Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 59/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 59/2004/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm vào danh mục các chương trình, mục tiêu quốc gia của Chính phủ.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP), thành phần Ban Chỉ đạo 138/CP gồm:

1. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban,

2. Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban,

3. Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách cảnh sát, ủy viên thường trực,

4. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên.

5. Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên,

6. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên,

7. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên,

8. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên,

9. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ủy viên,

10. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy viên,

11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, ủy viên,

12. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên,

13. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ủy viên,

14. Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, ủy viên,

15. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ủy viên,

16. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy viên,

17. Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm ủy viên.

Giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP có Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công an.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn và các vụ án phức tạp.

3. Phó Thủ tướng Chính phủ Trưởng Ban chỉ đạo được thay mặt Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ án nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, trật tự trị an nhằm bảo vệ an ninh chính trị, duy trì trật tự trị an xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

4. Đề xuất với Quốc hội, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

5. Là đầu mối phối hợp hành động trong lĩnh vực chống tội phạm hình sự, kinh tế và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, tiếp nhận và giới thiệu các dự án với các tổ chức quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong và ngoài nước theo nội dung của Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

6. Định kỳ thường xuyên và khi có vấn đề đột xuất phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm Ban Chỉ đạo tiến hành tổng kết và báo cáo Chính phủ.

Điều 4. Bộ Công an xây dựng Quy chế, phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; lựa chọn thành phần, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực trình Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38