Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2005/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hà nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 05/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2005/NQ-HĐND

Hà nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ TƯ
(Từ ngày 02 đến ngày 06/8/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình, Đề án do UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố trình HĐND tại kỳ họp thứ tư, khóa XIII;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố
,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Tán thành các Báo cáo, Tờ trình của UBND Thành phố về:

- Tình hình kinh tế- xã hội Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2005;

- Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2005 và những biện pháp điều hành thu, chi ngân sách cuối năm 2005;

- Tình hình và giải pháp phát triển kinh tế ngoài nhà nước;

- Tình hình kiểm kê, kiếm soát và quản lý quỹ đất và nhà tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố;

- Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2005 đầu tư công trình cầu Vĩnh Tuy;

- Tờ trình về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở cho người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội;

- Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2005

HĐND Thành phố nhấn mạnh:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2005:

Năm 2005 với nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu: tiếp tục thực hiện 3 đề án lớn của Thành phố trong năm 2005: tăng cường quản lý, nâng cao hiệu qủa đầu tư; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu; phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm 2001- 2005. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như thời tiêt không thuận lợi, khô hạn kéo dài, thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt; dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát trở lại; giá cả nhiều mặt hàng quan trọng tăng cao, một số chủ trương, chính sách của Trung ương bước đầu triển khai thực hiện... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, sự đổi mới trong hoạt động giám sát của HĐND, hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân thủ đô, kinh tế- xã hội Thủ đô 6 tháng đầu năm 2005 đạt được những kết quả khá toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt mục tiêu đề ra. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 10.9% so cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 20,6%, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 29%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 31,8% và đạt 53,5% dự toán năm. Khách du lịch trong nước tăng 20%, quốc tế tăng 19,5%. Các vấn đề dân sinh bức xúc được quan tâm giải quyết; Quản lý vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị có chuyển biến. Khởi công mới và tích cực triển khai một số dự án lớn quan trọng. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm. Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững..

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế- xã hội của Thủ đô còn những mặt hạn chế: Quản lý XDCB trên một số mặt còn hạn chế, chất lượng xây dựng ở một số dự án chưa đảm bảo, có tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí; Công tác xã hội hóa đầu tư ở một số lĩnh vực chưa được tích cực triển khai; Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện chậm; Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu mục tiêu đặt ra; Cải cách thủ tục hành chính thực hiện ở một số nơi hiệu quả thấp; Tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp...

2. Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2005:

2.1. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội; Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV và thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố.

2.2. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng hoạt động dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh các doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện bán, khoán, cho thuê một số doanh nghiệp Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối; Hoàn thành việc sửa đổi quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Quan tâm giải quyết các nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng các cơ chế, chính sách trong kế hoạch năm 2005 của Thành phố nhằm tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh và đầu tư thuận lợi, xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, thông tin, thị trường cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển. Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và cấp ưu đãi, đầu tư cho các Hợp tác xã thuộc diện ưu đãi. Có chính sách xây dựng nhà ở cho lao động các khu công nghiệp.

Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế các huyện ngoại thành.

2.3 Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Tăng đầu tư và tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án cấp nước sạch, đặc biệt cho những nơi có khó khăn về nước sinh hoạt, giảm thất thu thất thoát nước sạch, còn 35%; giải quyết úng ngập cục bộ, xử lý vệ sinh môi trường, tăng cường chiếu sáng ngõ xóm...

2.4. Thống nhất phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội do UBND Thành phố đề xuất. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở năm 2005; Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã theo đúng Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định số 88/2005/NĐ-CP. Tăng cường công tác thu hồi đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo các chỉ thị 15, 16, 17 của UBND Thành phố. Kiểm tra, tăng cường quản lý và khai thác có hiệu quả các diện tích đất 20%, diện tích nhà 30%, 50%, diện tích tầng 1 các nhà cao tầng tại các khu đô thị mới. Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; thu hồi các diện tích nhà, đất dư dôi hoặc sử dụng không hiệu quả để chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch hoặc bán đấu giá. Tiếp tục lập quy hoạch, xây dựng, sắp xếp các công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp, xã, phường, thị trấn. Triển khai xây dựng và thực hiện đề án phát triển thị trường bất động sản.

2.5. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch khu đô thị Tây Hồ Tây, Bắc sông Hồng, khu vực ngoài đê, các quận, huyện.... Hoàn thành đề án phân cấp quy hoạch theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án, công trình ghi trong kế hoạch năm 2005; bổ sung danh mục dự án nhóm A “Mở rộng và hòan thiện đường Láng- Hòa Lạc” (địa phận Hà Nội). Tăng cường quản lý chất lượng, hiệu quả và kiểm tra tình hình sử dụng các công trình sau đầu tư, nhất là các dự án điện nông thôn, nước sạch nông thôn, cứng hóa kênh mương...

2.6. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách; Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư các dự án lớn, cho các mục tiêu cấp thiết; thực hiện chi ngân sách và giải ngân các dự án đầu tư XDCB đúng luật, đúng tiến độ; Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo số thu năm 2005 tối thiểu đạt 2.500 tỷ đồng và đôn đốc việc thu tiền vào ngân sách của các dự án đã tổ chức đấu giá năm 2004; Tiếp tục đề nghị Trung ương bố trí vốn cho các dự án lớn theo cam kết hỗ trợ.

Thông qua đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô do UBND Thành phố trình. UBND Thành phố hoàn tất các thủ tục theo quy định báo cáo Bộ Tài chính để triển khai thực hiện.

2.7. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, giao thông công cộng, giáo dục, y tế, thế thao, vui chơi giải trí, văn hóa- nghệ thuật… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xã hội hóa năm 2005.

2.8. Hoàn thành việc tổng rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, trọng tâm là trong lĩnh vực quản lý đầu tư, nhà đất; tăng cường sự phối kết hợp giữa các sở, ngành trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Triển khai việc thực hiện thanh tra công vụ. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện kiểm tra giám sát của cộng đồng về quản lý đầu tư xây dựng gắn với phân cấp.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu. Thực hiện các biện pháp tiế kiệm, không lãng phí và phô trương hình thức, tránh hội họp không cần thiết.

2.9. Quan tâm thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa-xã hội. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Văn hóa người Hà Nội. Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, gắn biển công trình, các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 995 Thăng Long Hà Nội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách với người có công và các gia đình chính sách. Hoàn thành xây dựng thêm 59 trường đạt chuẩn quốc gia; Đảm bảo cơ sở vật chất để tách cấp cho 4 trường tiểu học và trung học cơ sở; Thực hiện dự án di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên trường học, chuẩn bị tốt cho năm học mới 2005-2006. Giải quyết việc làm cho 40.700-41.000 lao động. Tích cực tuyên truyền và giáo dục dân số- kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1,08%, khống chế tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 5%. Hoàn thành chỉ tiêu 78 xã phường đạt chuẩn y tế Quốc gia. Duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm và có biện pháp giáo dục, phòng chống tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã hội. Xây dựng và ban hành chuẩn nghèo mới ở Thành phố Hà Nội.

2.10. Tiếp tục triển khai liên kết kinh tế, hợp tác phát triển, đặc biệt là hợp tác trong phát triển du lịch với các địa phương vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng; Chủ động chuẩn bị và tham gia Hội nhập kinh tế Khu vực và quốc tế.

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 3 đề án lớn về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường xã hội, đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2001-2005. Triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006-2010 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Điều 2: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005 rất nặng nề, Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và các đoàn thể Thủ đô nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001-2005.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối ngày 05/08/2005 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.553

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!