Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2982/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 thành lập Nhóm công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2982/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2982/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Trên cơ sở Quyết định số 2200/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiện toàn, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại văn bản số 1103/TCLN-CTVN ngày 1/11/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Nhóm công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã (sau đây gọi tắt là Nhóm công tác), gồm:

1. Trưởng nhóm: Ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các thành viên:

2.1. Ông Trần Văn Phương, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ tư lệch Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng;

2.2. Ông Đoàn Trọng Thà, Trưởng phòng Chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương;

2.3. Ông Nguyễn Viết Thanh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

2.4. Ông Hoàng Xuân Trinh, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2.5. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ an ninh Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an;

2.6. Ông Lê Khả Hồng, Phó Trưởng phòng, Phòng 3-C49, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an;

2.7. Ông Trần Trọng Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Bảo tồn loài, nguồn gen và an toàn sinh học, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2.8. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ của Nhóm công tác

1. Nghiên cứu, đề xuất trình Ban Chỉ đạo: các biện pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về buôn bán động vật, thực vật hoang dã; các phương án, biện pháp kiểm soát tình hình buôn bán động vật, thực vật hoang dã; các nội dung, giải pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã.

2. Đầu mối liên hệ công tác của các đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Nhóm công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng nhóm phân công. Nhóm công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục LN;
- Lưu VT, TCCB.(15b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2982/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 thành lập Nhóm công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.970

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242