Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123-TTg năm 1995 về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 123-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 01/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tổ chức lại một số đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện chức năng quản lý Nhà nước có tên sâu đây:

1/ Thành lập Cục Bản quyền tác giả trên cơ sở tổ chức lại cơ quan bảo hộ quyền tác giả.

2/ Thành lập Cục Bảo tồn - Bảo tàng trên cơ sở tổ chức lại Vụ Bảo tồn - Bảo tàng.

3/ Thành lập Vụ Pháp chế Văn hoá - Thông tin.

Điều 2. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin theo danh sách dưới đây:

a) Các Viện nghiên cứu:

1- Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (bao gồm Phân Viện tại thành phố Hồ Chí Minh).

2- Viện Nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh.

3- Viện Kỹ thuật điện ảnh - Viđiô.

4- Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích.

b) Các trường Đại học và Trung học:

1- Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (trong đó có Trường viết văn Nguyễn Du và Viện Văn hoá).

2- Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (trong đó có Viện Mỹ thuật).

3- Nhạc viện Hà Nội.

4- Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (trong đó có Viện Sấn khấu và trường Trung học Điện ảnh Cổ Loa).

5- Thành lập Đại học Văn hóa - Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại các trường Văn hoá - Nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm có:

- Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

- Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Cao đẳng văn hoá thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Cao đẳng Sân khẫu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Mỹ thuật trang trí Đồng Nai,

- Trường Trung học múa thành phố Hồ Chí Minh.

6- Trường Trung học Múa Việt Nam.

7- Trường Trung học Xiếc Việt Nam.

8- Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc.

9- Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc.

10- Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý.

11- Trường Trung học kỹ thuật in:

c) Các Bảo tàng, Thư viện:

1- Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2- Bảo tàng Lịch sử.

3- Bảo tàng Cách mạng.

4- Bảo tàng Mỹ thuật.

5- Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

6- Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

7- Thư viện Quốc gia.

d) Các Báo:

1- Báo Văn hoá.

2- Báo Điện ảnh Việt Nam.

3- Tạp chí Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật.

4- Tạp chí Toàn cảnh - sự kiện và dư luận.

e) Các đơn vị nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn:

1- Nhà hát Tuồng Trung ương.

2- Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

3- Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

4- Nhà hát Kịch Việt Nam.

5- Nhà hát Tuổi trẻ.

6- Nhà hát Chèo Việt Nam.

7- Nhà hát Cải lương Trung ương.

8- Nhà hát Múa rối Trung ương.

9- Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

10- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

11- Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương.

12- Đoàn Ca múa dân gian Việt Bắc.

đ) Các đơn vị sự nghiệp khác:

1- Trung tâm Triểm lãm Văn hoá - Nghệ thuật,

2- Trung tâm Hợp tác báo chí truyền thông quốc tế,

3- Trung tâm Hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá,

4- Khu Sáng tác.

Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị ghi tại Điều 1, 2 của Quyết định này do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trong các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 123-TTg

Hanoi, March 01, 1995

 

DECISION

ON THE REORGANIZATION OF THE UNITS DIRECTLY ATTACHED TO THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No.81-CP on the 8th of November, 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organization of the apparatus of the Ministry of Culture and Information;
At the proposals of the Minister of Culture and Information, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To reorganize the following units to help the Minister of Culture and Information implement his function of State management:

1. To set up the Copyright Department on the basis of reorganizing the Copyright Protection Office.

2. To set up the Department of Preservation of Museums on the basis of reorganizing the Protection of Museums Division.

3. To establish the Culture and Information Legislation Department.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123-TTg năm 1995 về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196