Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2812/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2812/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2812/QĐ-BNN-KHCN  

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/6/2010 và Quyết định số 1790/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dừng thực hiện nhiệm vụ KHCN;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 về việc hướng dẫn chế độ khoán chi phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN đánh giá kết quả thực hiện của đề tài “Nghiên cứu chế tạo vacxin đa giá phòng một số bệnh truyền nhiễm của gia cầm và lợn” và “Nghiên cứu dịch tễ học bệnh cúm gia cầm ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Ngọc Nhiên và TS. Nguyễn Tiến Dũng, Viện Thú y làm chủ trì, bao gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện của đề tài trên cơ sở thuyết minh, hợp đồng đã được phê duyệt và ký kết và báo cáo kết quả về Bộ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
(Kèm theo Quyết định số 2812/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Hồ Đình Chúc

Hội Thú y

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Lê Bá Hiên

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

TS. Nguyễn Văn Cảm

Cục Thú y

Ủy viên

4

TS. Phạm Công Hoạt

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

5

PGS.TS. Đinh Duy Kháng

Viện Khoa học và Công nghệ VN

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Viết Không

Viện Thú y

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Hữu Nam

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên

8

PGS.TS. Lê Văn Năm

Công ty Cổ phần thuốc Thú y TW

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Văn Lý

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên thư ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2812/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174