Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2006 về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng, ở đội 5, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 972/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 972/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ PHẠM THỊ LỊCH VÀ ÔNG ĐỖ VĂN DŨNG, Ở ĐỘI 5, THÔN VẠN TƯỜNG, XÃ BÌNH HẢI, HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày19/4/2005 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003;

Xét đơn khiếu nại của Bà Phạm Thị Lịch, 73 tuổi, hiện nay thường trú tại Đội 5, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn và ông Đỗ Văn Dũng là con ruột của bà Phạm Thị Lịch, khiếu nại đòi quyền sử dụng đối với các thửa đất mang số hiệu 121, 122 và 123, tờ bản đồ số 20, Bản đồ 2001 xã Bình Hải (số hiệu theo Bản đồ 299 là 239, tờ bản đồ số 5) và cho rằng:

+ Năm 1958, vợ chồng Bà được chính quyền chế độ cũ cấp một thửa vườn tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải. Trong quá trình sử dụng có trồng cây lâu năm và đào 01 giếng nước, sau năm 1975, Chủ tịch UBND xã Bình Hải lúc bấy giờ là ông Huỳnh Toàn (đã chết) thu toàn bộ diện tích thửa vườn của bà. Đến năm 1976, UBND xã giao cho ông Cao Mễ một phần thửa vườn để sử dụng làm nhà ở. Cuối năm 1976, ông Huỳnh Toàn và gia đình bà đã thống nhất giao phần diện tích thửa vườn còn lại (tức phần đất vườn còn lại sau khi giao cho ông Mễ) cho gia đình bà sử dụng, đổi lại gia đình bà giao cho UBND xã 3 thửa ruộng (diện tích cấy được được khoảng 7 ang giống mạ).

+ Đến năm 1977, UBND xã Bình Hải xây dựng HTX mua bán trên một phần diện tích thửa vườn nêu trên, bà Lịch cản trở thì bị chính quyền địa phương bắt giam tại thôn Phước Thiện, xã Bình Hải nên từ đó bà không dám cản trở. Năm 1989, ông Nguyễn Hiệp, là Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải lúc bấy giờ đã mời gia đình bà đến trụ sở UBND xã trả lại số cây lâu năm có trên diện tích đất hiện nay đang tranh chấp cho gia đình bà thu hoạch. Năm 2001, gia đình bà xây rào chung quanh thửa vườn (phần đất tranh chấp) thì UBND xã đến lập biên bản đình chỉ. Sau đó giải quyết không trả lại đất cho gia đình bà.

Theo Báo cáo số 1605/BC-TNMT ngày 19/12/2005 của Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến kết luận của Hội đồng tư vấn xử lý hành chính tỉnh tại cuộc họp ngày 09/3/2006, cho thấy quá trình quản lý, sử dụng đất cũng diễn biến vụ khiếu nại như sau:

- Khoảng năm 1960, chồng bà Lịch là ông Đỗ Dần, là cảnh sát chế độ cũ đã lợi dụng chức quyền chiếm một số diện tích đất để xây dựng nhà ở và trồng hoa màu (khi xác lập Bản đồ 299 thì diện tích đất ông Dần chiếm vào năm 1960 thuộc các thửa 239, 240, 241, tờ bản đồ số 5 xã Bình Hải). Đến năm 1971, chính quyền chế độ cũ sử dụng thửa 239 và 240 để làm khu dồn dân, thửa 241 gia đình bà Lịch vẫn tiếp tục sử dụng. Sau năm 1975, chính quyền Cách mạng quản lý và bố trí sử dụng các thửa đất nêu trên như sau:

+ Gia đình bà Phạm Thị Lịch được bố trí tiếp tục quản lý và sử dụng thửa đất mang số hiệu 241 và đã được UBND huyện Bình Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1998.

+ Giao cho ông Cao Mễ quản lý và sử dụng thửa đất số 240 (năm 1982, ông Mễ chết để lại cho em ruột là bà Cao Thị Mén sử dụng cho đến nay).

+ Đối với thửa đất mang số hiệu 239, năm 1976, UBND xã sử dụng xây dựng Trường tiểu học Bình Hải và sân bóng đá cho thanh niên. Năm 1978, Trường tiểu học được chuyển đi nơi khác. Cũng trong năm 1978, UBND xã sử dụng một phần thửa đất này xây dựng Cửa hàng mua bán, phần còn lại trồng hoa màu. Đến năm 1988, Cửa hàng không còn hoạt động. Sau thời gian này, do địa phương không quản lý chặt chẽ nên bà Lịch đã chiếm lại diện tích có vị trí phía Nam khu nhà cửa hàng (tức phần làm sân bóng trước đây) để trồng cây lâu năm, làm chuồng bò cho đến nay.

Đến năm 2002, gia đình bà Lịch xây rào chung quanh khuôn viên Cửa hàng mua bán cũ, UBND xã Bình Hải đã tiến hành lập biên bản đình chỉ và mời bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng đến giải quyết nhưng không thành; vụ việc được các ngành chức năng của huyện Bình Sơn tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn ban hành Quyết định số 1330/QĐ-CT ngày 17/9/2004 về việc giải quyết tranh chấp đất giữa bà Phạm Thị Lịch, ông Đỗ Văn Dũng với UBND xã Bình Hải, có nội dung: Không công nhận nội dung đơn yêu cầu của bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng đòi quyền sử dụng diện tích 1570 m2 thuộc thửa 239 tờ bản đồ số 5 xã Bình Hải vì nguyên diện tích đất này do Nhà nước quản lý giao cho HTX mua bán Bình Hải sử dụng và đăng ký. Bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng có trách nhiệm tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc trên thửa 239, trả lại nguyên hiện trạng mặt bằng cho UBND xã Bình Hải quản lý.

- Qua đo đạc và kiểm tra hiện trạng đất thực tế hiện nay thì thửa đất mang số hiệu 239, tờ bản đồ số 5, Bản đồ 299 xã Bình Hải (bản đồ 2001 thành các thửa 121, 122 và 123, tờ bản đồ số 20), có tổng diện tích là 1.661 m2, trong đó:

+ Thửa đất số 121, diện tích 31m2, trên đó gia đình bà Lịch đã đào 01 giếng nước trước năm 1975 và làm nền giếng, nhà tắm vào năm 1998.

+ Thửa đất số 122, diện tích 504 m2, trên đó có nhà và khuôn viên Cửa hàng mua bán (hiện tại khu nhà này không sử dụng); bờ rào phía Đông có 4 cây dừa đang cho quả, gia đình bà Lịch đang thu hoạch.

+ Thửa đất số 123, diện tích 1.126 m2, gia đình bà Lịch đang trồng cây lâu năm như dừa, mít, ổi … và chuồng bò được xây dựng vào năm 1996.

Theo hồ sơ 299/TTg thì thửa đất mang số hiệu 239 (hiện nay là các thửa 121, 122, 123) do HTX mua bán Bình Hải đăng ký quyền sử dụng. Năm 1996, UBND xã Bình Hải đã thực hiện việc kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg.

Từ diễn biến nêu trên cho thấy:

- Việc bà Lịch, ông Dũng cho rằng vào năm 1976 gia đình bà có đổi cho UBND xã Bình Hải 03 thửa ruộng để lấy diện tích đất nêu trên là thiếu căn cứ và không có trong thực tế, vì: Qua làm việc và yêu cầu nhiều lần nhưng Bà Lịch, ông Dũng không đưa ra được các bằng chúng về giấy tờ đổi đất; đồng thời cũng không nắm rõ diện tích từng thửa ruộng và tục hô xứ đồng của các thửa ruộng đó.

- Diện tích đất có tranh chấp giữa bà Phạm Thị Lịch với UBND xã Bình Hải, nguyên nguồn gốc không phải của gia đình bà Lịch lưu hạ hay mua bán mà là đất công điền do chồng bà là ông Đỗ Dần cảnh sát chế độ cũ đã lợi dụng chức quyền chiếm đất công mà có, nên sau giải phóng, chính quyền Cách mạng quản lý diện tích này phục vụ cho công cộng và cấp cho hộ dân nghèo là phù hợp với qui định tại mục I.2 Quyết định số 188/CP ngày 25/9/1976 của Hội đồng Chính phủ. Trong thực tế, từ năm 1976 đến nay UBND xã Bình Hải quản lý, sử dụng diện tích đất này xây dựng trường tiểu học, xây dựng Cửa hàng mua bán, kê khai đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg và Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Vì vậy, bà Phạm Thị Lịch, ông Đỗ Văn Dũng tranh chấp đòi quyền sử dụng diện tích đất thuộc các thửa 121, 122, 123 là không có cơ sở.

- Việc chính quyền địa phương quản lý diện tích đất vườn của gia đình bà Lịch vào năm 1975 là phù hợp với chính sách đất đai lúc bấy giờ. Tuy nhiên, quá trình quản lý là chưa chặt chẽ, để cho gia đình bà Lịch chiếm lại một phần trồng cây lâu năm (số cây trồng sau năm 1988) nhưng chính quyền địa phương không lập biên bản xử lý hành vi chiếm đất của bà Lịch dẫn đến khó khăn cho việc xử lý về sau, trách nhiệm thuộc về UBND xã Bình Hải.

Tuy nhiên, qua xác minh khẳng định 8 cây dừa đang cho quả nằm trên bờ ranh đất tranh chấp và giếng nước là do gia đình bà Lịch trồng, đào từ trước năm 1975, nhưng khi UBND xã Bình Hải quản lý đất chưa giải quyết dứt điểm số cây và giếng này, vì vậy, nay phải xem xét bồi thường cho bà Phạm Thị Lịch theo quy định hiện hành.

Từ những căn cứ nêu trên và theo qui định của pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Bác đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng yêu cầu giải quyết công nhận quyền sử dụng thửa đất mang số hiệu 239, tờ bản đồ số 5, Bản đồ 299 xã Bình Hải (nay là các thửa 121, 122, 123, tờ bản đồ số 20, bản đồ xã Bình Hải đo vẽ năm 2001).

Bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng phải tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình đã xây dựng trái phép và thu dọn cây cối có trên thửa đất nêu trên.

2- Công nhận Quyết định số 1330/QĐ-CT ngày 17/9/2004 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc giải quyết đơn yêu cầu của bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng là đúng pháp luật.

Điều 2.

1- Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm công khai và tống đạt Quyết định này tại nơi cư trú của bà Phạm Thị Lịch, ông Đỗ Văn Dũng; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trường hợp bà Lịch, ông Dũng không chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, thu dọn hoa màu trên diện tích đất nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tiến hành xác lập đầy đủ các thủ tục và thực hiện việc cưỡng chế theo qui định của pháp luật.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Bình Hải có trách nhiệm: Quản lý và bố trí sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích đối với diện tích đất thuộc các thửa 121, 122 và 123 tờ bản đồ số 20 xã Bình Hải theo đúng qui định của pháp luật đất đai; Tính toán bồi thường 08 cây dừa và 01 giếng nước có trên các thửa 121, 122 và 123 tờ bản đồ số 20 xã Bình Hải cho bà Phạm Thị Lịch, ông Đỗ Văn Dũng theo đúng qui định hiện hành; tiến hành trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00149 QSDĐ/58/QĐ-UB cho bà Phạm Thị Lịch; Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc buông lỏng công tác quản lý đất đai trong thời gian qua.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Thanh tra tỉnh kết quả tổ chức thực hiện Quyết định này.

2- Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Phạm Thị Lịch, ông Đỗ Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim HiệuVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 972/QĐ-UBND ngày 25/04/2006 về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng, ở đội 5, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250