Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02

Số hiệu: 32/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2013

Ngày 28 tháng 02 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2013; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá: Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 đạt yêu cầu đề ra, tạo không khí Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm trong toàn xã hội. Đồng thời, các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và đã đạt được những kết quả bước đầu. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 và 2 tháng đầu năm đều tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước; xuất khẩu tăng và có xuất siêu. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng, hoạt động du lịch trong tháng diễn ra sôi động, doanh thu tăng khá. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Công tác thông tin, tuyên truyền có bước chuyển biến mới, đạt kết quả tốt; hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm và bảo đảm tốt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai tích cực. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, thách thức: Lãi suất vẫn ở mức cao, dư nợ tín dụng giảm, nợ xấu còn lớn. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tồn kho còn cao ở một số ngành, số doanh nghiệp giải thể tăng. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn: Tai nạn giao thông, cháy nổ còn xảy ra nghiêm trọng. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội nước ta.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp chủ yếu đã đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 17/NQ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ, Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 02 năm 2013 về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai công tác sau Tết Quý Tỵ; khẩn trương, quyết liệt đưa các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đi vào cuộc sống; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai đồng thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành; chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với mục tiêu cả năm 2013, bảo đảm vừa hỗ trợ sản xuất, vừa kiểm soát lạm phát; theo dõi và điều hành tỷ giá hợp lý; tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; cơ cấu nợ và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; khẩn trương trình phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, trình thành lập và quy định Điều lệ Công ty quản lý tài sản; phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư tư nhân trong nước, nhất là các dự án, công trình có sức lan tỏa lớn; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để khuyến khích và thu hút các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng phương án phát hành trái phiếu để thực hiện một số công trình cụ thể, thúc đẩy thu hút đầu tư theo các hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đối tác công tư (PPP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đẩy nhanh tiến độ các dự án Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14 và các dự án trọng điểm về giao thông.

- Bộ Tài chính tập trung giám sát, đôn đốc việc phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; chủ động lập kế hoạch điều hành, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, không để bị động; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, liên quan xây dựng và triển khai thực hiện phương án điều hành," quản lý giá phù hợp đối với một số mặt hàng thiết yếu năm 2013.

- Bộ Công Thương và các địa phương tập trung chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng có hại cho sức khỏe; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ hàng hóa của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu; tích cực nghiên cứu, chuẩn bị phương án đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); đẩy nhanh tiến độ các công trình sản xuất điện, chỉ đạo sử dụng điện tiết kiệm, có kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và sinh hoạt.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường theo dõi, quyết liệt phòng chống, khống chế, dập dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chống buôn lậu gia cầm, đại gia súc qua biên giới; tập trung chỉ đạo công tác chống hạn, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất; tổng kết và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn; khẩn trương hoàn thiện Đề án sản phẩm nông nghiệp trọng điểm quốc gia, dự thảo Nghị định về cá tra trình Chính phủ.

- Bộ Y tế chỉ đạo công tác giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, nhất là nguy cơ bệnh cúm A(H5N1); tăng cường kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý và kiểm soát chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nắm tình hình lao động, việc làm, thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng thất nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nắm tình hình đời sống nhân dân để có chính sách hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

- Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, thoát nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để triển khai thực hiện.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các hình thức, sản phẩm, dịch vụ du lịch mùa lễ hội; phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản; chỉ đạo việc tổ chức các lễ hội phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện và công bố Bộ chỉ số về cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; khẩn trương thực hiện Đề án cải cách công chức, công vụ; tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan có Đề án chi tiết hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến để trình Bộ Chính trị.

- Thanh tra Chính phủ chỉ đạo tích cực triển khai Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đến hết quý I giải quyết xong trên 80% số vụ phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường chức năng kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; khẩn trương hoàn thiện Đề án quy định thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến để trình Bộ Chính trị.

- Bộ Công an chỉ đạo tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, nhất là tại các khu dân cư tập trung, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn và hành vi sử dụng mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn quy định; kiến nghị sửa đổi thẩm quyền, hình thức xử lý vi phạm theo hướng đơn giản hóa về thủ tục.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực, vùng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành việc ban hành và thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc nêu trong Nghị quyết gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ; tích cực chuẩn bị các Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

- Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận; tăng cường tuyên truyền góp ý sửa đổi Hiến pháp, giải thích các vấn đề dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.

2. Về Đề án chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành, viên Chính phủ, hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 7.

3. Về Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Giao Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị.

4. Về dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.047

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222