Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Mẫu Giấy chứng nhận ATTP hàng nông sản mới

12/02/2013 08:40 AM

Từ 17/2, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản được xếp loại A hoặc B sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) nếu có yêu cầu.

Ms. Lệ Chiêu
Đó là nội dung ghi nhận tại Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT ban hành ngày 04/01/2013.

Theo đó, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ATTP sẽ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP
+ Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp
+ Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ SX, KD
+ Danh sách chủ cơ sở, người trực tiếp SX, KD đã được tập huấn về an toàn thực phẩm
+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp SX, KD có xác nhận đủ sức khoẻ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP bao gồm Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp, Cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp, Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND xã.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,104

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 22/10/2020 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ- quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn