Chức năng của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam

27/03/2024 16:38 PM

Ngày 22/03/2024, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 316/QĐ-BHXH quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Diễm Quỳnh

Chức năng của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo đó, quy định về chức năng các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Giám sát và xử lý sau thanh tra là đơn vị trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

+ Tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

+ Tổng hợp, báo cáo đánh giá hoạt động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

+ Giám sát hoạt động thanh tra; 

+ Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, hồ sơ trình xử phạt vi phạm hành chính;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra.

- Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo là đơn vị có chức năng như tham mưu Chánh Thanh tra giúp Tổng Giám đốc: 

+ Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong hệ thống BHXH Việt Nam.

- Phòng Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra: 

+ Quản lý công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện nhiệm vụ liên quan xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Phòng Thanh tra đóng bảo hiểm y tế và kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm y tế có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra:

+ Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm y tế;

+ Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm y tế;

+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế.

- Phòng Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp:

+ Tham mưu với Chánh Thanh tra giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;

+ Kiểm tra thu, đóng, chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Quyết định 316/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 22/3/2024 và thay thế Quyết định 698/ QĐ-BHXH ngày 15/7/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 544

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
44.211.117.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn