Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 652/QĐ-BNN-BVTV năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Quảng Ngãi trở ra do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 652/QĐ-BNN-BVTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 652/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ QUẢNG NGÃI TRỞ RA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 8 tháng 8 năm 2001 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Căn cứ vào tính chất nguy hiểm và tình hình thực tế của bệnh lùn sọc đen hại lúa;
Căn cứ đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Quảng Ngãi trở ra (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên có danh sách kèm theo.

Điều 2. Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra;

2. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen và hướng dẫn nông dân áp dụng;

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ trên;

4. Tham mưu đề xuất các chính sách chống dịch.

Điều 3. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TH, Cục BVTV

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA TẠI CÁC TỈNH TỪ QUẢNG NGÃI TRỞ RA
(Kèm theo Quyết định số 652/QĐ-BNN-BVTV ngày 16 tháng 3 năm 2010)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác, chức vụ

Nhiệm vụ trong Ban

1

Ông Bùi Bá Bổng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Trưởng ban

2

Ông Bùi Sĩ Doanh

Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Bảo vệ thực vật

Phó trưởng ban thường trực

3

Ông Hoàng Trung

Phó Cục trưởng, Cục Bảo vệ thực vật

Phó trưởng ban

4

Ông Phạm Đồng Quảng

Phó Cục trưởng, Cục Trồng trọt

Phó trưởng ban

5

Ông Nguyễn Thanh Lâm

Phó Giám đốc, Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư Quốc gia

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Văn Tuất

Phó Viện trưởng, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

Ông Ngô Vĩnh Viễn

Viện trưởng, Viện Bảo vệ thực vật

Ủy viên

8

Ông Hà Viết Cường

Giám đốc Trung tâm Bệnh cây nhiệt đới Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên

9

Ông Tạ Hoàng Anh

Bộ môn Bệnh cây, Viện Bảo vệ thực vật

Ủy viên

10

Ông Lê Xuân Định

Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình

Ủy viên

11

Ông Hoàng Duy Khánh

Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định

Ủy viên

12

Ông Trần Văn Bách

Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

Ủy viên

13

Ông Dương Đức Tùng

Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng

Ủy viên

14

Ông Nguyễn Xuân Sang

Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Ủy viên

15

Ông Võ Văn Cường

Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Ủy viên

16

Ông Ngô Tiến Dũng

Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật

Ủy viên thư ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 652/QĐ-BNN-BVTV năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Quảng Ngãi trở ra do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.522
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5