Triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 của Tạp chí bảo hiểm xã hội

27/03/2024 14:29 PM

Ngày 19/3/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 724/KH-BHXH thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tạp chí bảo hiểm xã hội.

Bửu Yến

Triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 của Tạp chí bảo hiểm xã hội

Theo Kế hoạch 724/KH-BHXH năm 2024 thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tạp chí bảo hiểm xã hội có những nội dung đáng chú ý sau:

(1) Mục đích, yêu cầu

Chuyển đổi số báo chí đã và đang trở thành xu thế tất yếu ở tất cả các cơ quan báo chí. Thực chất của báo chí chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ ngày càng hiện đại vào hoạt động báo chí, làm cho hệ sinh thái báo chí số được bồi đắp thêm các tính năng mới, ưu việt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông.

Kế hoạch Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tạp chí BHXH được xây dựng nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ đặt ra tại Quyết định 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch hướng tới tiếp tục xây dựng, đổi mới Tạp chí BHXH hiện đại cả về nội dung và hình thức. Kết quả triển khai Chiến lược là một trong những cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số của Tạp chí BHXH hằng năm.

(2) Mục tiêu

- Xây dựng Tạp chí BHXH hiện đại cả về nội dung và hình thức; trong đó, ưu tiên đến năm 2025, phát triển thực hiện Bản tin truyền hình trên Tạp chí điện tử BHXH; đến năm 2030, xây dựng Kênh Truyền hình của Tạp chí BHXH và xuất bản Tạp chí BHXH phiên bản tiếng Anh trên Tạp chí điện tử BHXH.

- Xây dựng tòa soạn hội tụ công nghệ hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp. 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí BHXH được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí.

- Tạp chí BHXH thực hiện một phần tự chủ; BHXH Việt Nam đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin thiết yếu theo quy định.

Xem chi tiết Kế hoạch 724/KH-BHXH ngày 19/3/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 499

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
44.211.117.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn