Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 107/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2016

Ngày 23 tháng 5 năm 2016, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá để đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2015, công tác quản lý, Điều hành giá 4 tháng đầu năm 2016 và phương hướng Điều hành giá những tháng còn lại của năm 2016 đối với một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tưng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Trong năm 2016, công tác Điều hành giá gặp nhiều thách thức hơn so với năm 2015 do các yếu tố chi phí đẩy có thể tăng cao như giá xăng dầu đang có xu hướng hồi phục, giá dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục được Điều chỉnh theo lộ trình thị trường. Vì vậy, công tác Điều hành giá cần có sự phối hợp chặt chẽ, khoa học và linh hoạt hơn giữa các Bộ, ngành, địa phương; công tác dự báo cần đưa ra các kịch bản cụ thể để chủ động Điều hành nhằm thực hiện Mục tiêu kiểm soát lạm phát trong Khoảng từ 4% đến 5%.

2. Về phương hướng Điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2016, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các địa phương cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ sau đây:

a) Về xây dựng chính sách: Các Bộ cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định, cụ thể như sau:

- Bộ Công Thương: Hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Quyết định thay thế Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015.

- Bộ Tài chính: Hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá.

- Bộ Y tế: Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về đấu thầu thuốc.

- Bộ Xây dựng: Hoàn thiện văn bản hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Hoàn thiện các văn bản quy định về giá cước viễn thông, giá cước dịch vụ viễn thông công ích.

b) Về phương hướng Điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu:

- Xăng dầu: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự Điều Tiết của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; xây dựng các kịch bản Điều hành giá xăng dầu theo biến động của giá xăng dầu thế giới, Điều hành giá kết hợp với sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm bình ổn giá mặt hàng này để kiềm chế mức tăng giá tác động đến lạm phát. Đánh giá lại việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu bình quân gia quyền trong công thức tính giá cơ sở và sớm đề xuất trình Chính phủ phương án thực hiện thuế nhập khẩu trong giá cơ sở trong thời gian tới. Kiểm soát chặt chi phí hao hụt trong khâu phân phối xăng dầu, nhất là đối với các đầu mối kinh doanh xăng dầu do Nhà nước quản lý.

- Điện: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng và tính toán kịch bản về phương án Điều chỉnh giá điện theo lộ trình thị trường trong đó có báo cáo cụ thể về giá thành, giá bán, lỗ lãi, các Khoản còn treo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thuốc chữa bệnh cho người:

Bộ Y tế quản lý chặt chẽ giá thuốc, tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới về đấu thầu thuốc nhằm làm giảm giá mua thuốc của các cơ sở y tế công lập, từ đó giúp giảm chi phí tiền thuốc cho người bệnh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bo hiểm Xã hội Việt Nam trình Chính phủ phương án đấu thầu thuốc tập trung dùng cho bảo hiểm y tế.

- Giá dịch vụ y tế:

Bộ Y tế xây dựng phương án Điều chnh giá dịch vụ y tế, dự báo các kịch bản của việc Điều chỉnh giá dịch vụ y tế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng. Việc Điều chỉnh giá dịch vụ y tế cn thực hiện sớm và chia làm các đợt Điều chỉnh để tránh tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng và tâm lý người dân.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ y tế đối với người không có bảo hiểm y tế thực hiện theo Luật Giá hay theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Giá dịch vụ giáo dục: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán tác động của việc tăng giá dịch vụ giáo dục đến chsố giá tiêu dùng; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương Điều hành giá dịch vụ giáo dục trong năm 2016 - 2017 theo lộ trình phù hợp.

- Phí sử dụng đường bộ BOT:

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện việc thu phí BOT; rà soát tính đúng, tính đủ giá thành, chi phí đầu tư của các dự án BOT trên toàn quốc. Trước mắt chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các trạm thu phí BOT.

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, Điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức Điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016.

- Lương thực và các mặt hàng nông sản khác: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ phương án cụ thể về hạn ngạch nhập khẩu đường, pơng án tạm trữ muối và theo dõi sát diễn biến thị trường thóc gạo trong nưc và thế giới để kịp thời đề xuất phương án Điều hành phù hợp.

- Giá cho thuê đất: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại giá thuê đất để đảm bảo ổn định chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tiến đĐiều chnh tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư liên tịch s37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của BY tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và tiến độ Điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục (học phí) theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và dự kiến thời Điểm và mức độ Điều chnh tăng giá những tháng còn lại của năm 2016 gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 5 tháng 6 năm 2016 theo đường công văn và thư điện tử: dieuhanhgia@mof.gov.vn đ tng hợp báo cáo Chính phủ.

c) Về chính sách tiền tệ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ, xây dựng các phương án về Điều hành tỷ giá, cung tiền, các yếu tố về tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình lạm phát đhỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

d) Công tác dự báo: Các Bộ, ngành chủ động xây dựng các kịch bản dự báo lạm phát và đề xuất các kiến nghị Điều hành giá phù hợp trong từng giai đoạn gửi Bộ Tài chính tổng hợp vào báo cáo chung.

3. Đồng ý bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo Điều hành giá là Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Các Bộ tổng hợp báo cáo theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo này và gửi Bộ Tài chính trong ngày 27 tháng 5 năm 2016. Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo Điều hành giá và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Vương Đình Huệ - Trưởng ban (để báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo Điều hành giá;
- Các Bộ: TC, CT, Y tế, GD&ĐT, GTVT, TT&T
T, NN&PTNT, KH&ĐT, XD, TN&MT, LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3b), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 107/TB-VPCP ngày 27/05/2016 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97