding for other provinces as follows:

- 70% of the total amount of assistance provided according to this Resolution for mountainous provinces and provinces in Tay Nguyen region.

- 50% of the total amount of assistance provided according to this Resolution for provinces that receive funding from central government budget (except mountainous provinces and provinces in Tay Nguyen region).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The People’s Committees of provinces, districts and communes shall use 50% of their backup funds, 70% of financial reserve funds and remaining wage reform funds to provide assistance specified in this Resolution.

II. ASSISTANCE POLICIES

1. A worker who has his/her employment contract suspended or has to take unpaid leave for at least 01 month because his/her employer does not have adequate fund to pay wages due to Covid-19 will receive 1.800.000 per month for up to 3 months beginning from April 01, 2020. The assistance duration varies according to the duration of employment contract suspension or unpaid leave and the pandemic situation.

2. An employer who is facing financial difficulties and have paid at least 50% of suspension allowance for their employees in accordance with Clause 3 Article 98 of the Labor Code during the period from April to June 2020 may apply for an unsecured loan that is worth up to 50% of total region-based minimum wages of suspended employees over the suspension period (but not exceeding 3 months) at an interest rate of 0% with a loan term of up to 12 months from a Vietnam Bank for Social Policies. The loan shall be used for payment of the unpaid wage and disbursed monthly to pay the suspended employees.

3. A household business that earns an annual revenue of under 100 millions VND/year and has to suspend business operation from April 01, 2020 will receive 1.000.000 per month for up to 3 months according to the pandemic situation.

4. A worker who has his/her employment contract terminated but is not eligible for unemployment benefit; a worker who does not have a employment contract and is laid off will receive 1.000.000 per month for up to 3 months according to the pandemic situation. This will apply from April to June 2020.

5. A person with meritorious services to the revolution who is receiving monthly benefits will receive an additional amount of 500.000 per month for 3 months from April to June 2020. This will be paid in a lump sum.

6. A social protection beneficiary who is receiving monthly benefits will receive an additional amount of 500.000 per month for 3 months from April to June 2020. This will be paid in a lump sum.

7. A poor or near-poor household according to the national poverty standards by December 31, 2019 will receive 500.000 per person per month for 3 months from April to June 2020. This will be paid in a lump sum.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In case an employer has to lay off at least 50% of the number of employees who have social insurance before the epidemic declaration (including employees that are suspended, have their employment contracts suspended or take unpaid leave) because of Covid-19 pandemic, the employer and their employees may suspend contribution to the pension fund and death benefit fund for up to 12 months.

2. Unemployed people may send applications for unemployment benefit by post and receive monthly job notices by email, fax or post, etc. from April 01, 2020 until the end of the epidemic is declared without having to obtain an epidemic confirmation from the People’s Committee of the commune.

IV. IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs shall:

a) Take charge and cooperate with relevant Ministries and agencies in instructing local governments and social security authorities to uniformly provide assistance in accordance with II.1, 3, 4, 5, 6, 7 and III.1 of this Resolution; ensure eligible beneficiaries receive the assistance in a timely and transparent manner according to the principles in Section I of this Resolution.

b) Take charge and cooperate with the Ministry of Finance, the State bank of Vietnam, Vietnam Bank for Social Policies and relevant agencies in drafting a Decision of the Prime Minister to allow Vietnam Bank for Social Policies to grant loans to employers for paying suspended employees according to II.2 of this Resolution; submit a report to the Prime Minister in April 2020.

c) Take charge and cooperate with relevant agencies in providing guidance for local governments and social security authorities on suspension of contribution to the pension fund and death benefit funds according to III.1 of this Resolution.

d) Report the implementation of this Resolution during monthly meeting of the Government; propose to the PM solutions for difficulties that arise during the implementation

2. The Ministry of Finance shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Provide adequate funding from the central government budget for provision of the assistance specified in this Resolution.

c) Pursuant to this Resolution and relevant laws, in consideration of expenditures of provincial governments in reality (confirmed by State Treasury), provide funding from central government budget for each provincial governments; submit period reports to the Prime Minister.

3. State bank of Vietnam shall:

b) Take charge and cooperate with the Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, Vietnam Social Security and relevant agencies in instructing and providing a refinancing loan of approximately 16.000 billion VND at an interest rate of 0%, which will be loaned to employer for paying their employees according to II.2 of this Resolution.

b) Use its provision from surplus to settle the refinancing loan mentioned in this Resolution if it is overdue for at least 3 years.

4. Vietnam Social Security shall compile a list of eligible beneficiaries specified in III.1 of this Resolution; cooperate with relevant agencies in implementation; ensure timeliness, transparency, eligibility of beneficiaries and prevent abuse of these policies.

5. The People’s Committees of provinces shall:

a) Utilize their own resources as prescribed in I of this Resolution; submit a report on implementation to the Ministry of Finance for consolidation and proposing to competent authorities for assistance.

b) Compile a list of eligible beneficiaries specified in II of this Resolution; cooperate with relevant agencies in providing assistance; ensure timeliness, transparency, eligibility of beneficiaries; prevent abuse of these policies, corruption and harassment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The Ministry of Information and Communications shall take charge and cooperate with the Central Propaganda Committee, press agencies, other Ministries, central and local authorities in disseminate this Resolution.

7. Ministries, central and local authorities shall disseminate this Resolution; have specific implementation plans; instruct agencies, unit, officials, public employees and employees under their management to perform the tasks specified herein; provide guidance for enterprises and the people on the assistance for people affected by Covid-19 pandemic; cooperate with relevant Ministries and agencies in resolving difficulties; submit monthly reports and proposals to the Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs before the 20th every month. The Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs shall submit a consolidated report to the Government and the PM during periodic meetings.

8. Ministers, Heads of ministerial agencies and governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces, President of the Member assembly , General Directors of state-owned corporations are directly responsible to the Government and the PM for the implementation of this Decision./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


150.364

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!