Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 907/2005/NQ-UBTVQH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 12/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 907/2005/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2005 

NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ vào Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ bảy về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc chuẩn bị trình, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh có trong Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác được phân công chuẩn bị, trình dự án luật, pháp lệnh cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

1. Tổ chức phân công soạn thảo các dự án; quyết định thành lập Ban soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình; khẩn trương kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các Ban soạn thảo đã được thành lập;

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc lập tiến độ xây dựng các dự án, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ đã đề ra nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình của Quốc hội; tiếp tục cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng các dự án.

Điều 3. Các cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thẩm tra bảo đảm đúng tiến độ; Ban công tác lập pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình thông qua.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn An

 

 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA CÁC DỰ ÁN CÓ TRONG NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005

A. Các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 đã được phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra theo Bản phân công ban hành kèm theo Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005:

TT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

cơ quan tham gia thẩm tra

 

I- LUẬT

 

 

 

 

 

Chương trình chính thức

 

 

 

 

1

Luật doanh nghiệp

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL UBCVĐXH

2

Luật đầu tư

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBĐN, UBKHCN&MT

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

4

Luật về luật sư

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

 

 

II- CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

 

 

 

 

 

Chương trình chính thức

 

 

 

 

1

Pháp lệnh ngoại hối

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBĐN

2

Pháp lệnh tiêu chuẩn hoá

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL

 

B. Các dự án mới được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 theo Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005:

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

 

I- LUẬT

 

 

 

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

2

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

HĐDT và các Uỷ ban khác

3

Luật phòng, chống lây nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKHCN&MT

 

II- PHÁP LỆNH

 

 

 

 

1

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBĐN

UBPL

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 907/2005/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngày 12/07/2005 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.644

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!