Căn cứ lập kế hoạch nhu cầu dùng thuốc kháng HIV từ nguồn BHYT

10/12/2020 08:50 AM

Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2020/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Thùy Liên

Theo đó, lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV từ nguồn BHYT tại cơ sở y tế dựa trên các căn cứ sau:

- Số lượng người nhiễm HIV ước tính đang điều trị thuốc kháng HIV từ nguồn BHYT theo từng phác đồ điều trị tại cơ sở y tế tính đến hết ngày 31/12 của năm trước liền kề của năm lập kế hoạch.

- Dự kiến thay đổi số lượng người nhiễm HIV điều trị thuốc kháng HIV từ nguồn BHYT theo từng phác đồ điều trị trong năm lập kế hoạch.

- Ước tính số lượng thuốc kháng HIV từ nguồn BHYT còn tồn kho tính đến hết ngày 31/12 của năm trước liền kề với năm lập kế hoạch; trong đó:

+ Thuốc kháng HIV tồn kho đến cuối năm được chuyển năm tiếp theo để sử dụng và được trừ vào kế hoạch mua sắm năm tiếp theo.

+ Tình hình mua, sử dụng, tồn kho thuốc kháng HIV từ các nguồn kinh phí khác của năm trước liền kề với năm lập kế hoạch…

- Dự kiến số lượng thuốc kháng HIV nguồn BHYT sẽ sử dụng đối với từng phác đồ mà cơ sở y tế dự kiến triển khai mới trong năm tiếp theo…

Xem thêm chi tiết tại Điều 2 Thông tư 22/2020/TT-BYT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2021).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 717

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn