Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51/2003/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Bờ Y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 51/2003/QĐ-BNN/TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 01/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2003/QĐ-BNN_TCCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT BỜ Y

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật,
Căn cứ Quyết định số 874 NN_TCCB/QĐ ngày 24/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trạm kiểm dịch thực vật Bờ Y trực thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV Cục Bảo vệ thực vật.

Trạm là cơ quan thi hành pháp luật về kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum; Trạm được sử dụng con dấu, mở tài khoản chuyên thu chuyên chi tại Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Trụ sở của Trạm đặt tại huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum (theo giấy cấp đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Điều 2: Giao cho Cục trưởng Cục Bảo Vệ thực vật quy định theo nhiệm vụ, biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm Trạm trưởng của Trạm Kiểm dịch thực vật Bờ Y theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký;

Điều 4: Chánh văn phòng, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có lien quan thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2003/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Bờ Y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171