Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 376/QĐ-BTS năm 2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững ngành Thuỷ sản (Chương trình Nghị sự 21 của ngành) do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 376/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 27/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THUỶ SẢN (CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 CỦA NGÀNH)  

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam);
 Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT-BKH ngày 9/3/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 . Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững ngành thuỷ sản (Chương trình Nghị sự 21 của ngành), sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo, gồm các ông, bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng - Trưởng Ban.

2. Ông Nguyễn Xuân Lý, Vụ trưởng Vụ KHCN - Phó Ban thường trực

3. Ông Nguyễn Hữu Khương, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC - Phó Ban

4. Ông Nguyễn Chu Hồi, Viện trưởng Viện KT&QHTS - Uỷ viên thư ký

5. Ông Đinh Xuân Thảo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên

6. Ông Vũ Văn Dũng, Q. Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thuỷ sản - Uỷ viên

7. Ông Trần Văn Quý, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế - Uỷ viên

8. Ông Vũ Văn Triệu, Q.Vụ trưởng Vụ HTQT - Uỷ viên.

9. Bà Trần Thị Xuyến - Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Bộ - Uỷ viên.

10. Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản - Uỷ viên.

11. Ông Nguyễn Tử Cương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản - Uỷ viên.

12. Ông Đỗ Văn Khương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản - Uỷ viên

13. Ông Lê Thanh Lựu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản I - Uỷ viên.

14. Ông Nguyễn Văn Hảo, Q.Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II - Uỷ viên.

15. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản III - Uỷ viên.

16. Ông Dương Long Trì, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Uỷ viên.

17. Ông Đỗ Đức Hạnh, Trưởng phòng biên tập Tạp chí Thuỷ sản - Uỷ viên.

Ban Chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình Phát triển bền vững ngành Thuỷ sản theo nội dung Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam và Thông tư số 01/2005/TT-BKH ngày 9/3/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban và trình Bộ trưởng phê duyệt.

- Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Kinh phí cho các hoạt động liên quan đến việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình Phát triển bền vững ngành Thuỷ sản, được thực hiện theo Thông tư số 01/2005/TT-BKH ngày 9/3/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định hướng chiến lước phát triển bền vững ở Việt Nam.

- Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Thuỷ sản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông : Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 376/QĐ-BTS năm 2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững ngành Thuỷ sản (Chương trình Nghị sự 21 của ngành) do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.113

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209