Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Phân bổ cụ thể tiền sinh lời từ quỹ bảo hiểm

10/10/2011 08:08 AM

Ngày 30/9/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 134/2011/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng do quỹ BHXH bắt buộc hay tự nguyện trả đều phải đảm bảo bằng 0,78% tổng số chi trả các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH tương ứng (trừ khoản chi đóng BHYT).

Kết thúc năm tài chính, BHXH Việt Nam tổng hợp toàn bộ số tiền sinh lời trong năm của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm và tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi các quỹ bảo hiểm (không bao gồm lãi tiền gửi chi quản lý bộ máy).

Sau đó, trích 2% lập quỹ dự phòng để xử lý, bù đắp những rủi ro do nguyên nhân khách quan trong hoạt động đầu tư, phần còn lại được phân bổ vào các quỹ bảo hiểm theo tỷ lệ vốn kết dư bình quân của từng quỹ tương ứng theo khoản 3 Điều 7 Quyết định 04/2011/QĐ-TTg. Số tiền lãi phân bổ vào quỹ BHXH bắt buộc được bổ sung vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,522

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
  • 15:18 | 19/01/2021 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri; về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố.
  • 14:48 | 19/01/2021 Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.
  • 09:15 | 19/01/2021 Thông tư 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
  • 08:45 | 19/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
  • 07:30 | 19/01/2021 Chỉ thị 3/CT-TTg ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
  • 14:50 | 18/01/2021 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 14:00 | 18/01/2021 Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
  • 07:30 | 18/01/2021 Công văn 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tài hành khách.
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn