Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/QĐ-BNV năm 2010 thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014" thuộc Bộ Nội vụ

Số hiệu: 06/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2014" THUỘC BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-BNV ngày 08/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt dự án "Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014" thuộc Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014" thuộc Bộ Nội vụ (tên viết tắt: Dự án thanh tra nội vụ).

Điều 2. Ban quản lý Dự án thanh tra nội vụ gồm:

1. Giám đốc Dự án thanh tra nội vụ.

2. Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ Dự án thanh tra nội vụ.

3. Phó Giám đốc phụ trách hành chính - tài chính Dự án thanh tra nội vụ.

4. Kế toán Ban quản lý Dự án thanh tra nội vụ.

5. Công chức kiêm nhiệm chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Công chức kiêm nhiệm hành chính, văn thư, lưu trữ.

Điều 3. Ban Quản lý Dự án thanh tra nội vụ có nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, kết quả, chất lượng và nguồn lực tại văn kiện dự án đã được phê duyệt.

Điều 4. Ban Quản lý dự án thanh tra nội vụ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại; được phép sử dụng con dấu riêng để hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Giám đốc Dự án thanh tra nội vụ chịu trách nhiệm:

- Trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Quản lý và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Giám đốc Dự án, Kế toán Ban Quản lý.

- Xem xét, bổ nhiệm, miễn nhiệm các công chức kiêm nhiệm chuyên môn, nghiệp vụ và hành chính, văn thư, lưu trữ của Dự án.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Quản lý Dự án tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/QĐ-BNV ngày 05/01/2010 thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014" thuộc Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248