Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Siết chặt kiểm soát tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế

27/10/2020 09:24 AM

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Nguyễn Ân

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, cụ thể:

- Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan để xây dựng, bổ sung chính sách quản lý chặt chẽ chi phí KCB, chống lạm dụng, đồng thời giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định, giám sát chi phí, kịp thời phát hiện và ngăn chặn lạm dụng BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH còn đề ra một số nhiệm vụ khác của ngành Bảo hiểm, tiêu biểu như cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế ngành BHXH;…

Quyết định 1320/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 320

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn