Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thị Viết
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; báo cáo tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện. Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan của huyện về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị 6 tháng đầu năm 2008; nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

1. Lĩnh vực kinh tế:

a) Các ngành kinh tế do huyện quản lý:

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 43,11% so với kế hoạch năm 2008, tăng 5,14% so với cùng kỳ năm 2007.

- Doanh thu ngành thương mại - dịch vụ đạt 54,67% so với kế hoạch năm 2008, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2007.

- Giá trị sản lượng ngành nông nghiệp đạt 44,84% so với kế hoạch năm 2008, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2007.

- Kinh tế tập thể được quan tâm phát triển. Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 tiếp tục tập trung thực hiện.

- Huyện đã tập trung thực hiện tốt việc tiết kiệm và triển khai các giải pháp đồng bộ để kiềm chế lạm phát.

b) Về đầu tư xây dựng:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố giao kế hoạch năm 2008 là 69,98 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đến tháng 6 năm 2008 là 23,9 tỷ đồng, đạt 34%, khối lượng giải ngân là 15,386 tỷ đồng, đạt 22%.

Nguồn vốn thành phố phân cấp cho huyện quản lý là 21,074 tỷ đồng, khối lượng thực hiện được 13,8 tỷ đồng, đạt 65,5%; khối lượng giải ngân đạt 3,852 tỷ đồng, đạt 18,3% so với kế hoạch.

c) Công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng và tái định cư:

Tính đến thời điểm hiện nay, huyện đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho 55 dự án; đang xây dựng phương án bồi thường chi tiết cho 16 dự án và khảo sát lập phương án tổng thể bồi thường đối với 18 dự án khác, trong đó, tập trung cao cho dự án Khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức. Đồng thời, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn.

d) Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị:

- Công tác giải quyết hồ sơ về đất đai cho người dân có nhiều tiến bộ, lượng hồ sơ trễ hẹn giảm so với thời điểm cuối năm 2007, đầu năm 2008. Công tác cập nhật biến động đất đai đạt tỷ lệ 42,23%.

- Công tác cấp phép xây dựng, cấp số nhà được tập trung chấn chỉnh, đảm bảo quy trình, hạn chế tối đa hồ sơ trễ hẹn.

- Tập trung thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, tuy nhiên tiến độ chưa đảm bảo yêu cầu.

- Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường thực hiện, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự đô thị.

- Việc triển khai thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng và tôn trọng, chấp hành Luật Giao thông đường bộ ngày càng được nâng cao.

đ) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 119.415 triệu đồng, đạt 111% so với chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 99,51% so với chỉ tiêu phấn đấu. Chi ngân sách đảm bảo về nguyên tắc tài chính.

2. Lĩnh vực xã hội:

a) Công tác giáo dục, dạy nghề, giới thiệu việc làm:

- Tiếp tục giữ vững và phát huy dạy tốt, học tốt hoàn thành nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng, duy trì sĩ số, hiệu suất đào tạo... hầu hết đạt chỉ tiêu.

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đợt thi cuối tháng 5 năm 2008 đạt thấp (73,9%), làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình phổ cập giáo dục tại huyện.

- Công tác hướng nghiệp dạy nghề với giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Đã tuyển sinh đào tạo sơ cấp nghề (từ 01 đến 12 tháng) được 1.115 học viên đạt 111,5% kế hoạch. Số học viên tốt nghiệp là 449, trong đó đã giải quyết việc làm 354 học viên. Tiếp tục liên kết với Trường Trung học kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh duy trì đào tạo dài hạn cho 214 học viên .

Đã tạo việc làm mới ổn định cho 1.014 lao động trong khu công nghiệp - dịch vụ, đạt 56,33% chỉ tiêu (1.800) kế hoạch năm 2008.

b) Công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách và người dân nghèo:

- Kéo giảm số hộ nghèo toàn huyện xuống còn 301 hộ/17.808 hộ dân, chiếm 1,69% tổng hộ dân. Đã có 3/7 đơn vị đã hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn II mà nghị quyết Huyện Đảng bộ đã đề ra là thị trấn, Phú Xuân, Long Thới (không còn hộ nghèo dưới 4 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo còn 1% so với tổng dân cư).

- Hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, dân nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng.

c) Công tác y tế, dân số - gia đình - trẻ em và hoạt động văn hóa - thông tin - thể dục thể thao:

- Hoạt động trên các lĩnh vực y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao được duy trì. Trong 6 tháng đầu năm không xảy ra dịch bệnh về người trên địa bàn huyện; công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị tại địa phương được tập trung thực hiện.

- Công tác dân số, gia đình và trẻ em có sự tập trung. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay có 26 trường hợp sinh con thứ 3, tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2007.

d) Về trật tự an toàn xã hội:

- Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tiến hành thường xuyên. Chương trình mục tiêu 3 giảm được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, số vụ phạm pháp hình sự tăng (6 tháng đầu năm xảy ra 57 vụ, khám phá 29 vụ, tỷ lệ phá án đạt 50,88%). Trọng án có 05 vụ, khám phá 02 vụ đạt tỷ lệ 40%.

- Công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện thường xuyên. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo an toàn giao thông, số vụ tai nạn giao thông giảm 52%, số người chết do tai nạn giao thông giảm 47,7%.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm 2008, mặc dù tình hình giá cả thị trường tăng cao ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế chung nhưng các ngành kinh tế huyện Nhà Bè tiếp tục phát triển. Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện ngày càng tăng nhanh. Mức sống dân cư được nâng lên đáng kể, từng bước kéo giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra cho cả năm. Đời sống của các đối tượng chính sách và dân nghèo luôn được quan tâm. Công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung quan tâm, nhất là công tác phổ cập giáo dục bậc Trung học. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt cần lưu ý khắc phục như: Công tác bồi thường, giải tỏa, chuẩn bị dự án tái định cư cho dân còn chậm; khối lượng và tiến độ giải ngân các công trình chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch; hệ thống giao thông xuống cấp chậm được duy tu. Việc tổ chức đấu thầu các chợ thực hiện chậm. Công tác quy hoạch 1/2000 chưa đúng tiến độ kế hoạch đề ra; chất lượng ấp, khu phố văn hóa chưa cao, việc giải quyết việc làm cho đối tượng cai nghiện hồi gia chưa được quan tâm đúng mức. Công tác dân số còn hạn chế nhất định, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng so với cùng kỳ năm 2007. Tình hình phạm pháp hình sự tăng cao, tỷ lệ phá án hình sự thấp. Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Tuy nhiên nhiều quy định về thủ tục còn rườm rà, trình độ cán bộ, công chức chưa đồng đều, thái độ ứng xử của một số cán bộ, công chức còn gây phiền hà dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Hội đồng nhân dân huyện đồng ý các nội dung và giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008, Ủy ban nhân dân huyện cần lưu ý:

1. Tập trung thực hiện tiết kiệm, áp dụng các biện pháp kiềm chế lạm phát và giữ vững sản xuất kinh doanh - dịch vụ, duy trì tốc độ phát triển các ngành kinh tế do huyện quản lý và phối hợp với Công ty IPC phát triển và thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Hiệp Phước.

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Quan tâm phối hợp thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão. Tập trung sửa chữa trường lớp hoàn thành trước khai giảng năm học mới.

Tổ chức sơ kết mô hình mở rộng đường nông thôn để rút kinh nghiệm, hoàn thiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng các đường nông thôn, hẻm trên toàn địa bàn huyện.

3. Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, trong đó tập trung cao trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức. Chú ý nhiệm vụ xây dựng khu tái cư và quỹ đất để hoán đổi. Nghiên cứu việc mua nền phục vụ tái định cư. Điều tra nắm chắc đối tượng có đất bị thu hồi thực hiện dự án để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhận được sự đồng thuận từ các hộ dân nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

4. Liên hệ chặt chẽ với các sở, ngành thành phố đẩy nhanh việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè; phủ kín 100% diện tích phải lập quy họach chi tiết tỷ lệ 1/2000 và thực hiện tốt công tác quy hoạch 1/500 theo phân cấp. Quản lý chặt chẽ theo quy hoạch. Thực hiện cung cấp quy hoạch trên mạng và dịch vụ trích lục bản đồ.

5. Tăng cường công tác quản lý môi trường; triển khai kế hoạch cải tạo ô nhiễm rạch, nhất là rạch thoát nước ở khu dân cư đông đúc. Tăng cường tổ chức tuyên tuyền vận động người dân chôn cất người chết vào nghĩa trang tập trung của huyện và kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Hoàn chỉnh quy hoạch thoát nước các xã còn lại.

6. Tập trung quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu trong năm, tận thu các khoản nợ tồn đọng và tăng các nguồn thu khác; tăng cường công tác kiểm tra, quyết toán kịp thời; thực hiện các biện pháp ngăn chặn gian lận thuế, thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản cho ngân sách; tiếp tục thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 135/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính, biên chế và chi phí quản lý cho các đơn vị hành chính.

7. Tập trung chuẩn bị cho năm học mới 2008 - 2009; chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác phổ cập bậc trung học; phối hợp chặt chẽ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động học sinh lớp 12 chưa đậu tốt nghiệp ra học ôn để chuẩn bị cho đợt thi tháng 8/2008, trong đó tập trung tại xã Phước Lộc, Nhơn Đức và Hiệp Phước.

8. Tập trung công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

9. Đẩy mạnh hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó tập trung số đối tượng có thu nhập dưới 4 triệu đồng/người/năm; chú ý lồng ghép chương trình xóa đói giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của huyện.

10. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

11. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình chăm lo cho người dân nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội.

12. Quan tâm thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, trong đó tập trung kéo giảm số trường hợp sinh con thứ 3.

13. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tuyên truyền vận động người dân tham gia tích cực vào các chương trình do huyện và thành phố phát động.

14. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, bảo vệ an ninh tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm, chú trọng thực hiện chương trình hậu cai nghiện, nhất là tập trung quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Tiếp tục duy trì thành quả kéo giảm tai nạn giao thông.

- Xây dựng hoàn chỉnh phương án và triển khai diễn tập phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn tại xã Hiệp Phước.

15. Tập trung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện, các ngành chức năng với người dân tại cơ sở.

16. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với sửa đổi lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Hội đồng nhân dân giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nhà Bè và các thành viên, các tổ chức xã hội tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, phản ánh kịp thời các kiến nghị của người dân đến các cơ quan có liên quan.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, khóa IX thông qua tại kỳ họp lần 14, ngày 17 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102