Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2944/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ xét duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thủy sản giai đoạn 2011 - 2020 của các Viện Nghiên cứu Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2944/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2944/QĐ-BNN-KHCN  

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ XÉT DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU THỦY SẢN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ để xét duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thủy sản giai đoạn 2011 - 2020 của các Viện Nghiên cứu Thủy sản, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, xem xét và tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thủy sản giai đoạn 2011 - 2020 của các Viện Nghiên cứu Thủy sản, báo cáo kết quả để Bộ xem xét, phê duyệt.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch; Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN CỦA CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 2944/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

TS Tạ Quang Ngọc

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản

Chủ tịch

2

TS Nguyễn Việt Thắng

Nguyên Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó Chủ tịch

3

Ths Nguyễn Giang Thu 

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên

4

TS Phạm Anh Tuấn

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

5

PGS,TS Nguyễn Xuân Lý

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên

6

TS Lê Thanh Lựu

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

Ủy viên

7

TS Nguyễn Văn Hảo

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Ủy viên

8

Ths Đào Văn Trí

Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Ủy viên

9

TS Nguyễn Như Tiệp

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Ủy viên

10

PGS,TS Lê Tiêu La

Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Tổng cục Thủy sản 

Ủy viên

11

TS Nguyễn Quang Vĩnh

Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt

Ủy viên

12

Ths Đặng Văn Thi

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản

Ủy viên

13

KS Nguyễn Đình Dũng

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Ủy viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2944/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ xét duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thủy sản giai đoạn 2011 - 2020 của các Viện Nghiên cứu Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104