Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1427/QĐ-UB Quy định thực hiện Nghị định số 56/CP về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1427/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 24/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1427/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1996.

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI ĐỊNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/CP NGÀY 18/9/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam;

- Theo Thông tư số 28/BXD ngày 16/11/1995 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn quản lý hoạt động của Doanh nghiệp dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà;

- Xét đề nghị của Trưởng ban TCCQ Thành phố và Giám đốc Sở nhà đất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ban hành kèm theo Quyết định này Bản qui định thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những văn bản qui định trước đây của UBND Thành phố về cho người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND Quận, Huyện và các tổ chức, cá nhân cho thuê nhà và thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/CP NGÀY 18/9/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 1427/QĐ-UB ngày 24/04/1996 của UBND Thành phố)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Các tổ chức, cá nhân được qui định tại Điều có nhà đủ điều kiện theo qui định tại Điều 3 của Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam - Ban hành kèm theo Nghị định số 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế của Chính phủ) được phép cho người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Hoạt động cho thuê nhà phải thực hiện đầy đủ thủ tục về việc cấp, gia hạn giấy phép, xác nhận hợp đồng cho thuê nhà và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Quy chế của Chính phủ.

Điều 2

Các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư số 28/BXD-QLN ngày 16/11/1995 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà, phải làm thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề kinh doanh dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà theo khoản 2 điều 4 của quy định này và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Quy chế của Chính phủ.

Điều 3

Người nước ngoài có đủ điều kiện thuê nhà để để đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh Công ty hoặc cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố phải làm đầy đủ thủ tục thuê nhà theo đúng quy định này và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế của Chính phủ.

Điều 4

Sở Nhà đất thực hiện chức năng cơ quan cấp giấy phép:

1 - Chịu trách nhiệm cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép cho thuê nhà; thu lệ phí cấp giấy phép; trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố trong việc theo dõi kiểm tra các hoạt động cho người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn Thành phố: Xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền. Trong trường hợp vượt qúa thẩm quyền thì lập hồ sơ đề xuất và kiến nghị UBND Thành phố quyết định xử phạt theo Quy chế của Chính phủ.

2 - Cấp giấy phép hành nghề kinh doanh dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 28/BXD-QLN ngày 16/11/1995 của Bộ Xây dựng.

3 - Sau khi cấp, gia hạn giấy phép và xác nhận hợp đồng cho thuê nhà, thông báo đến Cục Thuế Hà Nội và Công an Thành phố để phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra.

Điều 5

Theo điều 22 tại Quy chế của Chính phủ quy định: "Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế không có chức năng chuyên kinh doanh nhà và công dân Việt Nam, công dân nước ngoài định cư tại Việt nam hiện đang cho thuê lại nhà thuộc sở hữu của nhà nước Việt Nam thì phải nộp toàn bộ số tiền thuê được về cho thuê nhà vào ngân sách nhà nước kể từ ngày quy chế này có hiệu lực thi hành".

Để phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo sự ổn định hoạt động của các tổ chức nước ngoài, việc giải quyết sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người nước ngoài thuê được quy định như sau:

1 - Trường hợp các cơ quan, tổ chức và cá nhân đang cho người nước ngoài thuê lại nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nếu có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và có hợp đồng cho thuê nhà hợp lệ mà đến thời điểm 1/4/1996 chưa hết hạn, thì được tiếp tục cho thuê đến hết hạn hợp đồng và phải nộp các khoản thu theo quy định hiện hành.

2 - Đối với các trường hợp nhà do doanh nghiệp thực hiện dự án giải tỏa, phục hồi, nâng cấp biệt thự theo Quyết định số 1999/QD-UB ngày 17/5/1993 và Quyết định số 795/QD-UB ngày 28/2/1996 của UBND Thành phố Hà nội thì được phép trực tiếp cho thuê ngôi nhà đó trong thời hạn dự án được cơ quan có thẩm quyền của Thành phố phê chuẩn và Doanh nghiệp phải nộp các khoản thu theo quy định hiện hành.

Điều 6

Theo Điều 23 tại quy chế của Chính phủ quy định: "Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 389/HĐBT ngày 10/11/1990 của Hội đồng bộ trưởng, nếu hợp đồng cho thuê nhà chưa hết hạn thì được tiếp tục cho thuê cho đến hết ngày 31/3/1996".

- Kể từ ngày bản Quy định này có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân cho người nước ngoài thuê nhà đều phải đến Sở Nhà đất Hà nội làm thủ tục cho thuê nhà theo quy định mới.

- Các doanh nghiệp đang làm dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà trước đây trên địa bàn Thành phố phải đến Sở Nhà đất làm thủ tục theo quy định mới.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CẤP GIẤY PHÉP VÀ XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Điều 7

Hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê nhà: (03 bộ)

1 - Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê nhà (Mẫu số 1)

2 - Sơ yếu lý lịch của người đứng tên cho thuê nhà, có xác nhận của chính quyền phường, xã, thị trấn nơi cư trú, (Mẫu số 2).

3 - Bản vẽ hiện trạng nhà cho thuê (tỷ lệ 1:200) do tổ chức tư vấn thiết kế có tư cách pháp nhân lập.

4 - Hồ sơ thiết kế do tổ chức tư vấn thiết kế có tư cách pháp nhân lập hoặc biên bản nghiệm thu công trình của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước.

Trường hợp nhà từ 3 tầng trở lên và có diện tích sàn trên 200m2 thì phải có văn bản giám định đảm bảo chất lượng công trình của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân xác nhận.

5 - Văn bản ủy quyền hoặc ủy thác có xác nhận của công chứng (nếu không phải chủ sở hữu nhà đứng đơn xin phép cho thuê nhà).

6 - Bản sao có công chứng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất hợp pháp.

Trường hợp chưa có giấy chứng nhận trên thì phải có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và các văn bản có liên quan do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 8

Trình tự giải quyết hồ sơ cấp giấy phép.

Nơi nộp hồ sơ và nhận kết qủa trả lời: Tại Sở Nhà đất Hà Nội.

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nhà đất trả lời người gửi đơn về việc cấp hay không cấp giấy phép cho thuê nhà.

Quy trình cấp giấy phép thực hiện như sau:

1 - Sở Nhà đất xác minh các điều kiện: Vị trí, loại nhà, cấu trúc nhà, môi trường, diện tích nhà cho thuê.

2 - Sở Nhà đất gửi văn bản đến Công an Thành phố để thẩm tra, xác minh về điều kiện an ninh trật tự và phòng chống cháy của địa điểm nhà cho thuê và tiêu chuẩn của người cho thuê nhà. Công an Thành phố trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Nhà đất.

3 - Đối với trường hợp xây dựng sai phép, Sở Nhà đất gửi văn bản đến KTST Thành phố để xác định về điều kiện kiến trúc, quy hoạch và công trình được phép sử dụng. KTST trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Nhà đất.

Điều 9

Hồ sơ xác nhận hợp đồng cho người nước ngoài thuê nhà (03 bộ):

1 - Đơn xin thuê nhà (Mẫu số 3)

2 - Giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà và sử dụng nhà.

3 - Một trong những giấy tờ sau đây của bên thuê nhà (1 bản sao có công chứng):

- Giấy phép tạm trú hợp pháp ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên; đối với một số trường hợp đặc biệt như thân nhân của một số nhân viên đại diện nước ngoài, lưu học sinh... không có giấy phép tạm trú qúa 6 tháng thì phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền (Công an TP hoặc Bộ Nội vụ).

- Giấy phép đặt VP đại diện.

- Giấy phép đặt chi nhánh Công ty tại VN

- Giấy phép về hợp tác đầu tư tại VN

4 - Hợp đồng cho thuê nhà theo mẫu quy định. Hợp đồng lập thành 03 bản tiếng Việt và 03 bản tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp.

Sở Nhà đất HN xác nhận hợp đồng và lưu giữ 1 bộ; Giải quyết trả lời kết qủa trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 10

Tổ chức, cá nhân cho người nước ngoài thuê nhà; Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà khi làm thủ tục xin cấp giấy phép, gia hạn giấy phép phải nộp cho Nhà nước 1 khoản lệ phí theo mức quy định của Bộ Tài chính; lệ phí nộp tại Sở Nhà đất HN; Sở Nhà đất HN chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo qui định của Bộ Tài chính.

Chương III

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11

Tổ chức, cá nhân cho thuê nhà, thuê nhà, doanh nghiệp dịch vụ và các công chức, viên chức của cơ quan quản lý Nhà nước có hành vi vi phạm Quy chế của Chính phủ và Quy định này thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12

Việc tiến hành các thủ tục về lập biên bản; quyết định xử phạt; thủ tục thu tiền phạt; thi hành quyết định xử phạt phải thực hiện đúng quy định tại pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được Chủ tịch nước CHXHCN VN công bố ngày 19/7/1995.

Điều 13

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn và phân cấp, khi phát hiện các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà được quy định tại Quy chế của Chính phủ thì Sở Nhà đất lập biên bản xác định mức độ hành vi vi phạm và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền.

Trong trường hợp các vi phạm vượt qúa thẩm quyền xử lý của mình thì Sở Nhà đất lập hồ sơ đề xuất và kiến nghị UBND Thành phố ra quyết định xử phạt.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14

Công an Thành phố Hà nội chịu trách nhiệm xác định khu vực, địa điểm cụ thể không cho người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 1996. Trong trường hợp có thay đổi về khu vực, địa điểm không cho người nước ngoài thuê nhà do yêu cầu an ninh thì Công an Thành phố trình UBND Thành phố ra quyết định.

Công an Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổi; quản lý tạm trú, lưu trú đối với người nước ngoài thuê nhà; phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Thành phố kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 15

Cục Thuế HN hướng dẫn chế độ thu tài chính đối với hoạt động cho người nước ngoài thuê nhà tại địa bàn Thành phố HN.

Điều 16

Sở Kinh tế Đối ngoại và UBKH Thành phố chịu trách nhiệm xác định nhu cầu về thuê nhà hàng năm, dài hạn của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố và làm việc với cơ quan ngoại giao về nhu cầu sử dụng nhà của Đoàn ngoại giao để Sở Xây dựng Hà nội, Sở Nhà đất, Văn phòng KTST Thành phố, Sở địa chính làm căn cứ lập qui hoạch, kế hoạch xây dựng qũy nhà đáp ứng cho nhu cầu trên.

Điều 17

Sở du lịch có trách nhiệm phối hợp cùng với Nhà đất trong việc quản lý những hoạt động cho người nước ngoài thuê nhà để ở dài hạn, để đặt trụ sở Văn phòng đại diện, chi nhánh Công ty hoặc cơ sở hoạt động kinh doanh tại các cơ sở đăng ký kinh doanh khách sạn.

Điều 18

Sở Nhà đất chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động cho người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố; có chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 của Qui định này và hướng dẫn tổ chức thực hiện; Trực tiếp hoặc cùng với các cơ quan chức năng của Thành phố kiểm tra định kỳ, đột xuất các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà.

Điều 19

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND Quận, Huyện và các tổ chức, cá nhân cho thuê nhà và thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1427/QĐ-UB Quy định thực hiện Nghị định số 56/CP về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93