Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 594/2008/UBTVQH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 594/2008/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CÔNG TÁC LẬP PHÁP VÀ VỤ CÔNG TÁC LẬP PHÁP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội số 83/2007/QH11;
Xét đề nghị của Thường trực Ủy ban pháp luật tại Báo cáo số 112/UBPL12 ngày 12 tháng 12 năm 2007 về Ban công tác lập pháp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Giải thể cơ quan, đơn vị sau đây:

1. Ban công tác lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Vụ công tác lập pháp của Văn phòng Quốc hội.

Điều 2.

Giao Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Ban công tác lập pháp đảm nhiệm, cụ thể như sau:

1. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan khác giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh; nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh thuộc phạm vi lĩnh vực hoạt động do Hội đồng, Ủy ban phụ trách;

2. Thường trực Ủy ban pháp luật chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban giúp Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị Tờ trình Bộ chính trị về các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban chủ trì thẩm tra, cơ quan trình dự án … rà soát, hoàn thiện về kỹ thuật văn bản đối với các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết trước khi trình ra phiên họp thông qua của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ trì rà soát, hoàn thiện về hình thức văn bản đối với các luật, pháp lệnh, nghị quyết sau khi đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua;

3. Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban chủ trì thẩm tra tổ chức phục vụ các cuộc họp để các Phó Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; phục vụ việc trình ký các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết khi đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua.

Điều 3.

Giao Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Trưởng ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức của Vụ công tác lập pháp.

Điều 4.

Thu hồi con dấu của Ban công tác lập pháp để quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư (để báo cáo);
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Các bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ ;
- Các ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Các Đoàn đại bều Quốc hội;
- Lưu VPQH.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 594/2008/UBTVQH12 ngày 10/03/2008 về việc giải thể Ban Công tác Lập pháp và Vụ Công tác Lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.442

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69