Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 699/KH-BNN-PC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 699/KH-BNN-PC
V/v kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 1315/CT-TTG NGÀY 23/7/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1315/CT-TTg ngày 23/7/2010, Bộ đã phê duyệt đề cương Báo cáo và giao Vụ Pháp chế thực hiện nhiệm vụ: "Tổng kết về quản lý việc sử dụng đất của các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các Hợp tác xã nông nghiệp" tại công văn số 2706/BC-BNN-PC ngày 23/8/2010.

1. Mục đích yêu cầu

- Đánh giá tình hình quản lý việc sử dụng đất đai trong các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các hợp tác xã nông nghiệp;

- Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai liên quan đến quản lý việc sử dụng đất đai trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các hợp tác xã nông nghiệp.

2. Nội dung

- Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 của Bộ;

- Thực trạng về quản lý việc sử dụng đất đai trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các hợp tác xã nông nghiệp;

- Kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai liên quan đến quản lý việc sử dụng đất đai trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các hợp tác xã nông nghiệp.

3. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ ngày 10/02 đến ngày 29/4/2011.

- Tại các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng; Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông.

4. Tổ chức thực hiện (xem phụ lục)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Văn Việt

 

PHỤ LỤC

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Dự kiến nhân công thực hiện
(Ban hành kèm theo công văn số 699/KH-BNN-PC ngày 26 tháng 01 năm 2011)

Thời gian

Địa điểm

Chủ trì
(Lãnh đạo Vụ)

Người tham gia
(Chuyên viên)

14-18/02/2011

Cao Bằng

Lữ Minh Tuấn

Hoàng Hữu Nam, Trần Tiến Hùng, Tống Khánh Ly, Ngô Thị Tuyết

21-25/02/2011

Lai Châu

Nguyễn Văn Việt

Trần Thị Dung, Phan Thị Huệ, Nguyễn Quốc Khánh, Dương Văn Cường

28/02-04/03/2011

Điện Biên

Nguyễn Văn Việt

Nguyễn Thành Trung, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Quang Huy, Vũ Quang Khánh

07-11/3/2011

Hải Phòng

Lữ Minh Tuấn

Dương Văn Cường; Phạm Thùy Trang; Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Thành Trung

14-18/3/2011

Bắc Cạn

Nguyễn Văn Việt

Hoàng Hữu Nam; Trần Tiến Hùng; Tống Khánh Ly; Ngô Thị Tuyết

21-25/3/2011

Hà Tĩnh

Lữ Minh Tuấn

Hoàng Hữu Nam; Trần Tiến Hùng; Tống Khánh Ly; Ngô Thị Tuyết

28/03-01/04/2011

Quảng Bình

Nguyễn Văn Việt

Dương Văn Cường; Phạm Thùy Trang; Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Thành Trung

04-8/4/2011

Quảng Trị

Lữ Minh Tuấn

Hoàng Hữu Nam; Trần Tiến Hùng; Tống Khánh Ly; Ngô Thị Tuyết

11-15/4/2011

Đắk Lắk

Nguyễn Văn Việt

Nguyễn Xuân Dương; Đàm Thị Thanh Xuân; Nguyễn Quốc Khánh; Lê Thị Hải Vân

18-22/4/2011

Đắk Nông

Lữ Minh Tuấn

Hoàng Hữu Nam; Trần Tiến Hùng; Tống Khánh Ly; Ngô Thị Tuyết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 699/KH-BNN-PC ngày 26/01/2011 thực hiện nhiệm vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228