Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3032/QĐ-BGTVT năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quản lý phương tiện cơ giới của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3032/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 23/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3032/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO VIỆT NAM DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Công văn của các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quản lý phương tiện cơ giới của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quản lý phương tiện cơ giới của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch, gồm các ông (bà) có tên sau đây :

1. Ban soạn thảo:

- Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban;

- Ông Trần Ngọc Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban;

- Ông Lại Xuân Cương, Hàm Vụ phó Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Hữu Dánh, Đại Tá, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công an, Ủy viên;

- Bà Trần Thị Hà Phương, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại Giao, Ủy viên;

- Ông Hoàng Xuân Chiến, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy viên;

- Bà Lại Thị Mai Tuyết, Phó trưởng phòng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Ủy viên;

- Bà Đào Thị Thu An, Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, Ủy viên;

- Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy viên;

- Bà Phạm Thị Phượng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

- Ông Hồ Hữu Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

- Bà Lê Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

2. Tổ biên tập:

- Ông Trần Ngọc Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Tổ trưởng;

- Ông Nguyên Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Tổ phó;

- Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổ phó;

- Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chuyên viên Vụ vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên kiêm thư ký;

- Ông Đỗ Khắc Phong, Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cửa khẩu bộ/Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổ viên;

- Ông Nguyễn Thường Quân, Chuyên viên Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên;

- Bà Chu Thị Nhàn, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên;

- Ông Lê Đức Trung, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên;

- Bà Phạm Thị Khu, Chuyên viên chính Vụ Vận tải - Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổ viên;

- Ông Hoàng Thế Tùng, Chuyên viên Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên;

- Ông Tưởng Công Sinh, Kiểm tra viên chính, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan, Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo:

1. Trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo Nghị định.

2. Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ biên tập:

1. Hoàn thiện dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định; báo cáo Ban soạn thảo thông qua dự thảo Nghị định.

2. Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về công việc được giao;

3. Thành viên Tổ Biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định quản lý phương tiện cơ giới của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch được Chính phủ thông qua.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: Pháp chế, An toàn giao thông, Hợp tác quốc tế;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Tổng cục Du lịch;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3032/QĐ-BGTVT năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quản lý phương tiện cơ giới của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169