Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2005/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 06/2005/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 12/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÁM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Viễn Thám, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Viễn thám là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ ảnh viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, phục vụ các ngành kinh tế quốc dân; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ viễn thám trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sử dụng công nghệ viễn thám để điều tra, giám sát tài nguyên và môi trường, bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác tài nguyên, các hiện tượng môi trường, các hiện tượng khí tượng, thủy văn, thiên tai và tai biến địa chất;

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về hoạt động và phát triển công nghệ viễn thám;

3. Thu nhận, xử lý, lưu trữ, quản lý và cung cấp các dữ liệu thông tin ảnh viễn thám và các sản phẩm ảnh viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường;

4. Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia bằng công nghệ ảnh viễn thám, phục vụ quy hoạch và quản lý nhà nước về lãnh thổ;

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám và thành lập hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế của các ngành và địa phương;

6. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ ảnh viễn thám phục vụ việc giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

7. Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm; phối hợp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám;

8. Thực hiện các dịch vụ cung cấp ảnh và các sản phẩm ảnh viễn thám, chuyển giao công nghệ viễn thám cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực viễn thám;

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

11. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức của Trung tâm

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

b) Bộ máy giúp việc Giám đốc

1. Văn phòng;

2. Phòng Kế hoạch;

3. Phòng Kế toán - Tài chính;

4. Phòng Hợp tác quốc tế và quản lý dự án;

5. Phòng Khoa học kỹ thuật.

c) Các tổ chức sự nghiệp

1. Trung tâm Thu nhận và xử lý ảnh viễn thám;

2. Trung tâm Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin;

3. Trung tâm Thành lập và hiện chỉnh bản đồ cơ sở;

4. Trung tâm Giám sát tài nguyên và môi trường;

5. Trung tâm Ứng dụng và phát triển công nghệ;

6. Trung tâm Ứng dụng công nghệ viễn thám (tại thành phố Hồ Chí Minh).

Trung tâm Viễn thám là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Các Trung tâm trực thuộc Trung tâm Viễn thám có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 10/2003/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc Trung tâm Viễn thám, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2005/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36