Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-TW NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁPTRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 02 tháng 01 năm 2002, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TW về "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới". Đây là Nghị quyết quan trọng, đề ra các chủ trương lớn, có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tư pháp; xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong tiến trình phát huy nội lực, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế.

Nội dung của Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị trực tiếp liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp. Vì vậy, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp cần chủ động nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, xác định rõ những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình để tích cực triển khai thực hiện.

Để bảo đảm sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Công an

a) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can trong một số loại tội phạm, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

b) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong lực lượng công an nhân dân; rà soát lại các vụ oan sai, các vụ trốn khỏi nơi giam giữ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để giải quyết dứt điểm, đề phòng tái diễn.

c) Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ và quản lý giam, giữ; điều kiện giam, giữ, ăn, ở, sinh hoạt của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân ở các nhà tạm giữ, trại tạm giam, phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam và các trại giam. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án trang bị phương tiện, cải tạo, nâng cấp các nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động cải tạo phạm nhân; xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giam giữ, cải tạo phạm nhân, tạo điều kiện cho các phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng sau khi mãn hạn cải tạo.

đ) Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp xây dựng Đề án áp dụng thủ tục điều tra rút gọn đối với những vụ án đơn giản, phạm tội quả tang, chứng cứ rõ rằng, hậu quả ít nghiêm trọng đề xuất, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự.

e) Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án thay đổi việc tổ chức thi hành hình phạt tử hình, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

g) Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trong lực lượng công an nhân dân, đặc biệt chú ý đội ngũ điều tra viên và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; Bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức, chỉ huy, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ điều tra giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan điều tra các cấp; đánh giá trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức để có phương hướng, nội dung và biện pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, theo hướng nâng cao tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề nghiệp chuyên môn của các cán bộ này. Đối với các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo qui định, hạn chế về trình độ năng lực hoặc có biểu hiện sai phạm thì miễn nhiệm, điều chuyển công tác khác hoặc có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan khác sớm hoàn thành dự thảo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi) để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quý III năm 2002.

Đồng thời với việc hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi), chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án cụ thể về sáp nhập, sắp xếp, củng cố các cơ quan điều tra ở Bộ và cơ quan điều tra cấp tỉnh (cơ quan an ninh điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an cấp tỉnh) theo hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

h) Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xây dựng đề án thành lập lực lượng cảnh sát tư pháp, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hoá - Thông tin, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan khác chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm ngay tại thôn, làng, bản, ấp, khu phố, cụm dân cư; đề xuất hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời phải có những biện pháp bảo vệ cho những người có công phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ cơ quan công an bắt giữ kẻ phạm tội.

k) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở đào tạo đề xuất phương án đổi mới tổ chức, nội dung đào tạo cán bộ tư pháp trong lực lượng công an nhân dân và điều tra viên của Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tố cao; nghiên cứu đổi mới hệ thống chương trình, giáo trình bảo đảm tính thống nhất về nội dung trong các trường công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và phù hợp với chương trình đào tạo chung của Nhà nước.

l) Xây dựng kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực, đặc biệt là với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia trong đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, buôn lậu, sản xuất và lưu hành tiền giả, mua bán phụ nữ, trẻ em, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

2. Bộ Tư pháp.

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

Phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư liên Bộ số 12/TTLT ngày 26 tháng 7 năm 1993 nhằm hoàn chỉnh mô hình, hệ thống tổ chức, kiện toàn, củng cố các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/CP ngày 06 tháng 9 năm 1997 về tổ chức pháp chế Bộ, ngành và xây dựng tổ chức pháp chế ở các Sở, ngành địa phương và doanh nghiệp, trình Chính phủ trong quý II năm 2002 nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò của các tổ chức pháp chế ở Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan khác thực hiện việc rà soát đội ngũ cán bộ tư pháp, trên cơ sở đó xây dựng Đề án tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp nhằm khắc phục tình trạng "đội ngũ cán bộ tư pháp còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ năng lực, nghiệp vụ", trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác khẩn trương xây dựng Đề án cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của cán bộ tư pháp, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng Đề án luân chuyển cán bộ tư pháp giữa các cơ quan tư pháp với nhau; giữa các cơ quan tư pháp Trung ương và cơ quan tư pháp địa phương, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan khác xây dựng hệ tiêu chuẩn của các chức danh tư pháp theo hướng chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề nghiệp chuyên môn, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

e) Có giải pháp đồng bộ bảo đảm nghiêm chỉnh thi hành Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công công tác thi hành án dân sự. Đề cao vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ở các cấp. Thực hiện đủ biên chế, nâng cao năng lực, trách nhiệm, điều kiện làm việc của cơ quan thi hành án dân sự. Khẩn trương sửa đổi các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về công tác thi hành án dân sự.

Các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm tại nơi phát sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vự thi hành án dân sự.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án thực hiện việc xã hội hoá một số hoạt động thi hành án dân sự, kinh tế, thương mại, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Luật Thi hành án kịp thời thể chế hoá các chủ trương của Đảng về công tác thi hành án.

g/ Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác xây dựng đề án về tổ chức giám định pháp y quốc gia; xây dựng đội ngũ giám định viên, cơ chế hoạt động và quản lý cơ quan giám định pháp y quốc gia, trình Chính phủ trong quý IV năm 2003.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh về giám định tư pháp để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quý I năm 2003.

Có giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực hiện Pháp lệnh Luật sư số 37/2001/PL- UBTVQH 10 ngày 25 tháng 7 năm 2001. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, trọng tài, lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý.

Tổ chức và chỉ đạo việc tin học hoá công chứng; chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ tài chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án từng bước xã hội hoá hoạt động công chứng, trình Chính phủ trong quý II năm 2003.

Nghiên cứu việc thống nhất đầu mối thực hiện công tác thống kê tư pháp; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm thống kê tư pháp quốc gia, trình Chính phủ trong quý II năm 2003.

h/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận người dân.

Tổ chức và chỉ đạo việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2002-2010, trình Chính phủ trong quý II năm 2002.

i/ Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho cán bộ tư pháp. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính xác định chỉ tiêu đào tạo thường xuyên cho các chức danh tư pháp.

Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án thành lập Học viện Tư pháp nhằm thống nhất công tác đào tạo nghề cho các chức danh tư pháp, trình Chính phủ trong quý I năm 2003.

k/ Phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện việc tổng kết công tác nghiên cứu khoa học tư pháp, pháp lý, trên cơ sở đó xây dựng Đề án tăng cường năng lực của các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học tư pháp, pháp lý. Hướng công tác nghiên cứu khoa học vào việc giải đáp những vấn đề bức xúc và các vấn đề mang tính chiến lược trong công tác tư pháp, pháp lý nhằm phục vụ cải cách tư pháp có hiệu quả.

l/ Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan khác rà soát, đề xuất việc xây dựng và từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp; khẩn trương hoàn chỉnh Dự án Chiến lược phát triển toàn diện hệ thống pháp luật giai đoạn 2001-2010.

m/ Tăng cường quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với các nước, trước hết là những nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước có quan hệ truyền thống.

Xây dựng đề án thành lập cơ quan nghiên cứu về tư pháp quốc tế và pháp luật kinh tế quốc tế phục vụ cho việc hội nhập, trình Chính phủ trong quý I năm 2003.

Xây dựng đề án tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo luật, đào tạo cán bộ tư pháp, trình Chính phủ trong quý II năm 2002.

n/ Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan khác tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo và hiệu quả sử dụng cử nhân luật sau khi ra trường làm cơ sở xây dựng các phương án nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng cử nhân luật.

o/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành và chính quyền địa phương ban hành, trình Chính phủ trong quý II năm 2002.

p/ Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Toà án nhân dân địa phương về mặt tổ chức theo quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân sẽ được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ XI Quốc hội khoá X.

3. Bộ Quốc phòng

a/ Nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp đối với các cơ quan tư pháp trong quân đội, phù hợp với hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

b/ Rà soát, đánh giá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ- T Ư của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng uỷ quân sự Trung ương.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a/ Chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp và các cơ quan hữu quan khác xây dựng đề án sắp xếp lại các trường đào tạo luật theo hướng tập trung vào 2 trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2002.

b/ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo Luật xem xét, đánh giá chương trình, giáo trình hiện có, xây dựng Đề án thống nhất chương trình và giáo trình đào tạo luật, bảo đảm các cử nhân luật sau khi ra trường phải có quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và nắm vững kiến thức pháp luật.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a/ Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ tư pháp khẩn trương xây dựng Đề án về tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp ở địa phương, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

b/ Chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính, Bộ xây dựng, Văn phòng Chính phủ kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch đầu tư ở các ngành, các địa phương, bảo đảm đầu tư tập trung, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp địa phương theo mục tiêu, kế hoạch và cơ cấu đầu tư, xây dựng đã được duyệt.

6. Bộ Tài chính.

Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập quỹ bồi thường thiệt hại về tư pháp, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

7. Bộ Văn hoá - Thông tin.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tham gia vào việc phát hiện vi phạm, tội phạm, kịp thời biểu dương người tốt trong hoạt động tư pháp nhất là những cá nhân, tổ chức dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ công lý, phê phán hành vi tiêu cực, tham nhũng, vô trách nhiệm.

8. Uỷ ban nhân dân các cấp.

a. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện để Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường sự giám sát đối với công tác tư pháp, tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử và thi hành án, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tư pháp.

b. Đề cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp tại địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các công việc trọng tâm về công tác tư pháp theo Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

c. Tăng cường tổ chức, chỉ đạo thống nhất công tác thi hành án ở địa phương, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh. Nâng cao vai trò và đảm bảo điều kiện cho Ban Chỉ đạo thi hành án ở các cấp hoạt động có hiệu quả.

d. Chỉ đạo sát sao và đầu tư thoả đáng cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp; huy động các cơ quan, tổ chức và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng và chống tội phạm.

Tăng cường và củng cố hệ thống tổ chức hoà giải ở cơ sở. Phát huy các hình thức hoà giải thích hợp.

9. Tổ chức thực hiện.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp khẩn trương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt Chỉ thị này.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 10/2002/CT-TTg

Hanoi, March 19, 2002

 

DIRECTIVE

ON DEPLOYING THE IMPLEMENTATION OF THE POLITICAL BUREAUS RESOLUTION No. 08/NQ-TW OF JANUARY 2, 2002 ON A NUMBER OF KEY TASKS OF THE JUDICIAL WORK IN THE COMING TIME

On January 2, 2002, the Political Bureau issued Resolution No. 08/NQ-TW on a number of key tasks of the judicial work in the coming time. This Resolution is of great importance, laying down major undertakings as a breakthrough in order to bring about vigorous changes in judicial reform, to build clean, strong and effective judicial agencies, contributing to well performing the tasks of defending the national security, preserving social order and safety, protecting the legitimate rights and interests of citizens, building a law-governed socialist state of the people, by the people and for the people in the process of promoting internal resources and actively integrating into the region and the world.

The content of Political Bureau’s Resolution No. 08/NQ-TW directly concerns the organization, functions, tasks and powers of the ministries, branches and People’s Committees at all levels. Therefore, the ministries, branches and People’s Committees at all levels should take initiative in studying and thoroughly grasping the Resolution, clearly identify the tasks falling under their respective responsibilities so as to actively deploy its implementation.

With a view to ensuring the coordination among the ministries, branches and People’s Committees at all levels in implementing the Political Bureau’s Resolution No. 08/NQ-TW, the Prime Minister hereby instructs:

1. The Ministry of Public Security

a/ To coordinate with the Supreme People’s Procuracy and the Ministry of Defense in studying and proposing solutions to restrict the application of the measure of detention of the offenders in a number of offenses, then submit them to the Government in the third quarter of 2002.

b/ To intensify the supervision and inspection of the law observance in the arrest, custody and detention, and criminal judgment execution by the people’s police force; to review cases of unfair and wrong trial and escape from remand homes, clearly determine the causes as well as responsibilities of involved parties so as to settle them definitely and prevent recurrence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Health and other concerned agencies in exploring and evaluating the effectiveness of criminal-reforming activities; to elaborate a scheme on renewing the activities of detaining and reforming offenders, creating conditions for them to reintegrate themselves into their communities after finishing their reformation durations.

e/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Supreme People’s Procuracy, the Supreme People’s Court, the Ministry of Defense and the Ministry of Justice in devising a scheme on the application of fast-track investigation procedures in simple cases, in cases where offenders are caught red-handed, evidences are obvious and/or consequences are less serious, then propose amendments and supplements to the Criminal Procedure Code.

f/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Ministry of Justice and the Ministry of Defense in devising a scheme on changing the organization of the execution of death penalties, then submit it to the Government in the fourth quarter of 2002.

g/ To screen the contingent of judicial personnel in the people’s police force, paying special attention to the contingent of investigators, the heads and deputy heads of investigation agencies; to arrange officers who have good ethics, organizational and commanding capabilities, well understand laws, and possess outstanding investigation skills to leading posts at the investigation agencies at all levels; to evaluate their professional qualifications and ethical qualities so as to work out appropriate education, training and fostering orientations, contents and measures along the direction of raising their political, ethical and professional levels. For those officers who fail to meet the prescribed criteria, possess limited capabilities or show signs of wrong-doings, they shall be relieved from office, transferred to other jobs or handled strictly in time.

To assume the prime responsibility and coordinate with the Supreme People’s Procuracy, the Ministry of Defense, the Ministry of Justice and other concerned agencies in finalizing soon the draft Ordinance on Organization of Criminal Investigation (amended) so that the Government can submit it to the National Assembly Standing Committee in the third quarter of 2002.

While finalizing the draft Ordinance on Organization of Criminal Investigation (amended), to assume the prime responsibility and coordinate with other concerned agencies in elaborating a detailed scheme on merging, rearranging and strengthening the investigation agencies in the Ministry and the provincial-level investigation agencies (the security investigation agency and the police investigation agency of the provincial-level police) along the direction charted by the Political Bureau, then submit it to the Government in the fourth quarter of 2002.

h/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Justice and the Ministry of Finance in elaborating a scheme on establishing the judicial police force, then submit it to the Government in the fourth quarter of 2002.

i/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, the Ministry of Culture and Information, Vietnam Fatherland Front and other concerned agencies in directing the People’s Committees at all levels to formulate, and deploy the implementation of, a plan on strongly promoting the propagation and mobilization of the mass to participate in the movements of defending the Fatherland security, preventing and combating law violations and crimes right in their hamlets, villages, street quarters and population clusters; to propose in time forms of commendation and at the same time apply measures to protect those who have made merits in detecting and denouncing offenses, helped the police offices arrest the offenders.

j/ To coordinate with the Supreme People’s Procuracy and the Ministry of Defense in directing the training establishments to put forth plans on renewing the organization and contents of training judicial personnel in the people’s police force and investigators of the Ministry of Defense and the Supreme People’s Procuracy; to study so as to renew the system of training programs and textbooks, ensuring the uniform training contents in the people’s police schools, in order to meet the requirements of the new situation and suit the general training program of the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Ministry of Justice

a/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Office and the Government Commission for Organization and Personnel in quickly finalizing the draft amendments and supplements to June 4, 1993 Decree No. 38/CP on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Justice, then submit them to the Government in the fourth quarter of 2002.

To coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel in soon amending and supplementing Inter-ministerial Circular No. 12/TTLT of July 26, 1993 in order to finalize the organizational model and system of, and strengthen and consolidate, the judicial agencies from the central to the grassroots level.

To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Office, the Government Commission for Organization and Personnel and other concerned agencies in drafting a decree amending and supplementing Decree No. 94/CP of September 6, 1997 on legal organizations of the ministries and branches and the building of legal organizations in the provincial/municipal services and branches as well as enterprises, then submit it to the Government in the second quarter of 2002 in order to strengthen the organization and raise the role of legal organizations at the central level, in localities and enterprises.

b/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Ministry of Public Security, the Ministry of Finance and other concerned agencies in screening the contingent of judicial personnel, which shall serve as a basis for formulating a scheme on enhancing the capability of the contingent of judicial personnel, aiming to overcome the "situation in which the contingent of judicial personnel remains quantitatively insufficient and professionally weak," then submit it to the Government in the fourth quarter of 2002.

c/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Public Security, the Ministry of Defense, the Ministry of Finance, the Supreme People’s Procuracy, the Supreme People’s Court and other concerned agencies in expeditiously formulating a scheme on reforming the regime of salaries and allowances and the preferential treatment and commendation policies suitable to the characteristics of judicial jobs, then submit it to the Government in the third quarter of 2002.

d/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Ministry of Public Security, the Ministry of Finance and the People’s Committees at all levels in formulating a scheme on rotating judicial personnel among the judicial agencies, between the central judicial agencies and the local judicial agencies, then submit it to the Government in the third quarter of 2002.

e/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Ministry of Public Security and other concerned agencies in building a system of criteria for the judicial titles along the direction of attaching importance to political, ethical and professional criteria, then submit it to the Government in the fourth quarter of 2002.

f/ To work out integrated solutions to ensure the strict implementation of the Prime Minister’s Directive No. 20/2001/CT-TTg of September 11, 2001 on strengthening and raising the effectiveness of the execution of civil judgments. To promote the role of the steering committees for execution of civil judgments at all levels. To ensure adequate payrolls, raise the capability and responsibilities of the civil judgment execution agencies, and improving their working conditions. To expeditiously revise legal documents on civil judgment execution. To intensify the direction, supervision and guidance, remove in time obstacles in the civil judgment execution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel and other concerned agencies in formulating a scheme on socializing a number of activities in the execution of civil, economic and trade judgments, then submit it to the Government in the fourth quarter of 2002.

To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Public Security, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Government Commission for Organization and Personnel and other concerned agencies in speeding up the tempo of compilation of the Bill on Judgment Execution so as to institutionalize the Party’s undertakings on judgment execution in a timely manner.

g/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Health and other concerned agencies in formulating a scheme on the national forensic medicine organization, building a contingent of experts, the mechanism for the operation and organization of the national forensic medicine agency, then submit it to the Government in the fourth quarter of 2003.

To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Defense, the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Health and other concerned agencies in finalizing the draft Ordinance on Judicial Expertise so that the Government can submit it to the National Assembly Standing Committee in the first quarter of 2003.

To work out synchronous solutions to deploy the implementation of July 25, 2001 Ordinance No. 37/2001/PL-UBTVQH10 on Lawyers. To expeditiously complete the formulation and implementation of legal documents on property auctioning, security transaction registration, arbitration, judicial records and legal aid.

To organize and direct the computerization of public notarization; to assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Finance and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in elaborating a scheme on step by step socializing public notary activities, then submit it to the Government in the second quarter of 2003.

To study the unification of the organizations performing the work of judicial statistics, to formulate a scheme on setting up a national judicial statistics center, then submit it to the Government in the second quarter of 2003.

h/ To step up the law propagation, dissemination and education to even ordinary people.

To organize and direct the review of five years implementation of the Prime Minister’s Directive No. 02/1998/CT-TTg of January 7, 1998 and Decision No. 03/1998/QD-TTg of January 7, 1998; to formulate a national program on law popularization and education for the 2002-2010 period, then submit it to the Government in the second quarter of 2002.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To coordinate with the Supreme People’s Court, the Supreme Peoples Procuracy and other concerned agencies in formulating a scheme on establishing a judicial institute so as to unify the job training for judicial titles, then submit it to the Government in the first quarter of 2003.

j/ To coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment and other concerned agencies in summing up the judicial and jurisprudential scientific research, which shall serve as a basis for formulating a scheme on enhancing the capability of the judicial and jurisprudential research agencies and organizations. To direct the scientific research at seeking solutions to urgent and strategic issues in the judicial and legal work in order to serve the judicial reform effectively.

k/ To assume the prime responsibility and coordinate with the National Assembly’s Law Commission, the Supreme People’s Procuracy, the Supreme People’s Court, the Ministry of Public Security and other concerned agencies in reviewing and proposing the formulation and gradual perfection of legal documents on judicial organization and activity; to expeditiously finalize the project on the Strategy on Comprehensive Development of the Legal System in the 2001-2010 period.

l/ To enhance the management of international cooperation activities in the judicial and legal domains; to step up activities in service of the process of active international economic integration.

To direct the research into the signing of legal assistance agreements with other countries, first of all with neighboring countries, regional countries and countries with traditional ties.

To formulate a scheme on setting up an agency in charge of research into private international law and international economic law in service of the integration, then submit it to the Government in the first quarter of 2003.

To formulate a scheme on intensifying the international cooperation in the fields of legal training and training of judicial personnel, then submit it to the Government in the second quarter of 2002.

m/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Education and Training, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Public Security and other concerned agencies in surveying and evaluating the actual situation of the legal training and the efficient employment of bachelors of laws after their graduation, which shall serve as a basis for formulating plans on improving the training quality and the employment of bachelors of laws.

n/ To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in formulating a scheme on deploying the examination and supervision of legal documents promulgated by the ministries, branches and local authorities, then submit it to the Government in the second quarter of 2002.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Ministry of Defense

a/ To study and formulate a scheme on deploying the key tasks in the judicial work of the military judicial agencies in conformity with the orientation for renewing the organization and activity of the State’s judicial agencies and the requirements of the army-building tasks in the new situation.

b/ To review, evaluate and enhance the capability of the contingent of judicial personnel in the army in the spirit of the Political Bureau’s Resolution No. 08/NQ-TW and the direction of the Central Military Party Commission.

4. The Ministry of Education and Training

a/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice and other concerned agencies in formulating a scheme on rearranging law schools along the direction of concentrating on Hanoi Law University and Ho Chi Minh City Law University, then submit it to the Prime Minister in the third quarter of 2002.

b/ To direct the law training establishments to examine and evaluate their current law training programs and textbooks, build a scheme on unifying the law training programs and textbooks, ensuring that bachelors of laws must possess firm political stance, good ethical qualities and firm knowledge about law.

5. The Ministry of Planning and Investment

a/ To coordinate with the Supreme People’s Court, the Ministry of Finance, and the Ministry of Justice in quickly formulating a scheme on strengthening material bases and working conditions for the local judicial agencies, then submit it to the Government in the third quarter of 2002.

b/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Construction and the Government Office in periodically inspecting the execution of investment plans in the branches and localities, ensuring concentrated investment, strengthening material bases and working conditions for the local judicial agencies according to the approved investment and construction objectives, plans and structures.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To assume the prime responsibility and coordinate with the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Ministry of Justice in studying and formulating a scheme on setting up a fund for compensation for judicial damage, then submit it to the Government in the fourth quarter of 2002.

7. The Ministry of Culture and Information

To direct the mass media agencies to actively participate in detecting violations and offenses, commend in time good people in judicial activities, especially individuals and organizations that have fought courageously offenses, safeguarded justice, criticized negative, corrupt and irresponsible acts.

8. The People’s Committees at all levels

a/ To ensure the adequate conditions for the People’s Councils at all levels to intensify the supervision of the judicial work, focussing on the law observance in the spheres of arrest, custody, detention, prosecution, trial, and judgment execution, supervision of the promulgation of legal documents on judicial matters.

b/ To raise the responsibility in directing and coordinating the local judicial agencies and create every favorable condition for them to well perform their assigned tasks, especially the central tasks of the judicial work defined in the Political Bureau’s Resolution No. 08/NQ-TW in order to ensure social order, discipline, social safety and enhance socialist legality.

c/ To enhance the organization and uniform direction of judgment execution activities in the localities, ensure necessary conditions for the decisions and judgments which have taken legal effect to be respected and strictly executed. To raise the role of, and ensure adequate conditions for, the steering committees for judgment execution at all levels to operate effectively.

d/ To closely direct, and make satisfactory investment in, the law propagation, popularization and education. To raise the role of the boards for coordination of the law propagation, popularization and education at all levels, to mobilize the agencies, organizations and mass media in the localities to participate in the law propagation, popularization and education, the crime prevention and fight.

To strengthen and consolidate the system of conciliation organizations at the grassroots level. To promote appropriate conciliation forms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, and the presidents of the People’s Committees at all levels shall expeditiously and actively formulate programs and plans to well implement this Directive.

The Government Office shall be responsible for monitoring, urging and supervising the implementation of the Directive, make periodical reports and propose to the Prime Minister various measures to direct the good implementation of this Directive.

 

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2002/CT-TTg ngày 19/03/2002 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.683

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!